Home Wiadomości Rewolucja w bankomatach: Od dziś Nowe przepisy w Polsce

Rewolucja w bankomatach: Od dziś Nowe przepisy w Polsce

dodał Bankingo

W sobotę, 23 września 2023 roku, weszły w życie nowe przepisy dotyczące bankomatów w Polsce. Rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nakłada na właścicieli bankomatów obowiązek zaopatrzenia ich w dodatkowe zabezpieczenia. Zmiana ta ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa transakcji i ochronę przed atakami przestępczymi.

Systemy barwienia banknotów

Jednym z głównych wymagań nowych przepisów jest wyposażenie 40% bankomatów w Polsce w specjalne systemy barwienia. Te systemy, znane jako IBNS (Intelligent Banknote Neutralisation Systems), są bardzo kosztowne, ale mają kluczowe znaczenie dla ochrony pieniędzy w przypadku prób obrabowania bankomatów.

Systemy IBNS polegają na farbowaniu banknotów znajdujących się wewnątrz bankomatu w przypadku ataku. Farba, której używają te systemy, jest nieusuwalna i reaguje na różne metody ataku, takie jak cięcie, szlifowanie, taranowanie, a nawet użycie gazu lub materiałów wybuchowych. Dzięki temu banknoty stają się bezwartościowe dla przestępców, a jednocześnie łatwo można je zidentyfikować.

Przeszkody wdrożenia przepisów

Przepisy dotyczące dodatkowych zabezpieczeń w bankomatach wiążą się z wysokimi kosztami dla właścicieli tych urządzeń. Dostosowanie bankomatów do nowych wymagań może kosztować od kilkunastu do dwudziestu kilku tysięcy złotych netto za urządzenie, w zależności od typu bankomatu, liczby zabezpieczanych kaset i innych czynników.

Wprowadzenie tych przepisów może również prowadzić do zmniejszenia liczby instalowanych nowych bankomatów. Decyzje dotyczące instalowania nowych urządzeń będą podejmowane bardziej restrykcyjnie, a to może mieć wpływ na mniejsze miejscowości, gdzie liczba transakcji jest niższa.

Perspektywa właścicieli bankomatów

Właściciele bankomatów będą musieli znaleźć sposoby na zmniejszenie kosztów związanych z dostosowaniem urządzeń do nowych przepisów. Jednym z możliwych rozwiązań jest zastąpienie niektórych bankomatów przez urządzenia posiadające również funkcję wpłaty, tzw. cash recyclery. Dzięki temu można zoptymalizować koszty związane z załadunkiem gotówki.

Przedsiębiorstwa obsługujące bankomaty starają się również optymalizować swoje sieci, deinstalując niektóre urządzenia i zastępując je bardziej efektywnymi. W przyszłości może to prowadzić do większej koncentracji bankomatów w większych miastach, gdzie jest większy popyt na tego typu usługi.

Koszty dla klientów

Wprowadzenie nowych przepisów może mieć również wpływ na klientów korzystających z bankomatów. W przypadku zmniejszenia liczby dostępnych urządzeń, zwłaszcza w małych miejscowościach, korzystanie z bankomatów może być utrudnione. Ponadto, niektóre bankomaty mogą zostać zastąpione przez nowe urządzenia, które nie obsługują wszystkich funkcji, takich jak wpłata gotówki. To może wymagać od klientów dostosowania się do nowych warunków korzystania z bankomatów.

Podsumowanie

Wprowadzenie nowych przepisów dotyczących bankomatów w Polsce ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa transakcji i ochronę przed atakami przestępczymi. Wymaga to wyposażenia bankomatów w specjalne systemy barwienia banknotów, które sprawią, że pieniądze staną się bezwartościowe dla przestępców. Jednak koszty wprowadzenia tych systemów mogą być wysokie dla właścicieli bankomatów, co może prowadzić do zmniejszenia liczby nowo instalowanych urządzeń. Klienci korzystający z bankomatów mogą również odczuć skutki tych zmian, ponieważ dostępność urządzeń może być ograniczona, a niektóre funkcje mogą być niedostępne w nowych urządzeniach.

Wprowadzenie nowych przepisów to kolejny krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa transakcji finansowych w Polsce. Jednak ważne jest, aby właściciele bankomatów i klienci współpracowali, aby znaleźć rozwiązania, które będą korzystne dla wszystkich stron i zapewnią wygodne i bezpieczne korzystanie z bankomatów.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie