Home Prawo Sankcja kredytu darmowego: Jak skorzystać z tego prawa?

Sankcja kredytu darmowego: Jak skorzystać z tego prawa?

dodał Bankingo

Sankcja kredytu darmowego to prawo, które daje kredytobiorcom możliwość spłacenia kredytu jedynie w wysokości udzielonego kapitału. Jest to zapis, który może być wykorzystany w przypadku kredytów konsumenckich, pod warunkiem znalezienia błędów w umowie kredytowej. W tym artykule dowiesz się, jak skorzystać z sankcji kredytu darmowego, jakie warunki musisz spełnić oraz co zrobić w przypadku odrzucenia wniosku przez bank.

Czym jest sankcja kredytu darmowego?

Sankcja kredytu darmowego to prawo, które umożliwia kredytobiorcy spłatę kredytu tylko w wysokości udzielonego kapitału. Zgodnie z polskim prawem, instytucje pożyczkowe i banki mogą ponieść konsekwencje prawne, jeśli naruszają interesy klienta. W przypadku naruszenia wymogów umowy kredytowej, kredytobiorca ma prawo skorzystać z prawa do darmowej pożyczki, co oznacza zmniejszenie kwoty do spłaty o odsetki, prowizje i inne dodatkowe opłaty narzucone przez bank. Klient jest zobowiązany spłacić jedynie pożyczony kapitał.

Sankcja kredytu darmowego – jakie błędy upoważniają do skorzystania z niej?

Sankcja kredytu darmowego jest ustawową ochroną interesów kredytobiorców. W przypadku wystąpienia naruszeń dotyczących ochrony konsumenta i jego praw w umowie kredytowej, kredytobiorca ma prawo do spłaty pożyczki tylko w wysokości kapitału, bez żadnych dodatkowych kosztów. Jakie błędy kwalifikują się do skorzystania z prawa do darmowej pożyczki?

Kredytobiorca może skorzystać z prawa do darmowego kredytu, jeśli w umowie występują następujące błędy:

 1. Umowa nie zawiera informacji o formie zawarcia umowy kredytu lub nie została sporządzona na piśmie (lub w inny sposób przewidziany w ustawie).
 2. W umowie podano błędne lub fałszywe dane osobowe kredytobiorcy.
 3. Koszty kredytu konsumenckiego przekraczają maksymalną kwotę przewidzianą w ustawie.
 4. Harmonogram spłaty kredytu nie zawiera szczegółowych informacji dotyczących spłaty przy każdej racie pożyczki.
 5. Umowa kredytowa nie zawiera informacji o rodzaju oprocentowania (zmienne/stałe).

Kto może skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

Sankcja kredytu darmowego może być wykorzystana przez kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt konsumencki i mają umowę zawierającą naruszenia przepisów ustawy o kredycie konsumenckim. Istnieją również inne formalne wymogi, które muszą zostać spełnione:

 1. Pożyczka musi być kredytem konsumenckim, niezabezpieczonym hipoteką (najczęściej jest to kredyt gotówkowy).
 2. Data powstania zobowiązania nie może być wcześniejsza niż 18 grudnia 2011 roku.
 3. Kredyt musi zostać zaciągnięty przez osobę prywatną, a środki z pożyczki nie mogą być wykorzystane w celach związanych z działalnością gospodarczą.
 4. Kwota kredytu nie może przekroczyć 255 550 złotych (lub równowartości tej kwoty w obcej walucie, według kursu na dzień zaciągnięcia kredytu).

Prawo przewiduje również, że z sankcji darmowego kredytu mogą skorzystać nie tylko osoby, które nadal spłacają pożyczkę, ale także ci, którzy już ją spłacili. W przypadku tych drugich, skorzystanie z prawa do zwrotu kosztów kredytu musi zostać zgłoszone nie później niż rok od ostatniego działania na pożyczce, czy to wpłaty ostatniej raty, czy zwrotu prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu przez bank.

Jak skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

Aby skorzystać z sankcji kredytu darmowego, należy najpierw znaleźć w umowie kredytowej uchybienia wobec ustawy o kredycie konsumenckim. Następnie trzeba przygotować odpowiednie pismo, w którym informuje się bank o zamiarze skorzystania z możliwości sankcji kredytu darmowego. Dokument ten można dostarczyć osobiście do oddziału instytucji pożyczkowej lub wysłać na adres jej siedziby. Ważne jest, aby pamiętać, że bieg sprawy rozpoczyna się w momencie odbioru wniosku przez bank, a nie w momencie złożenia go.

W pismie o sankcje kredytu darmowego powinny znaleźć się następujące informacje:

 • Dane osobowe i kontaktowe kredytobiorcy.
 • Informacje dotyczące instytucji pożyczającej pieniądze.
 • Numer umowy pożyczki.
 • Dokładne wskazanie naruszeń w umowie.
 • Numer rachunku bankowego, na który mają zostać wpłacone środki.
 • Podstawa prawna – artykuł 45 ustęp 1 ustawy o kredycie konsumenckim.

Trzeba pamiętać, że banki rzadko akceptują zastosowanie sankcji kredytu darmowego, co często wiąże się z koniecznością prowadzenia sprawy sądowej przeciwko bankowi. W takim przypadku kredytobiorca musi udowodnić, że instytucja pożyczkowa naruszyła jego interesy poprzez wprowadzenie błędnych zapisów do umowy kredytowej.

Do których banków można zgłosić się o skorzystanie z sankcji kredytu darmowego?

Teoretycznie sankcja kredytu darmowego przysługuje każdemu kredytobiorcy, który zaciągnął i spłacił lub jest w trakcie spłaty kredytu konsumenckiego. Jednakże, znalezienie nieprawidłowości w umowie z parabankiem jest znacznie trudniejsze niż z bankiem komercyjnym. Firmy oferujące tzw. chwilówki zwykle przykładają większą wagę do sporządzenia umowy zgodnie z przepisami ustawy, co utrudnia skorzystanie z sankcji kredytu darmowego. Wyjątkiem jest firma Smartney.

Łatwiej można skorzystać z sankcji kredytu darmowego, jeśli kredyt został zaciągnięty w bankach takich jak:

 • ING Bank Śląski,
 • Santander Consumer Bank,
 • mBank,
 • Alior Bank,
 • PKO BP,
 • Bank Millennium,
 • Pekao S.A.,
 • VeloBank,
 • Citi Bank Handlowy,
 • Bank Pocztowy,
 • Nest Bank,
 • Credit Agricole.

Co zrobić, jeśli bank odrzucił wniosek o sankcję kredytu darmowego?

Jak już wcześniej wspomniano, wniosek o sankcje kredytu darmowego zazwyczaj jest odrzucany przez wszystkie instytucje pożyczkowe. Banki starają się chronić swój zarobek, który mogą stracić z powodu tego prawa. Jednakże istnieje możliwość uzyskania pomocy w walce z bankiem poprzez skontaktowanie się z prawnikiem a konkretnie adwokatem lub radcą prawnym wyspecjalizowanym w tym temacie. Współpraca z adwokatem lub radcą prawnym wiąże się z wieloma korzyściami, takimi jak:

 • Bezpieczeństwo – firma gwarantuje bezpieczeństwo danych i informacji dotyczących swoich klientów.
 • Bezpłatna analiza sprawy – po przesłaniu wymaganych dokumentów firma przeprowadzi bezpłatną analizę umowy kredytowej pod kątem uchybień.
 • Minimum formalności – nie ma konieczności stawiania się na procesach sądowych ani dostarczania kolejnych dokumentów.
 • Brak ryzyka – jeśli analiza wykaże możliwość skorzystania z sankcji kredytu darmowego, firma zaoferuje propozycję cesji wierzytelności, co oznacza pewność otrzymania pieniędzy niezależnie od wyniku rozprawy.
 • Szybkie rozliczenie – w przypadku akceptacji propozycji przeniesienia roszczeń na firmę, ustalona kwota zostanie wypłacona na podane konto bankowe najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych.

Pamiętaj, że prawo do skorzystania z sankcji kredytu darmowego przysługuje tylko przez rok od ostatniego działania na kredycie.

Podsumowanie

Sankcja kredytu darmowego to prawo, które umożliwia kredytobiorcom spłatę kredytu tylko w wysokości udzielonego kapitału. W przypadku naruszenia wymogów umowy kredytowej, kredytobiorcy mają prawo do skorzystania z tego prawa i zmniejszenia kwoty do spłaty o odsetki, prowizje i inne dodatkowe opłaty narzucone przez bank. Aby skorzystać z sankcji kredytu darmowego, należy znaleźć błędy w umowie kredytowej, przygotować odpowiednie pismo i dostarczyć je do banku. Pamiętaj, że prawo do skorzystania z sankcji kredytu darmowego przysługuje tylko przez rok od ostatniego działania na kredycie.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie