Home Wiadomości Unieważnienie a odfrankowienie – Rozważania na temat kredytów frankowych w 2024

Unieważnienie a odfrankowienie – Rozważania na temat kredytów frankowych w 2024

dodał Bankingo

Kredyty frankowe od dawna są przedmiotem dyskusji i sporów prawnych. Konsumentom, którzy zaciągnęli takie kredyty, coraz częściej udaje się odnieść sukces w walce z bankami – właściwie to wygrywają aż 97% spraw. Orzeczenia sądowe, szczególnie te wydane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), stoją po stronie kredytobiorców. W rezultacie, coraz więcej osób zastanawia się, czy skorzystać z unieważnienia umowy kredytowej czy też zdecydować się na odfrankowienie kredytu. W tym artykule przeanalizujemy obie opcje i przedstawimy, jakie są ich konsekwencje.

Odfrankowienie kredytu – co to znaczy?

Odfrankowienie kredytu jest jedną z możliwości, jaką ma kredytobiorca. Polega ono na wyeliminowaniu z umowy kredytowej szkodliwych postanowień związanych z indeksacją lub denominacją do franka szwajcarskiego. Oznacza to, że umowa kredytowa pozostaje ważna, jednak mechanizm indeksacji lub denominacji zostaje wyeliminowany. Kredyt przekształca się w kredyt złotowy, przy zachowaniu oprocentowania takiego jak w przypadku kredytu indeksowanego lub denominowanego do franka szwajcarskiego.

Unieważnienie czy odfrankowienie – analiza umowy

Przed podjęciem decyzji dotyczącej unieważnienia lub odfrankowienia umowy kredytowej, warto dokładnie przeanalizować treść umowy. W zdecydowanej większości przypadków unieważnienie kredytu frankowego jest najkorzystniejszym rozwiązaniem dla kredytobiorcy. Odfrankowienie kredytu jest rzadziej stosowane. Dlatego ważne jest, aby przeprowadzić szczegółową analizę umowy kredytowej przez profesjonalistę, który pomoże ocenić, jakie rozwiązanie jest najkorzystniejsze w danej sytuacji.

Frankowicz a unieważnienie umowy CHF

W przypadku kredytów frankowych, sądy częściej decydują się na unieważnienie umowy kredytowej. Unieważnienie umowy oznacza, że umowa jest uznawana za nieważną, tak jakby nigdy nie została zawarta. Jest to najbardziej radykalne rozwiązanie problemu związanego z kredytem frankowym. Po unieważnieniu umowy, bank jest zobowiązany do zwrotu kredytobiorcy wszystkich wpłaconych środków, a kredytobiorca zwraca bankowi sumę otrzymanego kredytu.

Konsekwencje unieważnienia umowy

Unieważnienie umowy frankowej ma wiele skutków. Po unieważnieniu umowy, kredytobiorca jest wolny od kredytu w walucie obcej. Nie musi już płacić kolejnych rat kredytowych i może żądać zwrotu wcześniej poniesionych opłat. Ponadto, po unieważnieniu umowy, hipoteka na nieruchomości kredytobiorcy zostaje usunięta z rejestru i księgi wieczystej. Kredytobiorca zostaje również wykreślony z Biura Informacji Kredytowej (BIK). Dodatkowo, kredytobiorca ma możliwość złożenia wniosku o wstrzymanie spłaty kolejnych rat na czas trwania postępowania sądowego.

Odfrankowienie jako alternatywa

Mimo że unieważnienie umowy frankowej jest częściej stosowane, istnieje również możliwość odfrankowienia kredytu. Decyzja o odfrankowieniu jest podejmowana przez sąd tylko w sytuacji, gdy jest to korzystniejsze dla kredytobiorcy niż unieważnienie umowy. Odfrankowienie polega na wyeliminowaniu z umowy szkodliwych klauzul wskazanych przez sąd, przy jednoczesnym utrzymaniu umowy w zmienionej formie. Umowa pozostaje ważna, ale bez mechanizmu indeksacji lub denominacji do franka szwajcarskiego.

Którą opcję wybrać?

Wybór między unieważnieniem a odfrankowieniem umowy kredytowej zależy od indywidualnej sytuacji kredytobiorcy. W przypadku większości osób, unieważnienie umowy jest najkorzystniejszą opcją. Jednak w niektórych sytuacjach, odfrankowienie kredytu może być bardziej korzystne. Dlatego ważne jest przeprowadzenie szczegółowej analizy umowy przez specjalistę, który pomoże podjąć najlepszą decyzję.

Wnioski

Kredyty frankowe są nadal przedmiotem sporów prawnych, a kredytobiorcy coraz częściej odnoszą sukcesy w walce z bankami. Unieważnienie umowy kredytowej jest najczęściej stosowane i prowadzi do wielu korzyści dla kredytobiorcy. Odfrankowienie kredytu jest mniej popularne, ale może być korzystne w niektórych sytuacjach. W każdym przypadku ważne jest przeprowadzenie szczegółowej analizy umowy i skonsultowanie się z profesjonalistą, który pomoże podjąć najlepszą decyzję.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie