Home Wiadomości Posiadacze kredytów w euro i dolarach: Unieważnienie umów kredytowych w sądach

Posiadacze kredytów w euro i dolarach: Unieważnienie umów kredytowych w sądach

dodał Bankingo

Kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyty w euro i dolarach, mogą mieć podobne prawa jak frankowicze. Istnieje możliwość, że również oni mogą ubiegać się o unieważnienie umów kredytowych w sądach. Taka perspektywa może przynieść im wiele korzyści. Według prawników, korzystny wyrok sądu może skutkować zwrotem wpłaconych rat kapitałowo-odsetkowych i innych kosztów.

Kredyty hipoteczne i wzrost wysokości rat

Kredyty hipoteczne powiązane z euro i dolarem amerykańskim mogą stwarzać problemy dla kredytobiorców. Wzrost kursów walutowych może prowadzić do zwiększenia wysokości rat kredytowych i zadłużenia. To z kolei może negatywnie wpływać na sytuację finansową i stabilność tych osób.

Według prawników, osoby, które zaciągnęły kredyty hipoteczne w euro, dolarach amerykańskich lub jenach japońskich i doświadczają wzrostu wysokości rat kredytowych oraz zadłużenia z powodu zmian kursowych, mają prawo domagać się unieważnienia umów kredytowych w sądach. To oznacza, że mogą skorzystać z tych samych mechanizmów ochrony prawnej, które mają frankowicze.

Zwrot wpłaconych rat kapitałowo-odsetkowych

W przypadku korzystnego wyroku sądu, bank może być zobowiązany do zwrotu kredytobiorcy wpłaconych rat kapitałowo-odsetkowych oraz innych kosztów. Przykładowo, jeśli kredytobiorca zaciągnął kredyt indeksowany do euro na kwotę 300 tys. zł, a aktualna suma spłat wynosi około 470 tys. zł, to po unieważnieniu umowy kredytowej kredytobiorca musiałby zwrócić bankowi jedynie kwotę 300 tys. zł. Dodatkowo, bank byłby zobowiązany do zwrotu kredytobiorcy 170 tys. zł. Warto również zaznaczyć, że do tego dochodzą odsetki za opóźnienie na poziomie 11,25 proc. w skali roku od dochodzonej przed sądem kwoty.

Zabezpieczenie przed płaceniem rat kredytowych

Kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyty hipoteczne powiązane z euro lub dolarem, mogą na czas trwania procesu domagać się od sądu wydania postanowienia o zabezpieczeniu. Takie postanowienie pozwala na zwolnienie z obowiązku płacenia rat kredytu. Z reguły, takie postanowienie jest wydawane w terminie kilku tygodni od złożenia pozwu. Ważnym warunkiem jest to, że suma spłat kredytobiorcy musi być co najmniej równa kwocie udostępnionego kapitału w złotych.

Prawa kredytobiorców wobec banków

Prawnicy podkreślają, że osoby posiadające kredyty w euro i dolarach mają takie same prawa jak frankowicze. Jeśli umowa kredytowa zawiera nieuczciwe klauzule lub kredytobiorcy nie zostali odpowiednio poinformowani o ryzyku związanym z kursem walutowym, mogą mieć podstawy do dochodzenia swoich praw przed sądem. Wszystkie grupy kredytobiorców mogą korzystać z tych samych mechanizmów ochrony prawnej, jeśli uważają, że ich umowy kredytowe są obarczone wadami prawnymi.

Podsumowanie

Kredytobiorcy posiadający kredyty w euro i dolarach mają możliwość ubiegania się o unieważnienie umów kredytowych w sądach, podobnie jak frankowicze. Korzystny wyrok sądu może skutkować zwrotem wpłaconych rat kapitałowo-odsetkowych i innych kosztów. Kredytobiorcy mogą również na czas trwania procesu domagać się zabezpieczenia, które zwolni ich z obowiązku płacenia rat kredytowych.

Ważne jest, aby pamiętać, że osoby posiadające kredyty w euro i dolarach mają takie same prawa jak kredytobiorcy posiadający kredyty powiązane z kursem franka szwajcarskiego. W przypadku podejrzeń o nieuczciwe klauzule umowne lub brak odpowiedniej informacji o ryzyku związanym z kursem walutowym, kredytobiorcy mają podstawy do dochodzenia swoich praw przed sądem.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie