Home podatki Terminy wystawiania faktur: Jakie są zasady i wyjątki?

Terminy wystawiania faktur: Jakie są zasady i wyjątki?

dodał Bankingo

Faktury są kluczowym dokumentem w procesie sprzedaży, potwierdzającym dokonanie transakcji. Zgodnie z przepisami prawa podatkowego, istnieją określone terminy, w których faktury powinny być wystawiane. Niemniej jednak, istnieją również wyjątki od tych terminów, które warto znać. W niniejszym artykule omówimy zasady wystawiania faktur oraz wyjątki od ogólnej reguły.

Kiedy powstaje obowiązek wystawienia faktury?

Obowiązek wystawienia faktury pojawia się w różnych przypadkach, takich jak sprzedaż towarów lub świadczenie usług na rzecz innych podatników podatku VAT lub podatku o podobnym charakterze. Dotyczy to również sprzedaży wysyłkowej i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Ponadto, otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem usługi lub dostawą towaru również wiąże się z obowiązkiem wystawienia faktury.

Zasady wystawiania faktur

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, przedsiębiorca ma obowiązek wystawienia faktury do 15. dnia kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiła sprzedaż towaru lub wykonanie usługi. Na przykład, jeśli transakcja miała miejsce 2 marca, fakturę należy wystawić do 15 kwietnia. Termin ten dotyczy zarówno faktur VAT, jak i faktur zaliczkowych. W przypadku transakcji z tym samym kontrahentem, można również wystawić jedną zbiorczą fakturę, obejmującą wszystkie transakcje z danego miesiąca.

Wyjątki od ogólnej zasady

Przepisy przewidują jednak pewne wyjątki od ogólnej zasady wystawiania faktur. Istnieją sytuacje, w których termin wystawienia faktury jest dłuższy niż 15 dni od zrealizowania transakcji. Niektóre z tych wyjątków to:

 1. Faktury zaliczkowe: Jeśli kontrahent płaci w częściach, można wystawić fakturę zaliczkową. Można to zrobić oddzielnie dla każdej zaliczki lub zsumować wpłaty na jednej fakturze. Przykładowo, jeśli otrzymujemy dwie zaliczki w lutym, możemy wystawić jedną fakturę obejmującą obie zaliczki do 15 marca.
 2. Faktury przed dokonaniem sprzedaży: Istnieje możliwość wystawienia faktury przed dokonaniem sprzedaży, ale nie wcześniej niż 60 dni wstecz. Dotyczy to sytuacji, gdy kontrahent potrzebuje faktury przed otrzymaniem zapłaty, a transakcja zostanie wykonana w przyszłości.
 3. Inne wyjątki od ogólnej reguły: Przepisy przewidują również inne wyjątki, takie jak dłuższe terminy wystawiania faktur dla usług budowlanych, dostawy książek drukowanych, drukowania książek oraz płatności za usługi takie jak dostawa energii, usługi telekomunikacyjne czy najem.

Jakie informacje powinna zawierać faktura?

Ważne jest, aby faktura zawierała określone elementy, aby była ważna z punktu widzenia prawa podatkowego. Przepisy wymagają, aby faktura zawierała między innymi:

 • Dane podatnika i nabywcy usług lub towarów,
 • Datę wystawienia i numer faktury,
 • Numer NIP,
 • Datę wykonania usługi lub dostarczenia towaru,
 • Opis towarów lub usług,
 • Cenę jednostkową netto,
 • Kwotę ewentualnych obniżek, rabatów i upustów,
 • Wartość netto i brutto,
 • Stawkę podatku,
 • Sumę wartości sprzedaży netto i kwotę podatku.

Podsumowanie

Wystawianie faktur jest istotnym elementem w procesie sprzedaży, a terminy wystawiania faktur są określone przez przepisy prawa podatkowego. Zgodnie z tymi przepisami, faktury powinny być wystawiane do 15. dnia kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży lub dostarczono towar. Niemniej jednak, istnieją wyjątki od tej reguły, które dotyczą różnych sytuacji, takich jak faktury zaliczkowe, transakcje przed dokonaniem sprzedaży oraz płatności za określone usługi. Ważne jest również, aby faktura zawierała określone informacje, aby była ważna z punktu widzenia prawa podatkowego. Pamiętaj o tym, aby zawsze dokładnie przestrzegać terminów wystawiania faktur i w razie wątpliwości skonsultować się z ekspertem podatkowym.

 

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie