Home Wiadomości Unieważnienie ugody frankowej – Czy jest to możliwe?

Unieważnienie ugody frankowej – Czy jest to możliwe?

dodał Bankingo

W ostatnich latach, coraz więcej kredytobiorców z kredytami frankowymi zaczyna interesować się możliwością unieważnienia zawartych ugód. Decyzja ta wynika z faktu, że wiele osób zaczyna dostrzegać, że podpisanie ugody z bankiem może nie być korzystne dla ich sytuacji finansowej. W niniejszym artykule przeanalizujemy, czy unieważnienie ugody frankowej jest możliwe oraz jakie są szanse na wygraną w takiej sprawie.

Duże zainteresowanie unieważnieniem ugody

Coraz więcej Frankowiczów, którzy pospieszyli się z podpisaniem ugody z bankiem, zaczyna zastanawiać się, czy podjęli właściwą decyzję. Wiele osób zauważa, że raty kredytowe, po przewalutowaniu na złotówki, wzrosły dwukrotnie.

Wzrost ten jest szczególnie dotkliwy dla osób, które przeszły na kredyt złotowy z oprocentowaniem zmiennym bazującym na wskaźniku WIBOR.

W związku z tym, coraz więcej Frankowiczów rozważa unieważnienie zawartych ugód, które wydają się niekorzystne w porównaniu do potencjalnych korzyści z unieważnienia umowy na drodze sądowej.

Kluczowa świadomość klienta

Podstawowym argumentem przemawiającym za unieważnieniem ugody frankowej jest brak pełnej świadomości klienta co do korzyści, z których rezygnuje oraz wad prawnych takiej ugody.

Banki często zawierały w treści dokumentacji ugodowej klauzulę dotyczącą zrzeczenia się przez kredytobiorcę roszczeń wobec banku z tytułu wadliwej umowy frankowej.

Jednak prawnicy są zdania, że unieważnienie ugody jest możliwe, jeżeli bank nie przedstawił pełnej informacji pozwalającej porównać korzyści z ugody do potencjalnych zysków z drogi sądowej.

Istotne jest również, czy bank jednoznacznie poinformował konsumenta o możliwości zawarcia klauzul abuzywnych, które mogą prowadzić do nieważności umowy kredytowej.

Szanse na unieważnienie ugody frankowej

Unieważnienie ugody frankowej przez sąd może być trudne, jednak szanse na wygraną sprawy są obecnie większe niż kiedyś. Przede wszystkim, istotne jest udowodnienie, że bank nie dostarczył pełnej informacji kredytobiorcy, co mogło wpłynąć na jego decyzję o podpisaniu ugody.

Jeżeli konsument nie był świadomy wad umowy oraz korzyści, które rezygnuje na rzecz ugody, istnieje podstawy do unieważnienia takiej umowy. Dodatkowo, jeżeli bank wprowadził kredytobiorcę w błąd lub nie dostarczył mu prawdziwych informacji, szanse na unieważnienie ugody są jeszcze większe.

Kampania informacyjna

W ostatnim czasie, Związek Banków Polskich rozpoczął kampanię informacyjną skierowaną do Frankowiczów, którzy jeszcze nie podjęli decyzji w sprawie swojego kredytu frankowego. Banki próbują przekonać Frankowiczów, że zawarcie ugody jest lepszą alternatywą niż proces sądowy.

Jednakże, warto zauważyć, że coraz więcej Frankowiczów decyduje się na podważenie zawartych ugód ze względu na różne czynniki, takie jak presja ze strony banków oraz brak satysfakcjonujących warunków ugody.

Jak podważyć ugody frankowe?

Podważenie ugody frankowej wymaga złożenia pozwu do sądu przeciwko bankowi. W pozwie należy wskazać przyczynę nieważności ugody, takie jak brak należytej informacji, obecność klauzul abuzywnych w umowie ugody oraz wprowadzenie Frankowicza w błąd przez bank.

Istotne jest udowodnienie, że umowa zawierała wady prawne oraz że kredytobiorca nie był świadomy konsekwencji podpisania ugody.

Szanse na wygraną sprawy o unieważnienie ugody frankowej są duże, zwłaszcza jeżeli bank nie dostarczył pełnej informacji kredytobiorcy, co mogło wpłynąć na jego decyzję.

Korzyści z unieważnienia ugody

Unieważnienie ugody frankowej może przynieść kredytobiorcy znaczne korzyści. W przypadku unieważnienia umowy kredytowej przez sąd, bank musi zwrócić kredytobiorcy całość wpłaconych rat kapitałowo-odsetkowych, opłat i prowizji związanych z kredytem.

Kredytobiorca ma do oddania jedynie kwotę pożyczonego kapitału, a nie musi spłacać kolejnych rat kredytu. Unieważnienie ugody daje kredytobiorcy możliwość dochodzenia swoich praw w pełnym zakresie, co może przyczynić się do znacznego zmniejszenia obciążenia finansowego.

Podsumowanie

Unieważnienie ugody frankowej jest możliwe, jeżeli kredytobiorca udowodni, że umowa zawierała wady prawne lub że bank nie dostarczył mu pełnej informacji. Szanse na wygraną sprawy o unieważnienie ugody są duże, zwłaszcza jeżeli bank nie spełnił swojego obowiązku informacyjnego wobec kredytobiorcy. Warto zauważyć, że unieważnienie ugody może przynieść kredytobiorcy znaczne korzyści finansowe. Dlatego też, Frankowicze, którzy zawarli ugody z bankami, powinni rozważyć podważenie tych umów i skonsultować się z odpowiednią kancelarią prawną specjalizującą się w sprawach frankowych.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie