Home Wiadomości Twoja strona w Google spadła z pozycji – oto dlaczego [ aktualizacja algorytmu marzec 2024 ]

Twoja strona w Google spadła z pozycji – oto dlaczego [ aktualizacja algorytmu marzec 2024 ]

dodał Bankingo

Drodzy posiadacze stron internetowych, czas na istotne nowości! Marzec 2024 r. przynosi ze sobą nie tylko pierwsze oznaki wiosny, ale i naszą najnowszą, podstawową aktualizację oraz wprowadzenie nowych zasad dotyczących spamu. Co to oznacza dla Was i Waszych stron? Otóż, głównym celem zapowiedzianej aktualizacji jest poprawa jakości wyników wyszukiwania Google. Staramy się ograniczyć treści, które wydają się tworzone wyłącznie dla kliknięć, na rzecz tych, które użytkownicy uznają za przydatne. Jest to bardziej złożona aktualizacja niż zwykle, obejmująca zmiany w wielu podstawowych systemach. Co więcej, to ewolucja w sposobie, w jaki identyfikujemy pomocność treści, wykorzystując różnorodne, innowacyjne sygnały i podejścia.

Należy pamiętać, że rozwijanie treści skupionych na użytkownikach pozostaje najlepszą praktyką. Jeżeli wasze strony oferują treści, które są satysfakcjonujące i skierowane do ludzi, jesteście na dobrej drodze. Równocześnie, wprowadzenie zostaje uzupełnione o nowe zasady przeciwko spamowi, mające na celu jeszcze skuteczniejszą walkę z praktykami negatywnie wpływającymi na wyniki wyszukiwania.

Nowe zasady dotyczące spamu

Nowe zasady naszej polityki antyspamowej mają na celu zaostrzenie walki z niepożądanymi praktykami, które obniżają jakość rezultatów wyszukiwarki. Zachęcamy do zapoznania się z trzema nowymi regulacjami dotyczącymi najbardziej problematycznych działań: nadużycia przeterminowanych domen, nadużywania masowego generowania treści oraz nadużywania reputacji witryny.

– Nadużywanie przeterminowanych domen to praktyka zakupowania wygasłych nazw domen i ich wykorzystywania głównie w celu manipulowania wynikami wyszukiwań poprzez umieszczanie na nich treści o niskiej wartości dla użytkownika.

– Nadużywanie masowego generowania treści to generowanie dużej liczby stron głównie w celu manipulowania rankingiem wyszukiwania, nie pomagając użytkownikom. Dotyczy to zarówno treści generowanych automatycznie, jak i tworzonych przez ludzi.

– Nadużywanie reputacji witryny polega na publikowaniu stron trzecich z niewielkim lub żadnym nadzorem pierwotnego właściciela, celem manipulacji wynikami wyszukiwania poprzez wykorzystanie sygnałów rankingowych pierwszej strony.

Warto zaznaczyć, że strony naruszające nasze zasady dotyczące spamu mogą zostać obniżone w wynikach wyszukiwania lub całkowicie z nich usunięte. Zachęcamy do przeglądania i przestrzegania zaktualizowanych zasad, aby uniknąć negatywnych konsekwencji dla Waszych witryn.

 

Czym jest aktualizacja z marca 2024

Kompleksowe zmiany w wielu podstawowych systemach

Aktualizacja z marca 2024 roku wprowadza istotne zmiany, które poprawią jakość wyników wyszukiwania. Jest to bardziej złożona aktualizacja niż zwykle, obejmująca zmiany w wielu kluczowych systemach. Zamiast polegać na jednym sygnale czy systemie, wprowadzono szereg innowacyjnych sygnałów i podejść, aby lepiej rozpoznawać użyteczność treści. Te zmiany mają na celu pokazywanie mniej treści stworzonej głównie w celu przyciągania kliknięć, a więcej treści, które użytkownicy uznają za pomocne.

Ewolucja w identyfikacji użyteczności treści

Ewolucja sposobu, w jaki Google identyfikuje przydatność treści, stanowi ważną część aktualizacji z marca 2024. Udoskonalenia rankingu bazują na różnorodnych sygnałach, zwiększając zdolność do prezentowania wyników, które są naprawdę użyteczne dla użytkowników. Nie ma już jednego dominującego sygnału; zamiast tego, zastosowano szereg innowacyjnych podejść, by jeszcze skuteczniej docierać do wysokiej jakości treści.

Proces wdrażania aktualizacji

Wdrożenie tej aktualizacji może zająć do miesiąca i prawdopodobnie przyniesie więcej fluktuacji w rankingach niż zwykła aktualizacja podstawowa. Zróżnicowane systemy będą stopniowo aktualizowane i wzajemnie się wzmacniać. Google poinformuje na swoim dashboardzie statusu wyszukiwania, kiedy aktualizacja zostanie zakończona. Dla twórców treści kluczowe pozostaje tworzenie wartościowych materiałów z myślą o użytkownikach.

Nowe zasady dotyczące spamu

Nadużycie wygasłych domen

Nadużycie wygasłych domen polega na zakupie i wykorzystaniu starej nazwy domeny głównie w celu manipulacji rankingiem w wyszukiwarce poprzez hosting treści o niskiej wartości dla użytkownika. To nie jest praktyka, w którą można wpaść przypadkowo, ale świadoma strategia, mająca wykorzystać dawną reputację domeny do promowania treści o niskiej jakości.

Nadużycie treści na dużą skalę

Nadużycie treści na dużą skalę to generowanie dużej ilości stron głównie w celu manipulacji rankingiem wyszukiwania, a nie pomocy użytkownikom. Praktyka ta skupia się na tworzeniu dużych ilości nieoryginalnych treści, które nie dostarczają wartości, bez względu na to, czy zostały stworzone automatycznie, przez ludzi czy przy użyciu obu tych metod.

Nadużycie reputacji strony

Nadużycie reputacji strony ma miejsce, kiedy treści stron trzecich są publikowane z niewielkim lub żadnym nadzorem, z zamiarem manipulacji wynikami wyszukiwania poprzez wykorzystanie sygnałów rankingowych witryny. Nasze nowe zasady nie uznają całej treści stron trzecich za naruszenie, ale tylko tę, która jest hostowana bez należytego nadzoru i która ma na celu manipulowanie rankingami wyszukiwania.

Co twórcy treści powinni robić

Przegląd obowiązujących zasad spamu

Aktualizacja z marca 2024 roku i nowe zasady dotyczące spamu mają na celu poprawę jakości wyszukiwania Google, ograniczając treści tworzone głównie w celu przyciągania kliknięć i promując te przydatne dla użytkowników. Twórcy treści powinni dokładnie zapoznać się z nowymi zasadami spamu, które obejmują: nadużycie wygasłych domen, masowe tworzenie treści oraz nadużycie reputacji strony. Te zasady są skierowane przeciwko praktykom, które mogą negatywnie wpływać na jakość wyników wyszukiwań Google.

Działania w przypadku naruszenia nowych zasad

Jeśli twórcy treści naruszą nowe zasady spamu, ich strony mogą być niższe w wynikach wyszukiwania lub w ogóle nie pojawiać się w nich. W przypadku nałożenia ręcznej kary za spam, właściciele stron otrzymają powiadomienie przez zarejestrowane konto w Google Search Console i będą mogli ubiegać się o ponowne rozpatrzenie. Aby uniknąć takich sytuacji, zaleca się, aby twórcy treści przeglądali wszystkie zasady dotyczące spamu i upewnili się, że ich praktyki są z nimi zgodne.

Pytania i odpowiedzi dotyczące nowych zasad

Automatycznie generowane treści a zmiany w zasadach

Nowe zasady wprowadzają jasne wytyczne dotyczące masowego tworzenia treści, niezależnie od tego, czy zostały one wygenerowane automatycznie, przez ludzi, czy też poprzez połączenie tych metod. Kluczowe jest, aby treść była przydatna dla użytkowników, a nie generowana jedynie w celu manipulowania rankingami wyszukiwania. Użycie automatyzacji, w tym AI generującego treści, uznane zostanie za spam, jeśli jego głównym celem jest manipulowanie rankingiem w wynikach wyszukiwania.

Rozróżnienie pomiędzy starymi a nowymi zasadami

Nowe zasady dotyczące spamu rozszerzają i precyzują wcześniejsze wytyczne, kładąc większy nacisk na praktyki, które mogą być wykorzystywane do manipulowania wynikami wyszukiwania. Chociaż wcześniejsze zasady skupiały się na automatycznie generowanych treściach, nowe zasady obejmują szeroki zakres praktyk, w tym te, które wykorzystują zarówno automatyzację, jak i wysiłki ludzkie do masowego tworzenia treści niskiej jakości. Kluczowym elementem jest intencja tworzenia treści, niezależnie od metod jej produkcji, jeśli głównym celem jest manipulowanie wynikami wyszukiwania.

Wpływ nowych zasad i aktualizacji na sygnały rankingowe

Marzec 2024 roku przynosi ze sobą istotne aktualizacje oraz nowe zasady dotyczące spamu, które mają na celu poprawę jakości treści pojawiających się w wynikach wyszukiwania. Twórcy stron internetowych muszą zrozumieć, jak te zmiany wpłyną na to, jak Google ocenia i klasyfikuje ich treści.

Poziome działanie systemów rankingowych

Wprowadzona aktualizacja jest bardziej złożona niż poprzednie, ponieważ obejmuje zmiany w wielu kluczowych systemach. Oznacza to odejście od pojedynczych sygnałów lub systemów w kierunku zastosowania różnorodnych, innowacyjnych sygnałów i podejść w celu identyfikacji pożyteczności treści. W praktyce twórcy mogą doświadczyć większych fluktuacji w rankingu swoich stron, gdyż różne systemy będą się aktualizować i wzajemnie wzmacniać. W związku z tym, aby pozostać wysoko w wynikach wyszukiwania, należy skupić się na tworzeniu wartościowych treści, przydatnych dla użytkowników.

Trzecie strony na stronach i ich wpływ na ranking

Nowe zasady dotyczące spamu zwracają uwagę na nadużycia związane z reputacją strony, w tym działania podejmowane przez strony trzecie bez ścisłego nadzoru. Manipulowanie rankingiem poprzez korzystanie z treści stron trzecich, które ma na celu wykorzystanie sygnałów rankingowych pierwszej strony, może prowadzić do obniżenia pozycji w wyszukiwarce. Ważne jest, aby właściciele stron zapewniali odpowiedni nadzór nad treściami publikowanymi przez strony trzecie, starając się, by były one wartościowe dla użytkownika i nie miały na celu jedynie manipulacji wynikami wyszukiwania.

Jak przygotować się na nowe zasady dotyczące spamu

INowe zasady dotyczące spamu mają na celu zwalczanie praktyk, które negatywnie wpływają na jakość wyników wyszukiwania. Obejmują one nadużycia związane z wygasłymi domenami, tworzeniem treści na dużą skalę oraz nadużyciami związanymi z reputacją strony.

Aby przygotować się na te zmiany, właściciele stron i twórcy treści powinni podjąć następujące kroki:
– Regularnie przeglądaj zasady Google dotyczące spamu, aby upewnić się, że treści na twojej stronie są zgodne z aktualnymi wytycznymi.
– Unikaj kupowania wygasłych domen w celu manipulowania rankingami dzięki reputacji poprzedniego właściciela.
– Zapobiegaj tworzeniu treści na dużą skalę, które mają na celu jedynie manipulację wynikami wyszukiwania, zamiast dostarczania wartości dla użytkownika.
– Zapewnij ścisły nadzór nad treściami publikowanymi przez strony trzecie na swojej stronie, aby mieć pewność, że są one wartościowe i nie mają na celu manipulacji rankingiem.

Przestrzeganie nowych zasad i dostosowanie do aktualizacji są kluczowe dla utrzymania i poprawy widoczności strony w wynikach wyszukiwania Google. Pamiętaj, że celem tych zmian jest zapewnienie użytkownikom dostępu do pomocnych i wiarygodnych treści, więc skupienie się na jakości i użyteczności publikowanych materiałów powinno stać się priorytetem dla każdego twórcy stron internetowych.

Cele nowych polityk i ciągłe ulepszenia systemów walki ze spamem

Nowe polityki i ulepszenia systemów walki ze spamem, wprowadzone w ramach aktualizacji z marca 2024 r., mają na celu poprawę jakości wyników wyszukiwania w Google. Chodzi o to, by użytkownicy częściej natrafiali na treści, które są dla nich przydatne, a rzadziej na te, które zostały stworzone głównie z myślą o przyciągnięciu kliknięć. Google zamierza lepiej radzić sobie z praktykami, które mogą negatywnie wpłynąć na jakość wyników wyszukiwania dzięki wprowadzeniu nowych zasad dotyczących spamu.

Ewolucja systemów oceny przydatności treści

Aktualizacja z marca 2024 roku wprowadza zmiany w wielu podstawowych systemach Google, co oznacza ewolucję w sposobie identyfikacji przydatności treści. Aby pokazać użytkownikom bardziej pomocne wyniki, Google wykorzystuję teraz różnorodne innowacyjne sygnały i podejścia. Nie ma już jednego sygnału czy systemu odpowiedzialnego za to zadanie. To kompleksowe podejście ma na celu zapewnienie, że użytkownicy znajdą to, czego szukają – wartościowe informacje, które spełniają ich potrzeby.

Nowe zasady dotyczące spamu

Wprowadzone nowe zasady dotyczące spamu mają na celu skupienie się na złych praktykach, które zdobyły na popularności i mogą negatywnie wpłynąć na jakość wyników wyszukiwania. Obejmują one:
– nadużycie z wygasłymi domenami,
– masowe tworzenie treści,
– nadużycie reputacji strony.

Przekierowanie domeny, która wygasła, w celu manipulowania rankingami w wyszukiwarce przez hosting treści o niskiej wartości, tworzenie dużej ilości nieoryginalnej treści głównie z myślą o pozycjonowaniu, oraz publikowanie treści przez osoby trzecie bez odpowiedniego nadzoru ze strony pierwszej strony, w celu manipulowania rankingami, to praktyki, które teraz są jasno zakazane.

Celem Google jest zapewnienie, by użytkownicy otrzymywali wartościowe, pomocne treści i by ci, którzy produkują takie treści, odnosili sukcesy w wyszukiwarce Google, zamiast tych, którzy angażują się w spam. To podejście ma pomóc w utrzymaniu wysokiej jakości wyników wyszukiwania i promować tworzenie treści z myślą o ludziach, a nie o algorytmach.

 

Podsumowanie i dalsze kroki dla twórców stron internetowych

Rok 2024 przynosi ze sobą znaczące zmiany dla twórców stron internetowych, które mają na celu poprawę jakości wyszukiwania i walkę ze spamem. Podstawowa aktualizacja z marca 2024 roku, wprowadzająca zmiany w wielu kluczowych systemach oraz nowe zasady dotyczące spamu, stanowią ważne momenty dla każdego, kto zajmuje się tworzeniem treści online.

Podstawowa aktualizacja z marca 2024

Ta aktualizacja jest bardziej złożona niż poprzednie aktualizacje jądra i może powodować większe wahania w rankingach, gdy różne systemy będą się aktualizować i wzajemnie na siebie wpływać. Kluczowym przesłaniem dla twórców jest kontynuowanie tworzenia wartościowych treści skierowanych do ludzi. Jeśli Twoja strona właśnie nie uzyskuje oczekiwanych rankingów, zalecamy zapoznanie się z naszą pomocną stroną dotyczącą tworzenia treści przyjaznych dla użytkowników i niezawodnych.

Nowe zasady dotyczące spamu

Ogłoszone nowe zasady dotyczące spamu obejmują walkę z nadużywaniem domen wygasłych, nadmierną produkcją treści oraz nadużywaniem reputacji strony. Każdy z tych punktów ma za zadanie zająć się specyficznymi nieuczciwymi praktykami, które wpływają na jakość wyników wyszukiwania. Twórcy stron internetowych powinni dokładnie przeanalizować wszystkie zasady dotyczące spamu i upewnić się, że w ich praktykach nie pojawiają się wymienione niepożądane działania.

– Niezamierzone nadużywanie domen wygasłych jest rzadkością – ważne jest, aby domena służyła wartościowym treściom i była skierowana przede wszystkim do użytkowników.
– Tworzenie treści na dużą skalę, bez realnej wartości dla użytkownika, jest teraz bardziej rygorystycznie rozpatrywane. Niezależnie od tego, czy treści są generowane automatycznie, czy tworzone ręcznie, Google będzie intensywniej walczyć z treściami spamowymi.
– Wykorzystywanie reputacji strony do manipulowania rankingiem jest traktowane jako spam. Ważne jest, aby treść publikowana przez strony trzecie była ściśle monitorowana i dostarczała wartości użytkownikom.

Dla twórców, którzy kierują się na pierwszym miejscu zasadą tworzenia treści przyjaznych dla użytkowników, te zmiany powinny być pozytywnie odebrane. Google kontynuuje swoje wysiłki na rzecz promowania wysokiej jakości treści w internecie, a te nowe zasady i aktualizacje są kolejnym krokiem w kierunku realizacji tego celu.

Pamiętaj, że wszystkie zmiany zostaną w pełni zaimplementowane do końca okresu wdrożenia, a wszelkie konkretne opinie dotyczące aktualizacji można będzie przekazać po jej zakończeniu. Dla twórców treści kluczowe powinno być przestrzeganie zasad przyjaznych użytkownikowi i niezawodności treści, co w dłuższej perspektywie zapewni sukces w wyszukiwarce Google.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie