Home Wiadomości Pożyczki na spłatę pożyczki czyli rolowanie pożyczek niezgodne z prawem – Są kary od UOKIK

Pożyczki na spłatę pożyczki czyli rolowanie pożyczek niezgodne z prawem – Są kary od UOKIK

dodał Bankingo

W ostatnich latach rynek pożyczek konsumenckich w Polsce dynamicznie się rozwijał. Wraz z tym wzrostem, pojawiły się również nieuczciwe praktyki niektórych firm pożyczkowych. Jedną z takich praktyk jest tzw. „rolowanie” pożyczek, które polega na naprzemiennym udzielaniu konsumentom kolejnych pożyczek, aby spłacić wcześniejsze zobowiązania. Ten sposób działania nie tylko narusza przepisy prawne dotyczące kosztów kredytu, ale także naraża konsumentów na wysokie opłaty i ryzyko wpadnięcia w spiralę zadłużenia.

W odpowiedzi na te nieuczciwe praktyki, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) podjął działania mające na celu ochronę interesów konsumentów. W ramach tych działań, UOKiK nałożył wysokie kary na siedmiu pożyczkodawców i pośredników kredytu konsumenckiego, którzy stosowali praktyki „rolowania” pożyczek. Decyzje te zostały podjęte po otrzymaniu skarg od dotkniętych tymi praktykami konsumentów.

Praktyka „rolowania” pożyczek

Praktyka „rolowania” pożyczek polega na udzielaniu konsumentom kolejnych pożyczek w celu spłaty wcześniejszego zadłużenia. Mechanizm ten polega na tym, że pożyczkodawca proponuje konsumentowi nową pożyczkę na spłatę poprzedniej, pobierając przy tym wysoką prowizję. Ten proces może powtarzać się wielokrotnie, powodując stopniowy wzrost zadłużenia konsumenta.

W przypadku jednej z firm pożyczkowych, konsument, który zaciągnął pożyczkę, otrzymał propozycję kolejnej pożyczki jeszcze przed terminem spłaty pierwotnego zobowiązania. Spółki powiązane z tą firmą naprzemiennie zawierały umowy pożyczkowe z konsumentem, pobierając wysokie prowizje. W efekcie konsument kończył z kilkoma umowami pożyczek, co powodowało znaczny wzrost kosztów związanych z kredytem.

Podobną praktykę stosowały również inne spółki pożyczkowe, które udzielały pożyczek za pośrednictwem stron internetowych. Te spółki również udzielały kolejnych pożyczek finansujących wcześniejsze zobowiązania konsumenta bez wyraźnego wniosku ze strony konsumenta. W ten sposób konsument był narażony na wysokie koszty kredytów.

Decyzje Prezesa UOKiK

W odpowiedzi na te nieuczciwe praktyki, Prezes UOKiK podjął decyzje wobec spółek, które stosowały „rolowanie” pożyczek. Pierwsza decyzja dotyczyła spółki Creamfinance Poland oraz powiązanych z nią trzech innych podmiotów. Druga decyzja dotyczyła spółki Szybka Gotówka i dwóch powiązanych z nią podmiotów.

W ramach tych decyzji, Prezes UOKiK nałożył wysokie kary finansowe na spółki za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Spółka Creamfinance Poland została ukarana karą w wysokości 2 949 471 zł. Ukarane zostały również trzy podmioty powiązane z tą spółką: MDP Finance (1 885 941 zł), KIM Finance (2 545 098 zł) i JJK Credit (88 833 zł). Spółka Szybka Gotówka oraz dwie powiązane z nią firmy, Gwarant24 i Centrum Rozwiązań Kredytowych, zostały ukarane sankcjami odpowiednio: 86 043 zł, 1 359 986 zł i 993 822 zł.

Konsekwencje dla konsumentów

Decyzje Prezesa UOKiK mają na celu ochronę interesów konsumentów, którzy padli ofiarą praktyki „rolowania” pożyczek. Oprócz nałożenia kar finansowych na spółki, Prezes UOKiK nakazał, aby informacja o tych decyzjach trafiła do poszkodowanych klientów. Informacje zostaną przekazane drogą pocztową, mailową oraz umieszczone na stronach internetowych oferujących pożyczki.

Kary nałożone przez UOKiK mają również charakter odstraszający dla innych firm pożyczkowych, które mogą być skłonne stosować nieuczciwe praktyki. Prezes UOKiK podkreśla, że obchodzenie przepisów prawnych w celu pobierania wyższych prowizji nie jest akceptowalne i może prowadzić do poważnych konsekwencji dla przedsiębiorców.

Podsumowanie

Decyzje Prezesa UOKiK w sprawie „rolowania” pożyczek są ważnym krokiem w ochronie interesów konsumentów. Nałożenie wysokich kar na spółki, które stosowały tę nieuczciwą praktykę, ma na celu zapobieżenie naruszaniu przepisów prawa oraz ochronę konsumentów przed wysokimi kosztami kredytu i spiralą zadłużenia.

Kary nałożone przez UOKiK mają również charakter odstraszający dla innych firm pożyczkowych, które mogą być skłonne stosować podobne nieuczciwe praktyki. Przedsiębiorcy powinni zdawać sobie sprawę z konsekwencji naruszania przepisów i dążyć do uczciwego i transparentnego działania.

Ważne jest, aby klienci również byli świadomi swoich praw i pilnowali, aby nie być ofiarami nieuczciwych praktyk. W razie wątpliwości lub problemów związanych z pożyczkami, warto skonsultować się z odpowiednimi instytucjami, takimi jak UOKiK czy organizacje konsumenckie, które mogą udzielić pomocy i porad.

 

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie