Home Wiadomości UGODA Z BANKIEM – jak sprawdzić czy ugoda z bankiem się opłaca w 2023 roku?

UGODA Z BANKIEM – jak sprawdzić czy ugoda z bankiem się opłaca w 2023 roku?

dodał Andrzej Kozlowski

W ostatnich latach banki w Polsce zaczęły masowo proponować ugody kredytobiorcom, zwłaszcza tym, którzy zaciągnęli kredyty denominowane lub indeksowane w walucie szwajcarskiej (CHF). Wszystko to wynika z niekorzystnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), który orzekł, że banki nie mają prawa pobierać opłat za korzystanie z kapitału, a kredytobiorcy mogą żądać rekompensaty za udzielanie kredytów „frankowych”. W rezultacie banki zaczęły oferować ugody, aby minimalizować swoje straty finansowe i uniknąć długotrwałych sporów sądowych. W tym artykule omówimy, czym jest ugoda z bankiem, jakie są korzyści i wady skorzystania z niej, oraz jakie są najważniejsze czynniki, które należy wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji o zawarciu ugody.

Ugoda z bankiem – co to takiego?

Ugoda z bankiem to polubowne rozwiązanie sporu między kredytobiorcą a instytucją finansową. W przypadku kredytów denominowanych lub indeksowanych w walucie obcej, ugoda może polegać na przewalutowaniu kredytu na złotówki, co pozwala obniżyć saldo kredytu oraz kontynuować spłatę rat w polskiej walucie.

Banki proponujące ugody starają się znaleźć kompromisowe rozwiązanie, które zadowoli zarówno kredytobiorcę, jak i bank. Propozycje ugód mogą obejmować umorzenie części salda kredytowego, przeliczenie kredytu na złotówki po kursie z dnia zawarcia umowy kredytowej, lub inne ustalenia, które pozwolą obu stronom na uniknięcie długotrwałego procesu sądowego.

Zalety ugody z bankiem

Zawarcie ugody z bankiem może mieć wiele korzyści dla kredytobiorcy. Oto niektóre z głównych zalet:

 1. Uniknięcie długotrwałego procesu sądowego: Ugoda pozwala uniknąć długotrwałego i kosztownego procesu sądowego, który może trwać wiele lat. Zamiast tego, kredytobiorca może szybko i skutecznie rozwiązać swój spor z bankiem.
 2. Minimalizacja finansowych strat: Ugoda umożliwia bankom minimalizację swoich finansowych strat związanych z wyrokiem TSUE. Banki często są gotowe zaoferować korzystne warunki ugody, aby uniknąć większych kosztów związanych z procesem sądowym.
 3. Przewalutowanie kredytu: Jednym z najważniejszych elementów ugody z bankiem jest przewalutowanie kredytu na złotówki. Dzięki temu kredytobiorca może uniknąć ryzyka związanego z wahaniem kursu walutowego i kontynuować spłatę rat w polskiej walucie.
 4. Możliwość umorzenia części salda kredytowego: W niektórych przypadkach banki mogą zgodzić się na umorzenie części salda kredytowego, co oznacza niższą kwotę do spłaty dla kredytobiorcy.

Wady ugody z bankiem

Podczas rozważania propozycji ugody z bankiem warto także wziąć pod uwagę pewne wady i ryzyka. Oto niektóre z nich:

 1. Możliwość mniejszego odzyskania pieniędzy: W przypadku ugody, kredytobiorcy mogą otrzymać niższą kwotę rekompensaty niż w przypadku wygranej w procesie sądowym. Banki często starają się minimalizować swoje straty finansowe, dlatego nie zawsze oferują korzystne warunki ugody.
 2. Brak precedensu: Ugoda z bankiem nie tworzy precedensu dla innych kredytobiorców. Oznacza to, że jeśli kredytobiorca zdecyduje się na zawarcie ugody, jego decyzja nie wpłynie na inne podobne sprawy sądowe.
 3. Ryzyko nowych kosztów: Podpisanie ugody z bankiem może wiązać się z dodatkowymi kosztami, takimi jak opłaty administracyjne czy prowizje. Kredytobiorca powinien dokładnie przeanalizować propozycję ugody i uwzględnić wszystkie potencjalne koszty.

Jak podjąć decyzję o zawarciu ugody z bankiem?

Przed podjęciem decyzji o zawarciu ugody z bankiem, warto wziąć pod uwagę kilka kluczowych czynników:

 1. Analiza propozycji ugody: Kredytobiorca powinien dokładnie przeanalizować propozycję ugody, uwzględniając wszystkie warunki i koszty związane z jej zawarciem. Warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach kredytowych, który pomoże w zrozumieniu wszystkich aspektów ugody.
 2. Oszacowanie potencjalnej rekompensaty: Kredytobiorca powinien oszacować, ile pieniędzy może otrzymać na podstawie propozycji ugody. Porównanie tej kwoty z potencjalnymi zyskami z procesu sądowego pomoże podjąć lepiej poinformowaną decyzję.
 3. Rozważenie ryzyka: Kredytobiorca powinien również rozważyć ryzyko związane z podjęciem długotrwałego procesu sądowego. Czy jest gotów zainwestować czas, pieniądze i energię w walkę o większą rekompensatę?
 4. Konsultacja z ekspertem: Konsultacja z prawnikiem lub doradcą finansowym może być niezwykle pomocna podczas podejmowania decyzji o zawarciu ugody z bankiem. Taki ekspert może pomóc w zrozumieniu wszystkich aspektów ugody i ocenie jej korzyści i wad.

Podsumowanie

Ugoda z bankiem może być korzystnym rozwiązaniem dla kredytobiorców, którzy chcą uniknąć długotrwałego i kosztownego procesu sądowego. Przewalutowanie kredytu na złotówki, umorzenie części salda kredytowego i minimalizacja finansowych strat banku to tylko niektóre z korzyści ugody. Jednak przed podjęciem decyzji o zawarciu ugody, warto dokładnie przeanalizować propozycję, uwzględnić potencjalne koszty i skonsultować się z ekspertem. Tylko wtedy kredytobiorca będzie mógł podjąć dobrze poinformowaną decyzję, która będzie dla niego najlepsza.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie