Home Wiadomości Uchwała Sądu Najwyższego 06.10.23 r. – co się zmieni w sprawach Frankowiczów?

Uchwała Sądu Najwyższego 06.10.23 r. – co się zmieni w sprawach Frankowiczów?

dodał Bankingo

Kwestia wzajemności umowy kredytu hipotecznego jest jednym z kluczowych zagadnień, które pojawiają się w przypadku rozpatrywania spraw dotyczących kredytów frankowych. Unieważnienie umowy kredytowej z powodu klauzul abuzywnych wiąże się z koniecznością rozliczenia obu stron, a istotnym czynnikiem w tym procesie jest zakwalifikowanie umowy jako wzajemnej. Jednakże, sądy dotychczas różnie rozstrzygały tę kwestię, co powodowało pewne zamieszanie. W związku z tym, Sąd Najwyższy planuje podjąć uchwałę w tej sprawie, która może mieć istotne znaczenie dla frankowiczów.

Aktualne wydarzenia

W piątek, 6 października, Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej ma podjąć uchwałę w sprawie umowy o kredyt bankowy i rozstrzygnąć, czy jest ona umową wzajemną. Decyzja ta może mieć duże znaczenie dla frankowiczów, którzy borykają się z problemami związanymi z umowami kredytowymi. Wniosek Rzecznika Finansowego w tej sprawie trafił do Sądu Najwyższego w lipcu zeszłego roku, a posiedzenie zostało wcześniej odroczone.

Kwestia wzajemności umowy kredytu hipotecznego jest jednym z głównych zagadnień, które pojawiają się podczas rozstrzygania przez sądy spraw kredytów frankowych w przypadku unieważnienia umowy kredytu z powodu klauzul abuzywnych. Unieważnienie umowy pociąga za sobą problem rozliczenia obu stron, czyli zwrotu przez kredytodawcę rat kapitałowo-odsetkowych oraz przez kredytobiorcę kwoty kredytu w nominalnej wysokości. Jednakże, sposób rozliczenia zależy m.in. od zakwalifikowania unieważnionej umowy jako wzajemnej, co doprowadzało do różnych interpretacji przez sądy.

Wzajemność umowy w kodeksie cywilnym a działania banków

Zgodnie z kodeksem cywilnym, umowa jest wzajemna, gdy obie strony zobowiązują się w taki sposób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej. Jednakże, w przypadku unieważnienia umowy, każda ze stron ma prawo zatrzymania świadczenia, dopóki druga strona nie zaoferuje zwrotu otrzymanego świadczenia albo nie zabezpieczy roszczenia o zwrot. W praktyce, banki masowo powołują się na prawo zatrzymania w sporach z konsumentami dotyczących kredytów indeksowanych i denominowanych do waluty obcej.

W związku z tym, Rzecznik Finansowy zawnioskował do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie, czy umowa o kredyt bankowy jest umową wzajemną, czy jednostronnie zobowiązującą. Jeśli umowa nie jest wzajemna, to stronom nie przysługuje prawo zatrzymania. Rzecznik Finansowy argumentuje, że w umowie wzajemnej strony spełniają różne świadczenia o ekwiwalentnej wartości, co nie ma miejsca w przypadku umowy o kredyt bankowy, gdzie kredytobiorca zwraca to samo świadczenie, a nie spełnia inne równoważne świadczenie.

Kwestia wzajemnych rozliczeń a Trybunał Sprawiedliwości UE

Nie jest jeszcze jasne, jak wyrok Sądu Najwyższego wpłynie na rozstrzygnięcie problemu wzajemnych rozliczeń po unieważnieniu umowy kredytowej. W listopadzie 2021 roku, Sąd Okręgowy w Warszawie zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości UE z serią pytań dotyczących rozliczeń po unieważnieniu umowy kredytowej oraz terminów przedawnienia roszczeń w takim przypadku. Jedno z pytań dotyczy również prawa zatrzymania.

Sądy zawiesiły niektóre sprawy dotyczące kredytów frankowych w oczekiwaniu na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE. Jednakże, decyzja Sądu Najwyższego będzie miała duże znaczenie dla frankowiczów i może wpłynąć na rozwiązanie problemów związanych z unieważnieniem umów kredytowych.

Podsumowanie

Podjęcie uchwały przez Sąd Najwyższy w sprawie wzajemności umowy kredytu hipotecznego może mieć istotne znaczenie dla frankowiczów i ich problemów związanych z unieważnieniem umów kredytowych. Kwestia rozliczenia obu stron po unieważnieniu umowy jest ważna, a różne interpretacje przez sądy powodowały zamieszanie. Wyrok Sądu Najwyższego oraz ewentualne stanowisko Trybunału Sprawiedliwości UE mogą wpłynąć na ustalenie jednoznacznych zasad dotyczących wzajemności umowy kredytu hipotecznego.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie