Home Wiadomości Santander Bank Polska: Ugody z Frankowiczami coraz mniej popularne pod koniec 2023 r.

Santander Bank Polska: Ugody z Frankowiczami coraz mniej popularne pod koniec 2023 r.

dodał Bankingo

Santander Bank Polska, jeden z największych banków w Polsce, kontynuuje starania w celu zawarcia ugód z klientami posiadającymi kredyty frankowe. Mimo że tempo zawieranych ugód w trzecim kwartale spowolniło, bank utrzymuje, że ugody są nadal korzystne dla klientów. Frankowicze i ich prawnicy są jednak zupełnie innego zdania.

Tempo zawieranych ugód spowolniło

W trzecim kwartale grupa Santander zawarła jedynie 1 032 nowe ugody, w porównaniu do 4 337 w pierwszym półroczu. Spowolnienie to jest wynikiem zarówno agresywnej polityki kancelarii prawnych, które reprezentują klientów, jak i ostatnich wyroków Sądu Najwyższego. Nowa interpretacja dotycząca wynagrodzenia banków, która jest obecnie bardziej wyważona, musi jeszcze wejść do orzecznictwa powszechnego, co wymaga czasu. Jednak prezes Santander Bank Polska, Michał Gajewski, jest przekonany, że gdy sytuacja ustabilizuje się, klienci będą bardziej skłonni do zawierania ugód z bankiem.

„To tempo rzeczywiście trochę zmalało. Z jednej strony jest to efekt wciąż bardzo agresywnej polityki kancelarii prawnych, które chcą reprezentować klientów, a z drugiej strony ostatnich wyroków Sądu Najwyższego, które idą wbrew temu, co było w sądach powszechnych. Zanim ta nowa interpretacja dotyczącą wynagrodzenia banków, która jest obecnie zdecydowanie bardziej wyważona, wejdzie do orzecznictwa powszechnego, będzie musiało trochę czasu minąć. Jak to się ustabilizuje, to myślę, że klienci będą bardziej skłonni do tego, żeby jednak wrócić do ugód z bankiem” – mówi Michał Gajewski, prezes Santander Bank Polska.

Bank utrzymuje korzystne warunki ugód

W odróżnieniu od niektórych innych banków, Santander Bank Polska nie zamierza zmieniać warunków zawieranych ugód. Bank trzyma się propozycji przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i uważa, że propozycja ta jest fair dla klientów. W ramach ugody oferowanej przez Santander Bank Polska, kredyt frankowy może być przeliczony na kredyt złotowy oprocentowany na stałym poziomie. Ta oferta ma przewagę nad sporem sądowym, dlatego bank utrzymuje, że ugody są korzystne dla klientów.

„Trzymamy się propozycji przewodniczącego KNF. Chcemy podpisywać ugody, uważamy, że jest ona lepsza niż spór sądowy, a propozycja banku jest fair dla klientów” – uważa prezes.

Santander Bank Polska na fali hipotecznej

Santander Bank Polska, pod kierownictwem Michała Gajewskiego, od listopada zaoferuje nowe produkty hipoteczne. Bezpieczny kredyt z oprocentowaniem na poziomie 2 proc. oraz hipoteki oparte o stawkę referencyjną WIRON będą dostępne dla klientów. Już teraz bank zajmuje trzecie miejsce na rynku sprzedaży kredytów na cele mieszkaniowe.

W trzecim kwartale Santander udzielił finansowania na kwotę 2,35 mld zł, prawie dwukrotnie więcej niż rok wcześniej. Bank odnotował również najwyższą miesięczną sprzedaż od połowy 2022 roku. Według danych na koniec sierpnia, bank był trzecim największym kredytodawcą hipotecznym na rynku, z udziałem w nowej sprzedaży na poziomie 14,5 proc.

Santander Bank Polska rozpocznie sprzedaż Bezpiecznego kredytu 2 proc. od 20 listopada. Bank podkreśla, że sprzedaż hipotek jest bardzo dobra, nawet bez uwzględnienia kredytu 2 proc. Odkładanie wprowadzenia tego produktu wynikało z chęci zapewnienia jak najbardziej zautomatyzowanego procesu udzielania kredytów.

W przyszłym miesiącu bank rozpocznie także sprzedaż kredytów hipotecznych opartych na stawce referencyjnej WIRON. Planuje stopniowo dodawać kolejne produkty oparte na tej stawce. Pełna oferta ma być gotowa w połowie 2024 roku. WIBOR i WIBID, które są obecnie używane jako stawki referencyjne, przestaną być publikowane w 2025 roku, a zamiana na WIRON w obowiązujących umowach nastąpi w 2024 roku.

Nadwyżka kapitałowa i wypłata dywidendy

Santander Bank Polska oczekuje dalszego wzrostu popytu na hipoteki, kredyty gotówkowe oraz finansowanie dla dużych firm. Bank twierdzi, że nie tylko nie będzie miał problemu z zapewnieniem finansowania dla klientów, ale także będzie w stanie wypłacić dywidendę, jeśli porozumie się w tej kwestii z KNF. Wstrzymał się z decyzją dotyczącą wypłaty dywidendy na podstawie rekomendacji KNF w związku z wyrokiem TSUE dotyczącym kredytów frankowych. Bank ma kilka miliardów złotych do wypłacenia, w tym część z zysku za 2022 rok, zysku za 2019 rok oraz z transakcji sprzedaży akcji Avivy w 2021 roku.

„Nadwyżka kapitałowa jest ogromna, wynosi ponad 12 mld zł i z kwartału na kwartał się zwiększa. Nasza polityka dywidendowa nie uległa zmianie. Chcemy i musimy dzielić się z naszymi inwestorami zyskami. Wszelkie stress-testy, scenariusze dotyczące rozwoju sytuacji frankowej, nawet te najbardziej negatywne, nie wskazują, abyśmy mieli jakiekolwiek wyzwania związane z kapitałem. W każdym ze scenariuszy mamy istotną nadwyżkę i konsekwentnie będziemy prosić nadzorcę o zgodę na wypłatę dywidendy” – mówi Michał Gajewski.

Podsumowanie

Santander Bank Polska nadal podejmuje wysiłki w celu zawarcia ugód z klientami posiadającymi kredyty frankowe. Mimo spowolnienia tempa zawieranych ugód w trzecim kwartale, bank utrzymuje, że ugody są korzystne dla klientów. Bank nie zamierza zmieniać warunków ugód i uważa, że propozycja KNF jest fair dla klientów. Ponadto, bank rozwija swoją ofertę hipoteczną, wprowadzając Bezpieczny kredyt 2 proc. oraz hipoteki oparte o stawkę referencyjną WIRON. Bank utrzymuje, że posiada wystarczającą nadwyżkę kapitałową i planuje wypłatę dywidendy w przyszłości.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie