Home Wiadomości Rzecznik Finansowy interweniuje w sprawie błędnego zajęcia egzekucyjnego przez mBank na 2 mln złotych

Rzecznik Finansowy interweniuje w sprawie błędnego zajęcia egzekucyjnego przez mBank na 2 mln złotych

dodał Bankingo

Rzecznik Finansowy zażądał wyjaśnień od mBanku w związku z przypadkiem błędnego zajęcia egzekucyjnego na kwotę dwóch milionów złotych. Sprawą zainteresował się po tym, jak pewien klient, pan Karol z Gdańska, opublikował informację na mediach społecznościowych o nieoczekiwanym pojawieniu się dużej sumy długu na swoim koncie w tym banku. Rzecznik Finansowy, po przeprowadzeniu wstępnych wyjaśnień, stwierdził, że organ egzekucyjny nie prowadził postępowania egzekucyjnego wobec tego klienta. Mimo to, mBank odmówił zwolnienia zajęcia rachunku bankowego i skierował klienta do Urzędu Skarbowego. Rzecznik Finansowy postanowił zainterweniować w tej sprawie i domaga się wyjaśnień od mBanku.

Wzrost liczby spraw dotyczących zajęć egzekucyjnych

Rzecznik Finansowy podkreślił, że w ostatnich latach obserwowany jest wzrost liczby spraw dotyczących zajęć egzekucyjnych zgłaszanych do jego biura. W 2021 roku wpłynęło 93 wnioski o wszczęcie postępowań interwencyjnych w tej sprawie, w 2022 roku było ich już 142, a w pierwszych ośmiu miesiącach 2023 roku zarejestrowano 80 wniosków. Rzecznik Finansowy zapewnił, że będzie monitorować rozwój sytuacji i podejmie działania w przypadku naruszenia praw klientów przez podmioty rynku finansowego.

Procedura w przypadku niesłusznego zajęcia rachunku bankowego

W przypadku, gdy klient uważa, że dokonane zajęcie na jego rachunku bankowym jest niesłuszne, Rzecznik Finansowy zaleca kontaktowanie się w pierwszej kolejności z organem egzekucyjnym prowadzącym postępowanie egzekucyjne, aby uzyskać informacje na ten temat. Jeśli organ egzekucyjny potwierdzi brak prowadzonego postępowania egzekucyjnego, należy skontaktować się z bankiem w celu zwolnienia zajęcia z rachunku bankowego. W przypadku odmowy banku, klient może złożyć reklamację, w której przedstawi swoje zastrzeżenia.

Stanowisko mBanku w sprawie błędnego zajęcia egzekucyjnego

mBank w odpowiedzi na zarzuty związane z błędnym zajęciem egzekucyjnym poinformował, że nie może komentować spraw dotyczących klientów ze względu na obowiązującą tajemnicę bankową. Bank podkreślił, że w przypadku wystąpienia błędu, podejmuje działania mające na celu wyjaśnienie sytuacji. Kontaktuje się bezpośrednio z klientem i w przypadku stwierdzenia błędu, przeprasza klienta i naprawia sytuację.

Jeśli klient uważa, że blokada na koncie jest błędna, powinien skontaktować się z mLinią lub placówką banku, aby uzyskać informacje dotyczące zajęcia. Jeśli bank rzeczywiście popełnił błąd, blokada zostanie zdjęta. W przypadku innych sytuacji, klient powinien skontaktować się z instytucją, która przesłała pismo z zajęciem egzekucyjnym do banku, w celu wyjaśnienia sprawy.

Sprawa błędnego zajęcia egzekucyjnego na kwotę dwóch milionów złotych przez mBank stała się przedmiotem zainteresowania Rzecznika Finansowego. Wzrost liczby spraw dotyczących zajęć egzekucyjnych zgłaszanych do Rzecznika Finansowego wskazuje na potrzebę monitorowania działań banków w tej kwestii.

W przypadku niesłusznego zajęcia rachunku bankowego, Rzecznik Finansowy zaleca kontaktowanie się z organem egzekucyjnym i bankiem w celu uzyskania informacji oraz składanie reklamacji w przypadku odmowy zwolnienia zajęcia. mBank zapewnia, że podejmuje działania w celu wyjaśnienia sytuacji i naprawy ewentualnych błędów.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie