Home Wiadomości Prognozy inflacji i PKB po tym jak Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie

Prognozy inflacji i PKB po tym jak Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie

dodał Bankingo

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) ogłosiła w środę swoją decyzję dotyczącą utrzymania stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Spodziewano się obniżki, jednak większość ekspertów została zaskoczona tym ruchem. Główna stawka w Narodowym Banku Polskim (NBP) nadal wynosi 5,75 proc. Ta decyzja miała bezpośredni wpływ na kursy walut, które zareagowały na tę informację.

Prognozy inflacji i PKB

Przed ogłoszeniem decyzji RPP, ekonomiści sugerowali, że ważniejsze od ustalenia oprocentowania przez kolejny miesiąc będzie informacja na temat przewidywań banku dotyczących inflacji w Polsce. Członkowie RPP mieli już wgląd do najnowszych prognoz, które zawarte są w dokumencie zwanym projekcją. Choć dokument ten nie został jeszcze ujawniony publicznie, to w komunikacie NBP znajdujemy pewne wskazówki dotyczące spodziewanych zmian cen.

Według komunikatu, roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 11,3 – 11,5 proc. w 2023 r., 3,2 – 6,2 proc. w 2024 r. oraz 2,2 – 5,3 proc. w 2025 r. Co więcej, prognozy dotyczące wzrostu PKB wskazują na przedział -0,1 – 0,6 proc. w 2023 r., 1,9 – 3,8 proc. w 2024 r. oraz 2,4 – 4,7 proc. w 2025 r. Warto jednak zaznaczyć, że kształtowanie się inflacji, zarówno w krótkim, jak i średnim okresie, jest obarczone pewną niepewnością, wynikającą z różnych czynników, takich jak polityka fiskalna i regulacyjna.

Tabela: Decyzje RPP i poziom stóp procentowych

Data Decyzja RPP Poziom stóp procentowych Komentarz
Środa (data nie podana) Utrzymanie stóp procentowych 5,75% Przeciwko oczekiwaniom rynku obniżki stóp

Tabela: Prognozy inflacji i PKB

Rok Inflacja (przewidywane przedziały) PKB (przewidywane przedziały)
2023 11,3% – 11,5% -0,1% – 0,6%
2024 3,2% – 6,2% 1,9% – 3,8%
2025 2,2% – 5,3% 2,4% – 4,7%


Przyczyny utrzymania stóp procentowych

Rada Polityki Pieniężnej oceniła, że napływające dane wskazują na niską presję popytową i kosztową w polskiej gospodarce. W warunkach osłabionej koniunktury i spadku presji inflacyjnej za granicą, polska gospodarka będzie podlegać stopniowemu spadkowi inflacji. W związku z tym, RPP postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Rada podtrzymuje także swoją ocenę, że obecny poziom stóp procentowych NBP sprzyja realizacji celu inflacyjnego w średnim okresie.

Tabela: Przyczyny utrzymania stóp procentowych

Przyczyna utrzymania stóp Opis
Niska presja popytowa i kosztowa Dane wskazują na niską presję w gospodarce
Osłabiona koniunktura Spadek presji inflacyjnej za granicą
Prognoza spadku inflacji RPP przewiduje stopniowy spadek inflacji

Perspektywy na przyszłość

Dalsze decyzje Rady Polityki Pieniężnej będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej. NBP podkreśla, że podejmie wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim dla powrotu inflacji do celu inflacyjnego NBP w średnim okresie. Warto również wspomnieć, że NBP może stosować interwencje na rynku walutowym, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Podsumowanie

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie była zaskoczeniem dla większości ekspertów. W opublikowanym komunikacie NBP znalazły się wskazówki dotyczące spodziewanych zmian cen, które zostały przedstawione w projekcji. Rada ocenia, że napływające dane wskazują na niską presję popytową i kosztową w polskiej gospodarce, co przyczyni się do stopniowego spadku inflacji. W przyszłości, RPP podejmie decyzje zależne od informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej, mając na celu zapewnienie stabilności makroekonomicznej i finansowej.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie