Home Wiadomości Skarga Kasacyjna w Kontekście Wyroku Frankowego: Wszystko, co Powinieneś Wiedzieć

Skarga Kasacyjna w Kontekście Wyroku Frankowego: Wszystko, co Powinieneś Wiedzieć

dodał Bankingo

I. Wprowadzenie: Skarga Kasacyjna i Prawomocność Wyroku Frankowego

W Polskim systemie sądownictwa mamy do czynienia z dwiema instancjami, gdzie skarga kasacyjna stanowi alternatywne narzędzie do zaskarżenia prawomocnego wyroku II instancji. Można to zrobić przez Sąd II instancji, ale ważne jest do zrozumienia, że nie jest to trzecia instancja w klasycznym tego słowa znaczeniu.

II. Kiedy Złożyć Skargę Kasacyjną?

Wyrok II instancji jest wykonawczy, co oznacza, że frankowicz może domagać się wykonania wyroku niezależnie od tego, czy bank zamierza złożyć skargę kasacyjną czy nie. Istnieje jednak kilka warunków, które muszą być spełnione, aby złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Te obejmują istnienie istotnej kwestii prawnej, potrzebę ponownego rozpatrzenia sprawy z powodu wątpliwości co do orzecznictwa, czy obecność dowodów na nieważność postępowania lub uzasadnienie skargi kasacyjnej.

III. Czy Skarga Kasacyjna Wstrzymuje Wykonanie Wyroku?

Chociaż istnieje powszechne przekonanie, że skarga kasacyjna wstrzymuje wykonanie wyroku, rzeczywistość jest bardziej skomplikowana. W praktyce, bank ma prawo złożyć wniosek o wstrzymanie wykonania wyroku na podstawie art. 388 k.p.c., a to nie jest bezpośrednio powiązane ze złożeniem skargi kasacyjnej. Może to prowadzić do sytuacji, gdzie mimo złożenia skargi kasacyjnej, wyrok II instancji nadal jest wykonywany.

IV. Zarzut Zatrzymania: Co to Znaczy?

Zarzut zatrzymania jest terminem prawnym odnoszącym się do sytuacji, w której jedna ze stron umowy odmawia zwrotu świadczeń, dopóki druga strona nie zaoferuje zwrotu otrzymanego świadczenia lub nie zabezpieczy roszczenia o zwrot. W praktyce, banki mogą korzystać z tego zarzutu, aby odłożyć zwrot świadczeń do frankowiczów do czasu, aż sami otrzymają zwrot środków.

V. Czas Trwania i Koszty Skargi Kasacyjnej

Skarga kasacyjna musi być złożona w ciągu 30 dni od doręczenia uzasadnionego wyroku. Jednak czas oczekiwania na rozpatrzenie skargi może znacznie się różnić.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie