Home Prawo Pozew zbiorowy za kredyt we frankach ważne informacje dla frankowiczów

Pozew zbiorowy za kredyt we frankach ważne informacje dla frankowiczów

dodał Bankingo

Od brania kredytów we frankach minęło już wiele czasu, jednak jest to temat, który z upływem lat nie traci na popularności, a media co i rusz poruszają to nowe kwestie dotyczące zarówno samych kredytów, jak i kredytobiorców. Przez przeszło 20 lat kredyty frankowe były tymi najchętniej branymi, głównie za sprawą stabilności waluty, w której były wydawane – franka szwajcarskiego, ale i dawały jedyną możliwość wzięcia kredytu, bowiem nie u każdego była zdolność kredytowa pozwalająca na wzięcie kredytu w złotówkach, mającego znacznie wyższe oprocentowanie w tamtym okresie. Korzyści z wzięcia takiego kredytu zaczęły spadać, gdy kurs franka zaczął drastycznie wzrastać, co wiązało się ze spłatą wyższych rat kredytowych. Dodatkowo prawnicy wykryli, że banki stosowały w umowach niedozwolone zapisy. 

Mimo upływu lat kredyty frankowe nadal są burzącym tematem poruszanym przez media, bo osób uwikłanych w owy kredyt pozostaje wciąż niemało. W poszukiwaniu rozwiązania swojej patowej sytuacji wielu z nich rozważa wniesie zbiorowego pozwu do sądu. Jednak czy to właściwa decyzja? Obecny system sądownictwa pozostawia wiele do życzenia, a wysokie koszty tego typu rozprawy oraz ilość wniesionych pozwów dodatkowo nie pomagają w podjęciu decyzji.

Z czym wiąże się wniesienie zbiorowego pozwu do sądu?

1. Niedogodne formalności: pozew zbiorowy z zasady wymaga zaangażowania w to więcej niż jednej osoby, co wiąże się z zebraniem wymaganej grupy i zebraniem zgód dotyczących przystąpienia do tego typu pozwy, a następnie określenie wśród nich osoby reprezentującej bądź zdecydowanie się na zewnętrznego miejskiego rzecznika praw konsumentów.

Po pozytywnym rozpatrzeniu przez sąd pozwu zbiorowego, decyduje on o kwestiach dotyczących ogłoszenia wyniku postępowania. Kolejnym etapem jest weryfikacja każdego z członków pozwu zbiorowego pod względem słuszności wniesienia takiego pozwu regulowanych ustawowymi przesłankami.

Wszystkie z wymienionych etapów związane są długim czasem realizacji, przerwami pomiędzy nimi, co w efekcie wpływa na czas realizacji, który jest zdecydowanie długi. Jest to procedura korzystna dla banków.

2. Długość oczekiwania na rezultat: Decyzja o pozwie zbiorowym powinna wiązać się ze świadomością, że jest to długotrwała procedura, bez możliwości przewidzenia ewentualnego końca. Głównym powodem takiego stanu jest duża ilość informacji dostarczona do sprawy i ograniczenia sędziego, któremu została przydzielona sprawa, ponieważ jednocześnie dostaje on do realizacji inne, mniejsze sprawy, co utrudnia zapoznanie z bogatym materiału pozwu zbiorowego. Znacznie korzystniejsze dla sędziego jest zajęcie się mniejszymi sprawami, które nie wymagają tyle wysiłku, w odróżnieniu od pozwów grupowych, co jest kolejnym powodem wydłużającym realizację.

3. Korzyści z wniesienia pozwu zbiorowego: Wniesienie grupowego pozwu zazwyczaj jest korzystniejsze dla klientów ze względu na dzielone koszty skorzystania z usługi pełnomocnika. Wyższe koszty mają miejsce w sytuacji, gdy wytoczony pozew ma na celu określenie odpowiedzialności, co koniecznie będzie z wniesieniem kolejnego powództwa dotyczącego zapłaty.

4. Utrudnienia związane z wniesieniem pozwu zbiorowego:

Ustalenie grupy osób wnoszących pozew zbiorowy to zadanie trwające kilka lat. Wiele z pozwów wniesionych przed laty nie otrzymały do tej wyroku w pierwszej instancji. Ułatwieniem miały być pozwy hybrydowe, które dotyczyły rozpatrzenia przez sąd większej ilości umów kredytowych, na przykład 10, które zostały zawarte w podobnym okresie na tych samych warunkach. Z perspektywy czasu nie było to rozwiązanie korzystne, ponieważ każdy dodatkowy uczestnik wydłuża sprawę i łatwiej o pomyłki formalne u jednego z wnoszących sprawę, w stosunku do spraw indywidualnych.

Po pojawieniu się pozytywnego wyroku, aby odzyskać przysługujące pieniądze z banku konieczne jest wniesienie indywidualnego pozwu przez kredytobiorcę. 

Śmierć jednego z pozywających wiąże się z zawieszeniem sprawy do czasu rozwiązania ustaleń spadkowych. 

Zdaniem ekspertów korzystniejsze jest wniesienie indywidualnych pozwów, a ze względu na pochodzenie z jednego wydziału sąd ma możliwość połączenia spraw w celu jednorazowego rozpoznania oraz rozwiązania.

5. Brak jednogłośności klientów: Problemem pozwów zbiorowych jest również brak jednego celu i zmierzania do rozwiązania roszczeń, co sprawia, że ostatecznie po zakończonym postępowaniu klienci muszą wnieść pozew indywidualny, gdzie u każdego z nich jest inny rodzaj roszczenia, co nie jest uwzględnione w pozwie zbiorowym.

Roszczenia pieniężne: wysokość takiego roszczenia dla każdego z klientów musi być jednolita, co zachodzi w wyniku wyrównania wysokości roszczeń oczekiwanych przez daną grupę. Dodatkowym problemem są wymogi ujednolicenia – wysokość wziętego kredytu oraz data podpisanej umowy, marża banku, indywidualny tok spłat rat kredytowych.

Podsumowanie

Bazując na powyższych argumentach, które w większości są negatywnie nastawione do wnoszenia pozwów zbiorowych przez frankowiczów wywnioskować można, że jest to niekorzystna oraz ryzykowna decyzja. Przede wszystkim ze względu na związane z tym utrudnienia oraz czas trwania takich procesów, liczonych latami, bez możliwości przewidzenia ewentualnego ich zakończenia. 

Szansa na dogodny dla klienta wyrok jest niska z powodu wzięcia kredytu w obcej walucie, a w tym przypadku umowa kredytowa obarczona jest konkretnymi warunkami, na które kredytobiorca się zdecydował. Wymagane jest dowiedzenie, że klient nie został należycie poinformowany o skutkach ekonomicznych oraz ryzyku z tym związanym.

W tym przypadku udowodnienie tego jest znacznie łatwiejsze w sposób pojedynczy, ponieważ wymaga indywidualnego podejścia do badanej sprawy. Natomiast jeśli wykazanie będzie korzystne nie daje to gwarancji sukcesu, ponieważ pozew grupowy nie ma na celu dowieść indywidualnych przypadków. Z kolei analiza indywidualna każdego uczestnika pozwu zbiorowego wydłuża sprawę o kolejne, długie lata. Reasumując korzyści z wniesienia pozwu zbiorowego w tym przypadku są nikłe.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie