Home Wiadomości Unieważnienie kredytu frankowego: Co się dzieje po unieważnieniu umowy?

Unieważnienie kredytu frankowego: Co się dzieje po unieważnieniu umowy?

dodał Bankingo

Unieważnienie kredytu frankowego jest procesem, który może mieć poważne konsekwencje dla kredytobiorcy. W niniejszym artykule omówimy, na czym polega unieważnienie umowy kredytowej, jakie są szanse na wygraną w sądzie oraz co się dzieje po unieważnieniu kredytu frankowego.

Czym jest unieważnienie kredytu frankowego?

Unieważnienie kredytu frankowego oznacza, że umowa zawarta pomiędzy bankiem a kredytobiorcą jest uznawana za nieważną. Unieważnienie umowy może nastąpić na skutek naruszenia przepisów prawa przez bank, co czyni umowę nieważną od samego początku.

Podczas zawierania umowy kredytowej mogą występować różne nieprawidłowości, takie jak nieuczciwe klauzule czy brak indywidualnego uzgodnienia z konsumentem. Artykuł 385(1) kodeksu cywilnego stanowi podstawę do roszczeń kredytobiorcy w celu unieważnienia umowy frankowej. Na podstawie artykułu 410 kodeksu cywilnego kredytobiorca ma prawo do ubiegania się o zwrot wpłaconych pieniędzy po unieważnieniu umowy.

Jak unieważnić umowę kredytu frankowego?

Unieważnienie umowy kredytu frankowego możliwe jest jedynie drogą sądową. Kredytobiorca musi złożyć pozew przeciwko bankowi do sądu, opierając się na naruszeniach przepisów prawa. Istotne jest również przedstawienie dowodów na nieuczciwe praktyki banku podczas zawierania umowy.

Proces unieważnienia umowy frankowej może trwać wiele lat, a sam wyrok zapada najczęściej dopiero w drugiej instancji. Jednak od 15 czerwca 2023 roku, po wyroku TSUE w sprawie C-287/22, sądy powinny częściej Frankowiczom przyznawać możliwość wstrzymania wykonania umowy, co oznacza, że kredytobiorca nie musi spłacać kolejnych rat w czasie trwania procesu.

Skutki unieważnienia umowy frankowej

Po stwierdzeniu nieważności umowy kredytowej, bank ma obowiązek zwrócić kredytobiorcy wszystkie wpłacone świadczenia, takie jak raty, odsetki, prowizje. Kredytobiorca natomiast ma obowiązek zwrócić bankowi udzielony kapitał.

Następnym krokiem po unieważnieniu umowy jest wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Bank ma obowiązek wystawić list mazalny, który posłuży do wykreślenia hipoteki. Jeśli bank nie dostarczy takiego dokumentu, kredytobiorca może złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki do sądu wieczystoksięgowego, dołączając wyrok sądu wraz z klauzulą wykonalności.

Czy ktoś odzyskał pieniądze z kredytu frankowego?

Wielu kredytobiorców, którzy podjęli działania prawne w celu unieważnienia umowy kredytowej, odzyskało część lub nawet całość swoich pieniędzy. Statystyki pokazują, że frankowicze mają wysoką skuteczność w procesach sądowych przeciwko bankom. Według danych zebranej przez kancelarie frankowe, kredytobiorcy uzyskali ponad 97% korzystnych wyroków w pierwszym kwartale 2022 roku.

Unieważnienie umowy frankowej daje kredytobiorcom możliwość odzyskania nadpłaconych rat, odsetek i innych opłat. Jednak warto pamiętać, że każda sprawa jest indywidualna, a wynik procesu może zależeć od wielu czynników.

Czy warto unieważniać umowę kredytu frankowego?

Unieważnienie umowy kredytu frankowego może być korzystne dla kredytobiorcy, zwłaszcza jeśli umowa zawierała nieuczciwe klauzule lub naruszała przepisy prawa. Odzyskanie nadpłaconych świadczeń może znacznie poprawić sytuację finansową kredytobiorcy.

Warto jednak pamiętać, że proces unieważnienia umowy kredytowej może trwać wiele lat i wiązać się z kosztami prawno-sądowymi. Przed podjęciem decyzji o unieważnieniu umowy, warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach frankowych, który pomoże ocenić szanse na wygraną i oszacować koszty procesu.

Podsumowanie

Unieważnienie umowy kredytu frankowego to proces, który może dać kredytobiorcy możliwość odzyskania nadpłaconych świadczeń. Unieważnienie umowy wymaga wniesienia pozwu do sądu i przedstawienia dowodów na naruszenia przepisów prawa przez bank. Po unieważnieniu umowy, kredytobiorca ma prawo do zwrotu wpłaconych rat, odsetek i innych opłat, a bank ma prawo do odzyskania udzielonego kapitału. Warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach frankowych przed podjęciem decyzji o unieważnieniu umowy.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie