Home Kredyty PLN RPP nie podnosi stóp procentowych. Co to oznacza?

RPP nie podnosi stóp procentowych. Co to oznacza?

dodał Jacek Kabała

Wczoraj, 5 października 2022 Rada Polityki Pieniężnej , po jedenastu podwyżkach stóp procentowych , ku wielkiemu zaskoczeniu analityków i ekonomistów, nie podniosła referencyjnej stopy procentowej. Bez zmian pozostały również pozostałe stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego. W efekcie tej decyzji wzrósł kurs Euro do 4,84 PLN. W stosunku do dolara złotówka osłabła. Kurs dolara wynosi 4.90 PLN.  Od października ubiegłego roku RPP podnosiła stopy w przedziale od 40 do 100 pb. Zacieśnienie polityki pieniężnej było najbardziej agresywnym na przestrzeni ostatnich 100 lat!

Nie jest wiadomym , czy KPP zdecydowała się na chwilową przerwę w podwyżkach czy to już ich koniec. Analitycy banku centralnego są w trakcie przygotowywania nowej projekcji inflacyjnej. Po zapoznaniu się z nią członkowie KPP mogą podjąć decyzję o kolejnym zacieśnieniu polityki pieniężnej.

Analitycy rynku przed posiedzeniem KPP prognozowali podniesienie stóp procentowych o 25 pb. Opierali to na bardzo dużym wzroście inflacji we wrześniu.

6 października 2022 roku zaplanowane jest wystąpienie prezesa Narodowego Banku Polskiego, Adama Glapińskiego. Najprawdopodobniej usłyszymy uzasadnienie dzisiejszej decyzji KPP oraz zostaną nam nakreślone perspektywy polityki pieniężnej na kolejne miesiące. Do wielokrotnych zapewnień przewodniczącego RPP o zbliżającym się końcu podwyżek analitycy podchodzą sceptycznie. Następne posiedzenie RPP odbędzie się w listopadzie, najnowsza projekcja inflacji może wpłynąć na decyzje o kolejnych podwyżkach

Braki w składzie RPP

Pełny skład RPP wynosi 10 osób, Dziś po raz siódmy RPP nie obradowała w ustawowym składzie. Nadal nie są obsadzone dwa wakaty. We wrześniu 2022 w skład Rady weszła kandydatka do Senatu Joanna Tyrowicz, zastępując Rafała Surę.

Decyzja podejmowana jest większością głosów. Jeśli wynik jest remisowy decydujący głos ma przewodniczący RPP (prezes NBP). To jak głosowali poszczególni członkowie rady ujawnione będzie za 3 miesiące.

Następne posiedzenie RPP odbędzie się 9 listopada 2022. Zostaniemy zapoznani z najnowszą listopadową projekcją inflacji i PKB.

Co z ratami kredytów?

Wskaźnik WIBOR 3M po wrześniowej podwyżce stóp procentowych wzrósł z 7,15 do 7.31 procent. Nie ma jednak gwarancji , że brak październikowych podwyżek spowoduje ich spadek. Duże znaczenie odegra to, jakie będzie uzasadnienie decyzji RPP oraz kolejne prognozy.

Przy 30 letnich, nowych kredytach na 350 tysięcy złotych z marżą dwupunktową , poziom WIBOR 3M oznacza ratę 2900 PLN. Co oznacza, że od października 2021, obciążenie finansowe kredytobiorców wzrosło ponad dwukrotnie przy wzroście raty o około 1560 PLN!

Brak informacji o końcu podwyżek

W treści komunikatu opublikowanego przez RPP, brak informacji o zakończeniu podwyżek stóp procentowych. Według Rady zacieśnienie polityki pieniężnej NBP i obniżenie dynamiki gospodarki jest wystarczające do stłumienia inflacji. Obniży to tym samym popyt w gospodarce , co ma być czynnikiem sprzyjającym do obniżenia inflacji w Polsce.

Kolejnym czynnikiem sprzyjającym miałoby być umocnienie złotego. W dalszej części komunikatu Rada uzależnia swoje decyzje od perspektyw inflacji , a także od wpływu wojny na Ukrainie na polską gospodarkę. Z kolei Narodowy Bank Polski ma podejmować niezbędne działania mające zapewnić stabilność finansową i makroekonomiczną, tak aby ograniczyć ryzyko utrwalania się inflacji. Narodowy Bank Polski może także interweniować na rynku walutowym, aby ograniczyć niezgodnych z polityką pieniężna, wahań kursu złotego.

Jak przedstawia się globalna gospodarka?

Według komunikatu opublikowanego po posiedzeniu RPP – światowa koniunktura gospodarcza w trzecim kwartale bieżącego roku uległa znacznemu pogorszeniu, przy dość korzystnej sytuacji na rynkach pracy. Negatywny wpływ na działalność gospodarczą mają wysokie ceny surowców i komponentów używanych do produkcji, następstwa wojny na Ukrainie i globalne zacieśnianie polityki pieniężnej. W związku z wymienionymi czynnikami nadal utrzymuje się niepewność co do dalszych ich wpływów na koniunkturę gospodarczą w najbliższych miesiącach. Wzrasta także zmienność na światowych rynkach finansowych.

W wielu państwach inflacja osiągnęła rekordowo wysokie poziomy, nie notowane od dawna. W części gospodarek na wzrost cen mają wpływ rosnące koszty pracy i czynniki popytowe. Wszystkie te negatywne wpływy przyczyniają się do zwiększonych cen dóbr konsumpcyjnych i prowadzą do wzrostu inflacji bazowej.

Jaki jest aktualny stan polskiej gospodarki?

W trzecim kwartale bieżącego roku roczna dynamika PKB uległa obniżeniu. Prognozuje się dalsze obniżenie dynamiki. Pomimo osłabionej koniunktury sytuacja na rynku pracy oceniana jest jako bardzo dobra zważając na niski stopień bezrobocia. Według obliczeń GUS wzrost inflacji we wrześniu 2022 r do 17,2 % r/r. Jest ona konsekwencją globalnego wzrostu cen surowców rolnych i energetycznych, a także wcześniejszych regulacji krajowych taryf na energię cieplną, gaz ziemny i energię elektryczną. Wzrost inflacji następuje przez podniesienie cen dóbr finalnych przez przedsiębiorstwa. Znaczne ograniczenie wzrostu inflacji stanowi Tarcza Antyinflacyjna.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie