Home Prawo Sankcja kredytu darmowego – Jak odzyskać wszystkie opłaty, prowizje oraz odsetki od kredytu i pożyczki

Sankcja kredytu darmowego – Jak odzyskać wszystkie opłaty, prowizje oraz odsetki od kredytu i pożyczki

dodał Bankingo

Kredyty konsumenckie i pożyczki są popularnym sposobem finansowania potrzeb prywatnych. Jednakże, czasami banki i instytucje finansowe stosują nieuczciwe praktyki w swoich umowach. W takich przypadkach, kredytobiorcy mają możliwość ubiegania się o sankcję darmowego kredytu. Ostatni wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie Providenta otwiera nowe możliwości dla konsumentów walczących o zwolnienie z kosztów finansowania.

Sankcja kredytu darmowego

Sankcja kredytu darmowego została wprowadzona do polskiego prawa przez art. 45 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim z 2011 roku. Dotyczy ona kredytów konsumenckich o wartości nieprzekraczającej 255 550 zł. Jej celem jest ochrona klientów instytucji finansowych przed nieetycznymi praktykami. Kredytobiorcy, którzy wykryją poważne błędy w swojej umowie, mogą złożyć oświadczenie o skorzystaniu z sankcji darmowego kredytu.

Niestety, instytucje finansowe zazwyczaj nie przyznają się do błędów i kredytobiorcy muszą wnieść sprawę do sądu, aby uzyskać zwolnienie z dodatkowych opłat. Jednak wyrok TSUE w sprawie Providenta otwiera nowe perspektywy dla konsumentów.

  • Definicja sankcji: Prawo kredytobiorcy do spłacenia wyłącznie kwoty głównej pożyczki, bez ponoszenia dodatkowych kosztów takich jak odsetki, prowizje, czy opłaty.
  • Zastosowanie: Sankcja dotyczy kredytów konsumenckich, zarówno gotówkowych jak i konsolidacyjnych, nieprzekraczających kwoty 255 550 zł.
  • Konsekwencje dla pożyczkodawcy: Obowiązek akceptacji spłaty pożyczki przez konsumenta na preferencyjnych warunkach, w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów.

Wyrok TSUE w sprawie Providenta

W sprawie przeciwko Providentowi, TSUE wydał orzeczenie, które ma duże znaczenie dla kredytobiorców. Podstawą sprawy było pytanie o to, czy nieproporcjonalnie wysokie koszty pozaodsetkowe w umowach kredytowych są nieuczciwe. Trybunał uznał, że takie koszty są rażąco nieproporcjonalne w stosunku do oferowanej przez przedsiębiorcę usługi. Unijni sędziowie stwierdzili również, że konsument ma prawo żądać unieważnienia umowy kredytowej nawet wtedy, gdy ma możliwość wytoczenia innego powództwa wobec przedsiębiorcy. To oznacza, że sąd nie może odrzucić powództwa konsumenta, twierdząc że nie ma interesu prawnego, gdy istnieje możliwość wniesienia innego powództwa.

Konsekwencje wyroku

Wyrok TSUE w sprawie Providenta otwiera nowe perspektywy dla konsumentów walczących o sankcję darmowego kredytu. Jeśli instytucja finansowa naruszyła przepisy ustawy o kredycie konsumenckim, kredytobiorca ma prawo żądać zwolnienia ze wszystkich opłat, prowizji i odsetek. Wyrok TSUE potwierdza, że koszty pozaodsetkowe mogą być rażąco nieproporcjonalne i stanowić podstawę do unieważnienia umowy kredytowej.

Kredytobiorcy, którzy chcą skorzystać z sankcji darmowego kredytu, powinni zwrócić się do doświadczonego adwokata lub radcy prawnego specjalizującego się w sprawach przeciwko bankom. Tylko taki profesjonalista będzie w stanie ocenić, czy umowa kredytowa kwalifikuje się do sankcji darmowego kredytu.

Jak skorzystać z sankcji darmowego kredytu?

Aby skorzystać z sankcji darmowego kredytu, kredytobiorca musi udowodnić, że umowa kredytowa zawiera poważne błędy lub narusza przepisy ustawy o kredycie konsumenckim. Ważne jest, aby złożyć oświadczenie o skorzystaniu z sankcji przedsiębiorcy udzielającej kredytu i zwrócić się o zwrot dodatkowych opłat. Jeśli bank odmawia zwrotu, należy wnieść sprawę do sądu.

  • W Polsce może być kilka milionów osób uprawnionych do skorzystania z Sankcji Kredytu Darmowego. Często banki łamią przepisy Ustawy o kredycie konsumenckim, co daje posiadaczom wadliwych umów i pożyczek konsumenckich prawo do żądania zwrotu odsetek i kosztów pozaodsetkowych.
  • Sankcja Kredytu Darmowego oznacza możliwość zwrotu odsetek i opłat, które zostały już uiszczane, oraz niższą ratę na przyszłość, w przypadku kredytów i pożyczek wciąż spłacanych.
  • Osoby, które już w całości spłaciły kredyt lub pożyczkę konsumencką, ale nie minął jeszcze rok od tego momentu, mogą także skorzystać z SKD. Jednakże aby to było możliwe, umowa musi spełniać wymagania określone w Ustawie o kredycie konsumenckim.
  • Pierwszym krokiem w procedurze Sankcji Kredytu Darmowego jest analiza umowy kredytowej pod kątem możliwości odzyskania odsetek i innych opłat, a następnie złożenie pisemnego oświadczenia do banku lub instytucji finansowej. W przypadku odrzucenia oświadczenia przez bank, konieczne jest skierowanie sprawy do sądu.

Podsumowanie

Wyrok TSUE w sprawie Providenta otwiera nowe możliwości dla konsumentów walczących o sankcję darmowego kredytu. Kredytobiorcy, którzy udowodnią, że umowa kredytowa zawiera poważne błędy lub narusza przepisy ustawy o kredycie konsumenckim, mają prawo żądać zwolnienia z dodatkowych opłat. Jednak aby skorzystać z sankcji darmowego kredytu, konieczne jest złożenie oświadczenia przedsiębiorcy i w przypadku odmowy, wniesienie sprawy do sądu. W razie wątpliwości, zawsze warto skonsultować się z doświadczonym prawnikiem specjalizującym się w sprawach przeciwko bankom.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie