Home Wiadomości Rewolucja w ING Bank: Nowy wskaźnik dla kredytobiorców

Rewolucja w ING Bank: Nowy wskaźnik dla kredytobiorców

dodał Bankingo

Banki odgrywają ważną rolę w gospodarce, a ich produkty i usługi mają ogromne znaczenie dla klientów. Ostatnio ING Bank Śląski wprowadził rewolucyjne zmiany w swojej ofercie kredytowej, które przyciągnęły uwagę wielu kredytobiorców. Nowy wskaźnik referencyjny, zwany WIRON, stał się tematem gorących dyskusji wśród klientów bankowych.

WIRON: Nowy wskaźnik referencyjny dla kredytów hipotecznych

W trzecim kwartale 2023 roku ING Bank Śląski udzielił kredytów mieszkaniowych o łącznej wartości blisko 2 miliardów złotych. Co piąty kredyt został udzielony na podstawie wskaźnika referencyjnego WIRON. Bank zdecydował się na wprowadzenie tego nowego wskaźnika ze względu na reformę wskaźników referencyjnych w Polsce. Wcześniej bank korzystał z wskaźnika WIBOR, który został zastąpiony przez WIRON (Warsaw Interest Rate Overnight).

W połowie grudnia 2022 roku ING Bank Śląski zawiesił oferowanie kredytów hipotecznych z oprocentowaniem zmiennym opartym o WIBOR. Decyzja ta była wynikiem przygotowań do reformy wskaźników referencyjnych. Chociaż bank kontynuował udzielanie kredytów hipotecznych z oprocentowaniem stałym, zależało mu na wprowadzeniu nowego wskaźnika referencyjnego, który byłby bardziej zgodny z nowymi regulacjami.

Nowa oferta kredytów hipotecznych

W czerwcu 2023 roku ING Bank Śląski wznowił oferowanie kredytów hipotecznych z oprocentowaniem zmiennym. Jednak oprocentowanie kredytów zostało oparte o nowy wskaźnik referencyjny – WIRON 1M Stopa Składana, a nie WIBOR, jak miało to miejsce wcześniej. Bank był pionierem w Polsce, wprowadzając takie rozwiązanie w przypadku detalicznych kredytów hipotecznych. W skład oprocentowania kredytu wchodzi także marża banku.

W trzecim kwartale 2023 roku ING Bank Śląski udzielił kredytów mieszkaniowych o łącznej wartości 1,980 mld złotych. Oznacza to wzrost o 22 proc. w porównaniu do poprzedniego roku i wzrost o 8 proc. w porównaniu do drugiego kwartału tego samego roku. Kredyty z oprocentowaniem stałym stanowiły 80 proc. tej kwoty, podczas gdy kredyty oparte o WIRON stanowiły pozostałe 20 proc.

Prace nad wprowadzeniem nowego wskaźnika

ING Bank Śląski nie jest jedynym bankiem, który pracuje nad wprowadzeniem nowego wskaźnika referencyjnego dla swoich kredytów hipotecznych. Inne banki, takie jak PKO BP, Bank Pekao, mBank, Bank BNP Paribas i Bank Millennium, również prowadzą prace nad dostosowaniem swojej oferty do reformy wskaźników referencyjnych. Zmiany te mają na celu zapewnienie klientom bardziej przejrzystych i uczciwych warunków kredytowych.

Udział ING Banku Śląskiego w rynku kredytów hipotecznych

Według danych ING Banku Śląskiego, bank ten miał 13,5 proc. udziału w rynku wolumenów kredytów hipotecznych w polskiej walucie. Oznacza to, że w okresie od lipca do sierpnia 2023 roku blisko co siódmy kredyt hipoteczny został udzielony w ING Banku Śląskim. Ta liczba świadczy o zaufaniu klientów do banku i jego oferty kredytowej.

Oprocentowanie kredytów hipotecznych opartych o WIRON jest zmienną wartością, która zależy od wskaźnika WIRON 1M Stopa Składana. Obecnie wartość tego wskaźnika wynosi 5,00981 proc., podczas gdy WIBOR 1M wynosi 5,80 proc., WIBOR 3M – 5,66 proc., a WIBOR 6M – 5,56 proc. Oprocentowanie kredytu może się zmieniać w zależności od zmiany wskaźnika. Im wyższa wartość wskaźnika, tym wyższa miesięczna rata kredytu.

Wprowadzenie nowego wskaźnika referencyjnego dla kredytów hipotecznych ma na celu zapewnienie większej przejrzystości i uczciwości w relacjach między bankiem a kredytobiorcą. Oprocentowanie oparte o WIRON pozwala klientom na bardziej elastyczne dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych. Rata kredytu może rosnąć lub maleć w zależności od zmiany wskaźnika, co daje klientom większą kontrolę nad swoim budżetem.

Przyszłość wskaźników referencyjnych

Reforma wskaźników referencyjnych w Polsce jest procesem, który ma na celu wprowadzenie bardziej precyzyjnych i uczciwych zasad w funkcjonowaniu rynku kredytowego. Wprowadzenie nowego wskaźnika WIRON to tylko jeden z wielu kroków w tym procesie. Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej do spraw reformy wskaźników wydłużył maksymalny termin realizacji reformy do końca roku 2027. Banki będą musiały dostosować swoje oferty do nowych regulacji, aby zapewnić klientom przejrzyste i uczciwe warunki kredytowe.

Wprowadzenie nowego wskaźnika referencyjnego WIRON przez ING Bank Śląski to znaczący krok w kierunku uczciwszych i bardziej elastycznych warunków kredytowych dla klientów. Bank ten był pionierem w Polsce, oferując kredyty hipoteczne oparte o WIRON. Inne banki również pracują nad dostosowaniem swoich ofert do reformy wskaźników referencyjnych. Wprowadzenie nowych wskaźników ma na celu zapewnienie większej przejrzystości i uczciwości w relacjach między bankami a kredytobiorcami. Przyszłość wskaźników referencyjnych jest obiecująca, a reforma ta ma na celu zwiększenie zaufania klientów do instytucji finansowych.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie