Home Wiadomości To nie bankom a Frankowiczom należy się waloryzacja? Kolejny szok dla banków?

To nie bankom a Frankowiczom należy się waloryzacja? Kolejny szok dla banków?

dodał Bankingo

Kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyty we frankach szwajcarskich, obecnie obawiają się zapowiadanych przez banki żądań waloryzacji. Waloryzacja to proces urealnienia kwoty kredytu, która straciła na wartości od momentu jego udostępnienia. Jednak pełnomocnicy frankowiczów są przekonani, że na gruncie niedawnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), ich klienci nie mają powodów do obaw. Istnieje również możliwość, że TSUE wprost odpowie na pytanie o dopuszczalność waloryzacji sądowej na rzecz banków.

Wyrok TSUE i jego konsekwencje

Wyrok TSUE z 15 czerwca br. przekonał frankowiczów do walki o unieważnienie wcześniej zawartych umów kredytowych. Trybunał jednoznacznie stwierdził, że bankom nie przysługuje nic więcej niż zwrot kapitału wraz z odsetkami za zwłokę od dnia wezwania do zapłaty. W świetle tego wyroku, banki uważają, że kredytobiorcy powinni zwrócić również waloryzację wypłaconej kwoty kredytu. Twierdzą, że istotna zmiana siły nabywczej pieniądza po zaciągnięciu zobowiązania wymaga takiego urealnienia kwoty do zwrotu. W rezultacie, suma do zwrotu mogłaby się zwiększyć nawet o 30-35%.

Klauzule abuzywne a waloryzacja

Banki, które wspierają waloryzację, powołują się na artykuł 358 1 par. 3 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, sąd może zmienić wysokość lub sposób spełnienia świadczenia pieniężnego, jeśli nastąpiła istotna zmiana siły nabywczej pieniądza po powstaniu zobowiązania. Jednak pełnomocnicy frankowiczów zauważają, że zasady współżycia społecznego, do których odwołuje się ten przepis, wskazują na to, że to banki działają bezprawnie. To właśnie banki stosowały klauzule niedozwolone w umowach, co doprowadziło do nieważności stosunku prawnego.

Reakcja TSUE na kwestię waloryzacji

Obecny spór dotyczący waloryzacji wydaje się być skomplikowany.Frankowicze opierają swoje argumenty na wyroku TSUE, który wyraźnie określa, że banki nie mają prawa żądać waloryzacji.Jednakże, TSUE może wkrótce odpowiedzieć na pytanie o dopuszczalność waloryzacji sądowej na rzecz banków. Warto zauważyć, że waloryzacja jest jednym z głównych problemów dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich, które zostały udzielone przez polskie banki.

Kolejne kroki frankowiczów

W świetle wyroku TSUE, frankowicze są coraz bardziej zmotywowani do podjęcia działań mających na celu unieważnienie umów kredytowych. Coraz więcej osób decyduje się na skorzystanie z pomocy prawników specjalizujących się w sprawach dotyczących kredytów frankowych. Wielu frankowiczów uważa, że wyrok TSUE stanowi potwierdzenie ich praw i daje im nadzieję na odzyskanie utraconych pieniędzy.

Rola banków w sporze o waloryzację

Banki, które domagają się waloryzacji, argumentują, że ich działania są uzasadnione i zgodne z obowiązującym prawem. Twierdzą, że waloryzacja jest niezbędna, aby uwzględnić zmiany wartości pieniądza i zachować równowagę między stronami umowy. Banki utrzymują również, że waloryzacja jest powszechnie stosowana i akceptowana w wielu innych krajach europejskich.

Wpływ waloryzacji na banki

Jeśli kredytobiorcy odniosą sukces w walce o unieważnienie umów kredytowych i wygrają sprawy z bankami, banki mogą stanąć przed poważnymi konsekwencjami finansowymi. Zwrot wypłaconej kwoty kredytu wraz z odsetkami może być dla banków dużym obciążeniem. Dodatkowo, jeśli TSUE wyda wyrok przeciwko bankom w sprawie waloryzacji, banki mogą zmierzyć się z jeszcze większymi stratami.

Perspektywa frankowiczów

Frankowicze oczekują, że wyrok TSUE będzie dla nich korzystny i przyniesie im sprawiedliwość finansową. Wielu z nich liczy na to, że unieważnienie umów kredytowych pozwoli im odzyskać utracone pieniądze. Jednakże, proces sądowy może być długi i skomplikowany, a ostateczne rozstrzygnięcie może zająć wiele lat.

Podsumowanie

Sprawa waloryzacji kredytów we frankach szwajcarskich nadal budzi wiele kontrowersji i stanowi przedmiot sporu między bankami a frankowiczami. Wyrok TSUE z 15 czerwca br. dał nadzieję kredytobiorcom na unieważnienie umów kredytowych i zwrot wypłaconej kwoty kredytu bez dodatkowej waloryzacji. Jednak ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie dopuszczalności waloryzacji sądowej na rzecz banków może zapaść dopiero w przyszłości. Frankowicze wierzą, że wyrok TSUE będzie dla nich korzystny i pomoże im odzyskać utracone pieniądze. Banki natomiast argumentują, że waloryzacja jest uzasadniona i konieczna z uwagi na istotne zmiany siły nabywczej pieniądza. Czekamy na dalszy rozwój sytuacji i ostateczne decyzje sądowe w tej sprawie.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie