Home podatki Przychody i PODATKI za YouTube: Jaką stawkę ryczałtu wybrać?

Przychody i PODATKI za YouTube: Jaką stawkę ryczałtu wybrać?

dodał Bankingo

Przychody z platformy YouTube stają się coraz popularniejsze wśród osób prowadzących działalność gospodarczą. W takim przypadku, istnieje możliwość wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jako formy opodatkowania. Jednakże, pojawia się pytanie, jaka stawka ryczałtu jest odpowiednia dla tego rodzaju przychodów. W tym artykule przedstawimy informacje na temat wyboru odpowiedniej stawki ryczałtu dla przychodów z YouTube.

Przychody z reklam na koncie użytkownika

Jedną z kategorii przychodów z YouTube są przychody z tytułu wyświetlania reklam na koncie użytkownika. Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została ustalona przez ustawodawcę w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu zależy od rodzaju świadczonych usług w ramach działalności gospodarczej.

Podstawą do zakwalifikowania osiąganych przychodów do odpowiedniej stawki podatku jest określenie symbolu PKWiU dla danej działalności. Wysokość stawki ryczałtu nie jest zależna od kodu PKD. Zgodnie z objaśnieniami do rozporządzenia w sprawie PKWiU, każdą usługę należy przyporządkować do odpowiedniego grupowania zgodnie z jej charakterem, niezależnie od symbolu PKD.

Dla przychodów z tytułu świadczenia usług reklamowych (PKWiU dział 73), zastosowanie znajduje 15-procentowa stawka ryczałtu zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy. Jednak, jeśli chodzi o udostępnienie miejsca na reklamę na koncie użytkownika, kwalifikuje się to do innych grupowań PKWiU takich jak sprzedaż czasu lub miejsca na cele reklamowe w internecie (PKWiU 63.11.20), sprzedaż miejsca reklamowego na portalach internetowych (PKWiU 63.12.20) lub sprzedaż miejsca lub czasu na cele reklamowe w filmach, nagraniach wideo i programach telewizyjnych (PKWiU 59.11.30.0).

Dlatego w przypadku udostępnienia miejsca na reklamę na koncie użytkownika, należy zastosować 8,5-procentową stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy. Potwierdzenie takiego podejścia znajduje się w interpretacji Dyrektora KIS z 27 sierpnia 2021 roku (nr 0113-KDIPT2-1.4011.524.2021.2.ISL).

Tworzenie filmów wyświetlanych na YouTube

Kolejną grupą przychodów związaną z YouTube są przychody z tytułu tworzenia filmów, które są następnie wyświetlane na tej platformie. Czy możliwe jest zastosowanie 5,5-procentowej stawki ryczałtu dla działalności wytwórczej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy?

Zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym, działalność usługowa to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU). Z kolei działalność wytwórcza to działalność, w której wyniku powstają nowe wyroby.

W przypadku tworzenia filmów na YouTube, interpretacja Dyrektora KIS z 28 kwietnia 2021 roku (nr 0114-KDIP3-2.4011.52.2021.2.MG) wskazuje, że twórcy filmów na YouTube nie prowadzą działalności wytwórczej, o której mowa w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. W takim przypadku, tworzenie nagrań audiowizualnych należy przyporządkować do PKWiU 59.11.1 „Usługi związane z produkcją filmów, z wyłączeniem filmów reklamowych lub promocyjnych”. Stawka ryczałtu wynosi w tym przypadku 8,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy.

W związku z tym, produkcja filmów wyświetlanych na portalu YouTube nie jest działalnością wytwórczą, a stawka ryczałtu wynosi 8,5%.

Podsumowanie

Wybór odpowiedniej stawki ryczałtu dla przychodów z YouTube zależy od rodzaju świadczonych usług. Przychody z reklam na koncie użytkownika podlegają 15-procentowej stawce ryczałtu, podczas gdy tworzenie filmów wyświetlanych na YouTube podlega 8,5-procentowej stawce ryczałtu. Ważne jest dokładne określenie PKWiU dla danej działalności, aby prawidłowo opodatkować generowane przychody. Pamiętaj, że przed podjęciem decyzji o wyborze stawki ryczałtu, zawsze warto skonsultować się z profesjonalistą podatkowym, aby dostosować swoje rozliczenia do indywidualnej sytuacji.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie