Home Wiadomości Rekordowe koszty kredytów we frankach w Banku Millennium – co dalej z ugodami?

Rekordowe koszty kredytów we frankach w Banku Millennium – co dalej z ugodami?

dodał Bankingo

Bank Millennium poinformował, że koszty związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych osiągnęły w pierwszym kwartale 2023 roku rekordowy poziom 969 mln zł przed podatkiem (940 mln zł po podatku). Na ten wynik wpływ miały konserwatywne korekty w metodologii szacowania ryzyka prawne, które wyniosły 337 mln zł przed/po podatku.

Całkowite rezerwy na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi wyniosły 864 mln zł (przed podatkiem) w 1kw23. Na koniec marca 2023 r., saldo rezerw na portfel walutowych kredytów hipotecznych udzielonych przez Bank wyniosło 5 630 mln zł (co odpowiadało 55,8% ubruttowionego portfela kredytów walutowych).

Na dzień 31 marca 2023 r. Bank miał 17 353 umów kredytowych oraz 1 404 umowy kredytowe z byłego Euro Banku będących przedmiotem prowadzonych obecnie indywidualnych sporów sądowych dotyczących klauzul indeksacyjnych w walutowych kredytach hipotecznych.

Bank kontynuuje dążenie do redukcji swojego portfela walutowych kredytów hipotecznych oraz związanego z nim ryzyka, pozostając otwarty na indywidualnie negocjowane polubowne rozwiązania. W wyniku tych działań, liczba aktywnych walutowych kredytów hipotecznych zmniejszyła się o niemal 1 200 do 36 782, po spadku o niemal 9 600 w roku 2022.

W 1kw23, koszty związane z dobrowolnymi ugodami wyniosły 72 mln zł (przed podatkiem), a koszty prawne wyniosły 61 mln zł w okresie. W efekcie powyższych trendów, portfel hipotek walutowych Banku zmniejszył się o 4% w ciągu 1kw23, a udział całego portfela hipotek walutowych w portfelu kredytów brutto Grupy spadł do 7,3% na koniec marca 2023 r.

Po wyłączeniu wszystkich kosztów związanych z portfelem walutowych kredytów hipotecznych (968 mln zł przed podatkiem, 940 mln zł po podatku), korekcie o wyniki będące efektem umowy dot. bancassurance (597 mln zł przed podatkiem, 484 mln zł po podatku) oraz dodaniu hipotetycznego podatku bankowego (99 mln zł), Grupa Banku Millennium zaraportowałaby w 1 kwartale 2023 roku zysk netto w wysokości 609 mln zł. W porównaniu ze skorygowanym zyskiem kwartalnym w 1 kwartale 2022 roku, który wynosił 454 mln zł, obserwujemy znaczącą poprawę wyników finansowych Grupy.

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 r. Millennium Bank

Pomimo tych wyzwań, Bank Millennium wykazuje determinację w zarządzaniu portfelem walutowych kredytów hipotecznych i ograniczaniu związanych z nim kosztów. Wśród działań podejmowanych przez Bank, można zauważyć dążenie do indywidualnych negocjacji z klientami, oferując im możliwość przewalutowania kredytów na złote, przedterminowe częściowe lub całkowite spłaty.

Warto zauważyć, że od początku roku 2020, kiedy oferta ugód została aktywniej uruchomiona, zawarto niemal 18,600 polubownych ugód, co stanowi 30% liczby aktywnych umów kredytowych dotyczących walutowych kredytów hipotecznych w momencie startu aktywnego oferowania programu ugód. Dzięki tym działaniom Bank Millennium systematycznie zmniejsza swój portfel walutowych kredytów hipotecznych, co wpływa na poprawę sytuacji finansowej Grupy.

Jednak Bank Millennium w I kwartale 2023 roku poinformował o zawarciu tylko 806 ugód z klientami posiadającymi kredyty hipoteczne w CHF, w porównaniu z 1 312 umówami z kwartałem wcześniej. Wiceprezes Banku, Fernando Bicho, podczas telekonferencji wyjaśnił: „W pierwszym kwartale mieliśmy niższą liczbę umów z klientami, nieco ponad 800, ale to już trzeci rok, w którym realizujemy wysiłki, żeby zawrzeć ugody z klientami.

Podsumowując, Bank Millennium zanotował rekordowe koszty związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych w 1 kwartale 2023 roku. Niemniej jednak, dzięki podejmowanym działaniom i polubownym ugodom z klientami, Grupa sukcesywnie zmniejsza swój portfel walutowych kredytów hipotecznych, co przekłada się na poprawę wyników finansowych. Warto obserwować dalszy rozwój sytuacji, jak również podejmowane przez Bank Millennium działania mające na celu dalsze ograniczenie związanych z tym kosztów.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie