Home podatki Stawki podatku VAT w gastronomii w 2024 roku: Problem braku obniżki stawki podatku VAT na żywność

Stawki podatku VAT w gastronomii w 2024 roku: Problem braku obniżki stawki podatku VAT na żywność

dodał Bankingo

Podatek VAT odgrywa istotną rolę w działalności gospodarczej, a przedsiębiorcy w gastronomii nie są wyjątkiem. W 2024 roku branża gastronomiczna nadal będzie musiała zmierzyć się z brakiem obniżki stawki podatku VAT na żywność. To wywołuje pewne problemy, ponieważ utrzymuje się zerowa stawka VAT na żywność, co oznacza, że gastronomicy nie mogą odliczyć VAT-u od zakupu surowców. Czy rząd rozważa obniżenie stawki podatku VAT dla branży hotelowej i gastronomicznej na 5%?

Interpelacja do ministra finansów w sprawie zmniejszenia stawki podatku VAT

W interpelacji nr 38224 posłowie Artur Łącki i Anna Wojciechowska zwracają uwagę na problem, z jakim borykają się przedsiębiorcy gastronomiczni. Od 1 stycznia 2023 roku obowiązuje zerowa stawka VAT na żywność, co oznacza, że gastronomicy nie mają możliwości odliczania VAT-u płacącego przy zakupie surowców. W związku z tym, muszą oni zapłacić pełne 8% podatku VAT, co jest niezgodne z duchem ustawy o podatku od wartości dodanej. Posłowie pytają, czy ministerstwo finansów bądź rząd pracują nad obniżeniem stawki podatku VAT dla branży hotelowej i gastronomicznej na dozwolone przepisami Unii Europejskiej 5%. Jest to istotne pytanie, które ma wpływ na przyszłość branży gastronomicznej.

Odpowiedź na interpelację w sprawie obniżenia stawki podatku VAT

Ministerstwo finansów udzieliło odpowiedzi na interpelację nr 38224 posłów Artura Łąckiego i Anny Wojciechowskiej. W odpowiedzi wyjaśniono, że podatek VAT jest co do zasady neutralny dla podatników. Obowiązujące przepisy nie przewidują obniżenia stawki podatku VAT dla gastronomii. Wysokość stawki podatku VAT na żywność zależy od przepisów Unii Europejskiej, a zgodnie z nimi, obowiązuje ona na poziomie zerowym. Ministerstwo finansów nie prowadzi prac nad obniżeniem tej stawki. Odpowiedź ministerstwa może być rozczarowująca dla przedsiębiorców gastronomicznych, którzy liczyli na zmniejszenie obciążeń podatkowych.

Konsekwencje braku obniżki stawki podatku VAT na żywność

Brak obniżki stawki podatku VAT na żywność ma istotne konsekwencje dla gastronomii. Przedsiębiorcy w tej branży nie mogą odliczać VAT-u od zakupu surowców, co jest dużym obciążeniem finansowym. Muszą oni zapłacić pełne 8% podatku VAT, co może wpływać na ich rentowność. Wprowadzenie obniżonej stawki podatku VAT na 5% dla branży hotelowej i gastronomicznej mogłoby zapewnić ulgę dla przedsiębiorców i pomóc w zwiększeniu konkurencyjności. Obniżenie podatku VAT przyniosłoby korzyści nie tylko dla gastronomii, ale również dla konsumentów, którzy mogliby korzystać z tańszych usług gastronomicznych.

Perspektywy na przyszłość

Brak obniżki stawki podatku VAT na żywność jest problemem dla gastronomii, który nie został rozwiązany w 2024 roku. Pomimo interpelacji posłów w sprawie zmniejszenia stawki podatku VAT dla branży hotelowej i gastronomicznej, ministerstwo finansów nie prowadzi prac nad taką obniżką. Przedsiębiorcy gastronomiczni nadal będą musieli płacić pełne 8% podatku VAT, co może wpływać na ich rentowność. W obliczu tych wyzwań, konieczne jest szukanie innych sposobów optymalizacji kosztów i zwiększania konkurencyjności. Gastronomia będzie musiała dostosować się do obecnych przepisów podatkowych i szukać innych sposobów na przetrwanie i rozwój w trudnym rynku.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie