Home Wiadomości Rzecznik Finansowy podejmuje działania przeciwko Noble Securities S.A.

Rzecznik Finansowy podejmuje działania przeciwko Noble Securities S.A.

dodał Bankingo

Rzecznik Finansowy podjął decyzję o złożeniu powództwa w postępowaniu grupowym przeciwko Noble Securities S.A. Zgłoszone przez klientów Getin Noble Bank sygnały i wnioski dotyczące sprzedaży obligacji tego banku stanowią podstawę tego ruchu.

Noble Securities S.A. w roli firmy inwestycyjnej

Firmą inwestycyjną, która zleciła zbywanie obligacji, był Noble Securities S.A. To dom maklerski, który jest częścią grupy kapitałowej Getin Noble Bank S.A. Sprzedaż obligacji odbywała się zaś za pośrednictwem agenta firmy inwestycyjnej, czyli samego Getin Noble Bank S.A.

Problem z procesem sprzedaży obligacji

Podczas procesu sprzedaży obligacji klienci, często będący w wieku senioralnym, nie byli prawidłowo informowani o szeregu ryzyk związanych z nabyciem obligacji Getin Noble Bank S.A. Rzecznik Finansowy podkreślił, że klienci nie byli informowani o podporządkowaniu tych obligacji, co oznacza ich gorszą pozycję w dochodzeniu roszczeń w przypadku upadłości banku.

Brak informacji o możliwości restrukturyzacji banku

Kolejnym problemem było to, iż klienci nie byli informowani o możliwości przeprowadzenia i zasadach dokonywania przymusowej restrukturyzacji banku oraz konsekwencjach takiego działania dla posiadaczy obligacji (umorzenie obligacji).

Niewłaściwa ochrona interesów klientów

Badanie przez agenta w oddziałach Getin Noble Banku preferencji inwestycyjnych, doświadczenia, wiedzy i skłonności do ponoszenia ryzyka przez klienta nie zapewniło w sposób należyty ochrony interesów klienta podmiotu rynku finansowego. Rzecznik Finansowy zwrócił na to szczególną uwagę.

Działania Rzecznika Finansowego

Na podstawie powyższych informacji, Rzecznik Finansowy podjął działania mające na celu reprezentowanie interesów klientów podmiotów rynku finansowego. Pierwszym krokiem było zebranie wyczerpującego materiału dowodowego.

Decyzja o wytoczeniu powództwa

Ocena materiału dowodowego przeprowadzona przez radców prawnych Biura Rzecznika Finansowego skutkowała podjęciem decyzji o wytoczeniu powództwa w postępowaniu grupowym na rzecz nabywców obligacji.

Składanie pozwu

Rzecznik Finansowy złożył pozew, w którym zażądał ustalenia, że Noble Securities S.A., z siedzibą w Warszawie, działająca jako firma inwestycyjna, ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną, w związku z wykonywaniem czynności w jej imieniu i na jej rachunek przez agenta firmy inwestycyjnej – Getin Noble Bank S.A., nabywcom obligacji podporządkowanych wyemitowanych przez Getin Noble Bank S.A.

Informowanie o postępach w sprawie

Rzecznik Finansowy zobowiązał się do informowania o postępach w sprawie. Klienci, którzy są zainteresowani postępowaniem, zostali poproszeni o śledzenie informacji Rzecznika.

Proces dochodzenia roszczeń

Ważne jest, aby wskazać, że tryb postępowania w postaci dochodzenia roszczeń w postępowaniu grupowym musi zostać najpierw przyjęty i zaakceptowany przez Sąd. Dopiero prawomocne postanowienie Sądu w tym zakresie umożliwi włączanie się do sprawy innym poszkodowanym.

Podsumowanie

Decyzja Rzecznika Finansowego o złożeniu powództwa przeciwko Noble Securities S.A. jest ważnym krokiem w kierunku ochrony interesów klientów Getin Noble Bank, którzy nabyli obligacje tego banku. Proces ten jest jednak skomplikowany i wymaga dalszego monitorowania.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie