Home Wiadomości Świat o krok od globalnego kryzysu finansowego przez Credit Suisse

Świat o krok od globalnego kryzysu finansowego przez Credit Suisse

dodał Bankingo

Szwajcarski rząd postanowił zainterweniować, aby uratować finansowego giganta, Credit Suisse, przed nieuchronnym upadkiem. Po serii burzliwych negocjacjach, UBS, największy bank w Szwajcarii, zgodził się na przejęcie tej chylącej się ku upadkowi instytucji. Karin Keller-Sutter, szwajcarska minister finansów, wskazuje na groźbę globalnego kryzysu finansowego, gdyby nie doszło do tej transakcji.

Przed przejęciem, sytuacja Credit Suisse pogarszała się z dnia na dzień. Bank borykał się z przeceną akcji, odpływem depozytów oraz gwałtownym wzrostem wskaźnika CDS (credit default swap), który pokazuje koszt ubezpieczenia przed niewypłacalnością banku. Eksperci oceniali, że Credit Suisse nie przetrwałby kolejnego dnia bez natychmiastowej pomocy.

Co by się stało gdyby Credit Suisse upadł?

Wpływ niekontrolowanej upadłości Credit Suisse na światową gospodarkę mógłby być katastrofalny. Szacunki ekonomistów wskazują, że skutki takiej upadłości byłyby dwukrotnie większe niż roczne PKB Szwajcarii. To z kolei mogłoby doprowadzić do światowego kryzysu finansowego, w wyniku którego inne banki również zostałyby zepchnięte w otchłań.

Transakcja przejęcia Credit Suisse przez UBS nie obyła się bez krytyki. Inwestorzy stracili około 17 mld dolarów z powodu umorzenia tzw. cocosów (obligacji konwertowanych na kapitał lub umarzanych w razie niewypłacalności, tzw. AT1). Wsparcie dla transakcji ze strony Szwajcarskiego Banku Narodowego wyniosło 100 mld euro w formie płynności, a szwajcarski rząd zobowiązał się przeznaczyć ponad 9 mld franków na pokrycie strat UBS związanych z przejęciem Credit Suisse.

Krytyka transakcji pojawiła się ze strony posiadaczy cocosów oraz zwolenników nieobciążania państwa kosztami ratowania banków. Uważają oni, że rząd powinien unikać angażowania publicznych środków w ratowanie prywatnych instytucji finansowych, które powinny ponosić konsekwencje swoich decyzji. W wyniku tej interwencji, państwo musiało przeznaczyć znaczące środki na wsparcie banków, mimo że niektórzy uważają, że mogłoby to zostać zastosowane na bardziej pilne potrzeby społeczne lub gospodarcze.

Argumenty Karin Keller-Sutter

Karin Keller-Sutter, szwajcarska minister finansów, przedstawiła argumenty, które skłoniły rząd do wspierania transakcji przejęcia Credit Suisse przez UBS. Podkreśliła, że inne opcje były znacznie bardziej ryzykowne dla państwa. Tymczasowa nacjonalizacja Credit Suisse mogłaby się okazać dłuższa niż oczekiwano, co przyniosłoby dodatkowe koszty i komplikacje.

Minister również zaznaczyła, że uporządkowany upadek banku nie był możliwy, ponieważ „zniszczenia byłyby znaczne”. Zdaniem Keller-Sutter, teraz nie był czas na eksperymentowanie z upadkiem globalnej instytucji o znaczeniu systemowym, co mogłoby wywołać chaos na światowych rynkach finansowych.

W odpowiedzi na krytykę, Keller-Sutter zaprzeczyła, że rząd udzielił bezpośredniego wsparcia państwowego (tzw. bail-out) Credit Suisse. Minister przyznała, że gwarancje depozytów są formą „niebezpośredniej pomocy państwa”, jednak nie można ich traktować jako tradycyjnego bail-outu.

Karin Keller-Sutter zdementowała również plotki, jakoby Szwajcarię naciskały Stany Zjednoczone, aby uratować Credit Suisse. Zapewniła, że nie otrzymała żadnych bezpośrednich próśb od amerykańskich urzędników, ale zauważyła, że restrukturyzacja lub upadłość tego banku niewątpliwie wywołałaby międzynarodową burzę na światowych rynkach finansowych. W związku z tym, rząd Szwajcarii uznał, że wspieranie transakcji przejęcia było słusznym i niezbędnym krokiem.

Podsumowanie

Przejęcie Credit Suisse przez UBS stało się koniecznością w obliczu potencjalnego globalnego kryzysu finansowego, który mógłby wyniknąć z niekontrolowanego upadku tego finansowego giganta. Rząd Szwajcarii zdecydował się wspierać tę transakcję, pomimo krytyki ze strony inwestorów, posiadaczy cocosów i zwolenników nieobciążania państwa kosztami ratowania banków.

Karin Keller-Sutter, szwajcarska minister finansów, przedstawiła argumenty za przejęciem, wskazując na większe ryzyko związane z innymi opcjami, takimi jak tymczasowa nacjonalizacja czy uporządkowany upadek banku. Minister zapewniła również, że decyzja rządu nie była wynikiem nacisków ze strony innych państw, takich jak Stany Zjednoczone, lecz wynikała z konieczności zapewnienia stabilności światowych rynków finansowych.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie