Home Wiadomości Polskie banki mają aż za dużo pieniędzy

Polskie banki mają aż za dużo pieniędzy

dodał Bankingo

Banki w Polsce odnotowują rekordowy nadmiar pieniędzy, który sięga aż 500 miliardów złotych. Taki stan rzeczy wynika z wysokiego udziału finansowania detalicznymi depozytami, małej koncentracji podmiotowej depozytów, wysokiego udziału depozytów gwarantowanych oraz dużego portfela płynnych aktywów, jak wynika z „Raportu o stabilności systemu finansowego” opracowanego przez Narodowy Bank Polski (NBP). Ta sytuacja może budzić pewne obawy, ale jednocześnie świadczy o wysokiej odporności banków na ryzyko płynności.

Wysoka nadpłynność sektora bankowego

Analitycy wskazują, że sektor bankowy w Polsce charakteryzuje się wysoką nadpłynnością. Banki mają obecnie zbyt wiele pieniędzy, co przekłada się na brak motywacji do podnoszenia oprocentowania lokat. Stosunek pożyczek do depozytów jest na najniższym poziomie od przynajmniej 2008 roku, wynosząc jedynie 68,5 procent. Oznacza to, że banki mają ogromny nadmiar pieniędzy w wysokości aż 529 miliardów złotych – rekordową kwotę w historii.

Brak alternatywnych form oszczędzania

Niskie oprocentowanie depozytów bankowych sprawia, że Polacy obawiają się trzymać swoje oszczędności w innych instrumentach finansowych. W Polsce istnieje bardzo wąski zakres alternatywnych form oszczędzania, co utwierdza nas w przekonaniu, że depozyty bankowe są najbezpieczniejszą opcją. Wysoka odporność banków na ryzyko płynności wynika również z tego, że mimo niskich odsetek, depozyty nadal rosną, a nie spadają.

Perspektywy na przyszłość

Przyszłość sektora bankowego w Polsce może zależeć od kilku czynników. Przede wszystkim, przyśpieszenie gospodarki i akcja kredytowa mogą wpłynąć na zmniejszenie nadmiaru pieniędzy w bankach. Według najnowszych prognoz instytucji finansowych, polskie PKB ma wzrosnąć o 2,8 procent w przyszłym roku, co może skłonić ludzi do zwiększenia wydatków i inwestycji, a tym samym przekierowania pieniędzy z depozytów bankowych do produktów inwestycyjnych.

Ryzyko związane z portfelem obligacji

Warto również zwrócić uwagę na ryzyko związane z portfelem obligacji banków. Zgodnie z „Raportem o stabilności systemu finansowego” NBP, banki w Polsce mają znaczne zaangażowanie w obligacje skarbowe i gwarantowane przez Skarb Państwa. Jednak wrażliwość banków na ryzyko związane z tą ekspozycją jest umiarkowana. Banki wykazują wysoką odporność na ryzyko cenowe obligacji głównie z powodu spadku udziału portfela wycenianego rynkowo. Co więcej, ryzyko związane z portfelem obligacji niewycenianych rynkowo jest niewielkie, ze względu na nadmiar pieniędzy w sektorze oraz możliwość użycia Skarbowych Papierów Wartościowych (SPW) jako zabezpieczenia w operacjach warunkowych na rynku i z bankiem centralnym.

Podsumowanie

Nadmiar pieniędzy w polskich bankach to sytuacja nietypowa, która może budzić pewne obawy, ale również świadczy o wysokiej odporności sektora bankowego na ryzyko płynności. Banki w Polsce dysponują ogromnym nadmiarem pieniędzy, co z kolei wpływa na niskie oprocentowanie lokat. Perspektywy na przyszłość są związane z przyśpieszeniem gospodarki i akcją kredytową, które mogą zmniejszyć nadmiar pieniędzy w bankach. Ryzyko związane z portfelem obligacji jest umiarkowane, dzięki wysokiej odporności banków na ryzyko cenowe obligacji oraz możliwości użycia SPW jako zabezpieczenia w operacjach warunkowych. Warto obserwować dalszy rozwój sytuacji w sektorze bankowym w Polsce i możliwe zmiany, które mogą się pojawić w przyszłości.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie