Home Wiadomości Sąd Najwyższy wyjaśnia co dalej z frankowiczami z kredytami we frankach Getin Bank

Sąd Najwyższy wyjaśnia co dalej z frankowiczami z kredytami we frankach Getin Bank

dodał Bankingo

Sąd Najwyższy w pierwszym postanowieniu po ogłoszeniu upadłości wyjaśnia, jakie skutki ogłoszenie upadłości może mieć na sprawy związane z kredytami frankowymi. Czy frankowicze w Getin mogą nadal uzyskać wyrok ustalający nieważność? Czy muszą czekać do końca postępowania upadłościowego, które potrwa zapewne wiele lat? W dzisiejszym artykule omówimy to orzeczenie, analizując konsekwencje dla frankowiczów w Getin.

Sąd Najwyższy o sprawach Getin

Sąd Najwyższy w postanowieniu z 29 września 2023 r., sygn. III CZ 265/23, po raz pierwszy rozpatrzył kwestię oddziaływania roszczeń dotyczących masy upadłościowej na majątek wchodzący w jej skład. Sąd potwierdził, że roszczenia te odnoszą się do praw i obowiązków związanych z mieniem wchodzącym w skład masy upadłościowej.

Oznacza to, że w przypadku umieszczenia wierzytelności na liście wierzytelności, upadły może je zakwestionować jedynie w oparciu o zdarzenia, które miały miejsce po zamknięciu sprawy. Sąd Najwyższy nie wypowiedział się jednak w kwestii możliwości orzekania o nieważności umów bez konieczności przeprowadzenia postępowania upadłościowego. W rezultacie, w sądach powszechnych nadal będzie dochodzić do rozbieżności w zakresie kontynuowania postępowania w sprawie unieważnienia umowy.

Modelowe postępowanie frankowicza przeciwko spółce Getin

W przypadku prowadzenia postępowania unieważniającego umowę z bankiem Getin, sugerujemy zastosowanie następującego modelowego postępowania. Po pierwsze, sąd powinien zawiesić postępowanie sądowe na podstawie art. 174 par. 1 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego. Następnie, postępowanie powinno być kontynuowane z udziałem syndyka. Uważamy, że postępowanie w zakresie unieważnienia umowy może nadal być prowadzone z udziałem syndyka, bez konieczności wyczerpywania trybu zgłaszania wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Dwa poglądy w sprawach Getin

Obecnie w sądach występują dwa przeciwstawne poglądy dotyczące kontynuacji postępowań unieważniających umowę z bankiem Getin. Zdecydowana większość sędziów prowadzi sprawy o ustalenie nieważności umowy z udziałem syndyka. Niemniej jednak są również tacy sędziowie, którzy uważają, że prowadzenie takich postępowań jest niedopuszczalne i nakazują oczekiwanie na zakończenie postępowania upadłościowego.

Niemniej jednak, pomimo rozbieżności orzeczniczych, sądy zaczynają wydawać pojedyncze wyroki o ustaleniu nieważności umowy. Warto zauważyć, że według doniesień medialnych, a także z obserwacji naszej kancelarii, syndyk rzadko zaskarża orzeczenia o udzieleniu zabezpieczenia oraz wyroki sądów I instancji. Istnieje nawet możliwość, że syndyk nie weźmie udziału w procesie, co w praktyce nie wpłynie na wydawanie wyroków.

Pierwsze wyroki, które zapadły bez czynnego udziału syndyka przed Sądem Okręgowym w Warszawie, wskazują, że sprawa unieważnienia umowy może toczyć się nawet wtedy, gdy syndyk został już powołany. Sędzia orzekający uznał, że „bierność syndyka jako strony postępowania nie stoi na przeszkodzie kontynuowaniu postępowania, tym bardziej, że przepisy postępowania wymagają jedynie zawiadomienia syndyka o procesie, a nie jego uczestnictwa”.

Taki werdykt jest obiecujący, ponieważ może oznaczać, że postępowania te zakończą się już na etapie wydania wyroku przez sąd pierwszej instancji, czyli Sąd Okręgowy lub Rejonowy w przypadku mniejszych kredytów. Taka sytuacja mogłaby skrócić czas postępowania nawet o ponad rok, biorąc pod uwagę, że czas rozpoznania apelacji obecnie się wydłuża.

Wydanie wyroku unieważniającego kredyt w Getin

Należy jednak zauważyć, że wydanie wyroku unieważniającego umowę kredytową z Getin nie oznacza, że frankowicz odzyska jakąkolwiek kwotę. Wierzycieli jest mnóstwo, a według doniesień medialnych nawet 10 000 osób. Niemniej jednak, unieważnienie umowy i rozliczenie w postępowaniu upadłościowym pozwoli na wyzerowanie salda zadłużenia i zakończenie kredytu, co jest głównym celem frankowicza.

Czy spłacać raty w Getin?

Warto rozważyć, czy spłacanie rat po ogłoszeniu upadłości Getin ma sens. W takiej sytuacji, warto skonsultować się z pełnomocnikiem w celu ustalenia odpowiedniej taktyki procesowej. Należy pamiętać, że frankowicz nie odzyska żadnej kwoty od banku. Niemniej jednak, niespłacanie rat może prowadzić do wypowiedzenia umowy i pozwu ze strony syndyka, przed którym trzeba umiejętnie się bronić. Jeśli kapitał kredytu został już spłacony, warto rozważyć złożenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia. Choć nie wszyscy sędziowie przyznają takie zabezpieczenia, warto skorzystać z trybu odwoławczego. Jeśli sąd pierwszej instancji nie udzieli zabezpieczenia, warto zlecić prawnikowi złożenie zażalenia.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie