Home podatki Posiadanie samoistne a podatek od nieruchomości

Posiadanie samoistne a podatek od nieruchomości

dodał Bankingo

W Polsce podatek od nieruchomości jest jednym z podatków lokalnych, które są pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego. Często pojawia się jednak pytanie, kto jest odpowiedzialny za zapłacenie tego podatku – właściciel czy posiadacz samoistny nieruchomości? W dzisiejszym artykule przyjrzymy się tej kwestii i wyjaśnimy zasady dotyczące płacenia podatku od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości – podstawowe informacje

Podatek od nieruchomości jest jednym z podatków lokalnych, który jest pobierany na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Jego wysokość zależy od wartości nieruchomości oraz stawek podatkowych ustalonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Podatek od nieruchomości jest opłacany rocznie i jego termin płatności jest ustalany przez władze lokalne.

Kto jest odpowiedzialny za zapłacenie podatku od nieruchomości?

W przypadku podatku od nieruchomości istnieje zasada, że obowiązek podatkowy ciąży na posiadaczu samoistnym nieruchomości. Oznacza to, że jeżeli dana nieruchomość jest w posiadaniu konkretnej osoby, to to właśnie ta osoba jest odpowiedzialna za zapłacenie podatku od nieruchomości.

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wydał wyrok, który jednoznacznie potwierdza, że obowiązek podatkowy samoistnego posiadacza nieruchomości jest pierwszorzędny w stosunku do obowiązku właściciela. Oznacza to, że jeżeli przedmiot opodatkowania znajduje się w posiadaniu samoistnym, to to posiadacz samoistny jest zobowiązany do zapłacenia podatku od nieruchomości, niezależnie od tego, czy jest również właścicielem nieruchomości czy nie.

Warto zauważyć, że zasada ta ma zastosowanie również w przypadku, gdy samoistnym posiadaczem nieruchomości jest jeden z jej współwłaścicieli. W takiej sytuacji, zasada solidarności obowiązku podatkowego współwłaścicieli nie ma zastosowania, a obowiązek podatkowy ciąży na posiadaczu samoistnym.

Różnica między właścicielem a posiadaczem samoistnym

Aby dobrze zrozumieć, kto jest odpowiedzialny za zapłacenie podatku od nieruchomości, warto wyjaśnić różnicę między właścicielem a posiadaczem samoistnym.

Właściciel nieruchomości to osoba, która posiada tytuł prawny do nieruchomości. Oznacza to, że ma ona prawo do korzystania z nieruchomości, jej zarządzania i rozporządzania nią. Właściciel może być jednocześnie posiadaczem samoistnym nieruchomości, ale niekoniecznie.

Posiadacz samoistny natomiast to osoba, która faktycznie posiada nieruchomość i z niej korzysta, nawet jeżeli nie jest jej właścicielem. Posiadacz samoistny ma fizyczną kontrolę nad nieruchomością i jest odpowiedzialny za jej utrzymanie oraz ponoszenie związanych z nią kosztów, w tym również podatku od nieruchomości.

Przykłady sytuacji dotyczących płacenia podatku od nieruchomości

Aby lepiej zrozumieć, kto jest odpowiedzialny za zapłacenie podatku od nieruchomości, przyjrzyjmy się kilku konkretnym sytuacjom.

Przykład 1: Właściciel jest jednocześnie posiadaczem samoistnym

W sytuacji, gdy osoba jest jednocześnie właścicielem i posiadaczem samoistnym nieruchomości, to ona jest odpowiedzialna za zapłacenie podatku od nieruchomości. W takim przypadku obowiązek podatkowy nie przechodzi na innych współwłaścicieli.

Przykład 2: Właściciel nie jest posiadaczem samoistnym

Jeżeli osoba jest właścicielem nieruchomości, ale nie jest jej posiadaczem samoistnym, to obowiązek podatkowy ciąży na posiadaczu samoistnym. Właściciel może jednak ponosić koszty podatku od nieruchomości, jeżeli umowa najmu lub inna umowa przewiduje, że to on ma pokrywać te koszty.

Przykład 3: Współwłaściciele nieruchomości

W przypadku nieruchomości będącej w posiadaniu współwłaścicieli, obowiązek podatkowy ciąży na posiadaczu samoistnym nieruchomości. Jeżeli jeden z współwłaścicieli jest posiadaczem samoistnym, to to on jest odpowiedzialny za zapłacenie podatku od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości a najem lokalu

W przypadku wynajmu lokalu na cele prowadzenia działalności gospodarczej, najemca może zaliczyć czynsz najmu oraz wydatki związane z eksploatacją lokalu do kosztów uzyskania przychodów. Niemniej jednak, podatek od nieruchomości nie jest zaliczany do kosztów najmu. Oznacza to, że najemca nie może odliczyć podatku od nieruchomości od swojego dochodu.

Podsumowanie

Podatek od nieruchomości w Polsce jest pobierany przez jednostki samorządu terytorialnego. Obowiązek podatkowy ciąży na posiadaczu samoistnym nieruchomości, niezależnie od tego, czy jest on również właścicielem nieruchomości czy nie. W przypadku nieruchomości będącej w posiadaniu współwłaścicieli, obowiązek podatkowy ciąży na posiadaczu samoistnym. Właściciel nieruchomości może jednak ponosić koszty podatku od nieruchomości, jeżeli umowa najmu lub inna umowa przewiduje, że to on ma ponosić te koszty.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie