Home Wiadomości Pomimo problemu z Frankowiczami banki wyjątkowo dobrze zarabiają w Polsce

Pomimo problemu z Frankowiczami banki wyjątkowo dobrze zarabiają w Polsce

dodał Bankingo

Sektor bankowy odnotował w zeszłym roku rekordowe wyniki finansowe, generując zyski na poziomie 13,1 miliarda złotych – aż o 116 procent więcej niż rok wcześniej. Jak wynika z danych opublikowanych przez Narodowy Bank Polski, znaczną część zysków zawdzięczają dynamicznym podwyżkom stóp procentowych, jakie miały miejsce w ciągu minionego roku.

  • Sektor bankowy w Polsce odnotował rekordowe wyniki finansowe w 2021 roku, generując zyski na poziomie 13,1 miliarda złotych, aż o 116% więcej niż rok wcześniej.
  • Wysokie stopy procentowe były kluczowym czynnikiem generującym rekordowe wyniki sektora bankowego, ale koszty administracyjne banków i odpisy na kredyty stanowią wyzwanie dla sektora w kolejnych latach.
  • Prowizje i opłaty są istotnym elementem generującym zyski banków, co przyczyniło się do rekordowych wyników sektora bankowego w Polsce w 2021 roku.

Jednak, jak podkreślają eksperci, wyniki sektora bankowego mogłyby być jeszcze wyższe, gdyby nie wpływ wakacji kredytowych na rynek. W lipcu zeszłego roku banki odnotowały spadek zysków netto o ponad 5,6 miliarda złotych w porównaniu z poprzednim miesiącem. Jednak, po miesięcznej stracie, zyski ponownie poszybowały w górę i w sierpniu sektor bankowy wygenerował ponad 3,3 miliarda złotych zysków.

Analizując dane NBP, można zauważyć, że wprowadzenie wakacji kredytowych było dla banków obciążeniem finansowym, wynikającym z konieczności tworzenia kolejnych rezerw na kredyty frankowe. Sam program kosztował banki niemal 13 miliardów złotych.

Wysokie stopy procentowe jako kluczowy czynnik generujący zyski

Wysokie stopy procentowe były kluczowym czynnikiem generującym rekordowe wyniki sektora bankowego w minionym roku, ale wpływ wakacji kredytowych na rynek jest równie istotny. Mimo to, w dalszym ciągu mówimy o rekordowych wynikach finansowych polskiego sektora bankowego.

Sektor bankowy w Polsce notuje rekordowe wyniki finansowe, generując zyski w miliardach złotych. Z danych opublikowanych przez Narodowy Bank Polski wynika, że banki w Polsce wypracowały w 2021 roku zysk netto na poziomie 13,1 miliarda złotych. Rekordowe wyniki sektora bankowego są wynikiem dynamicznych podwyżek stóp procentowych, jakie miały miejsce w ciągu minionego roku. Jednak zyski banków to nie tylko wynik odsetek, lecz także prowizji i opłat, które przyniosły im w sumie dodatkowe 18,4 miliarda złotych zysku netto, czyli 7,4% więcej niż rok wcześniej.

Wakacje kredytowe jako czynnik wpływający na wyniki banków

Nie można jednak zapomnieć, że wraz z rekordowymi wynikami banków, ich koszty również były wyższe niż w poprzednich latach. Z danych NBP wynika, że koszty administracyjne banków w Polsce w 2021 roku sięgnęły ponad 43 miliardów złotych, co stanowiło wzrost o około 7,6% w stosunku do roku poprzedniego. W 2022 roku koszty te jeszcze bardziej wzrosły, aż do poziomu 45 miliardów złotych, co oznacza wzrost o 27,6% w porównaniu do 2021 roku. Przyczyną takiego wzrostu kosztów administracyjnych banków były przede wszystkim wyższe koszty związane z bezpieczeństwem IT, koszty marketingowe i wynagrodzenia pracowników.

Prowizje i opłaty jako istotny element generujący zyski banków

Prowizje i opłaty stanowią istotny element generujący zyski banków, których wartość wyniosła w 2021 roku aż 18,4 miliarda złotych, co oznacza wzrost o 7,4% w stosunku do roku poprzedniego. Wraz z dynamicznymi podwyżkami stóp procentowych, prowizje i opłaty przyczyniły się do rekordowych wyników sektora bankowego w Polsce.

Odpisy jako dodatkowy koszt dla sektora bankowego

Oprócz kosztów administracyjnych, banki musiały zmierzyć się z innymi kosztami, takimi jak odpisy. Na koniec zeszłego roku wyniosły one 8 miliardów złotych, co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Z jednej strony, odpisy związane z ryzykiem kredytowym wzrosły ze względu na trudności gospodarcze, z drugiej strony, banki musiały tworzyć kolejne rezerwy na kredyty frankowe.

Wysokie koszty banków, w tym koszty administracyjne i odpisy, są więc czynnikiem, który może wpłynąć na wyniki sektora bankowego w kolejnych latach. Niemniej jednak, rekordowe wyniki sektora bankowego w Polsce pokazują, że pomimo trudności i wyzwań, banki są w stanie generować wysokie zyski i rozwijać się na rynku.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie