Home Wiadomości Polska waluta będzie miała problemy ? Złoty będzie coraz słabszy

Polska waluta będzie miała problemy ? Złoty będzie coraz słabszy

dodał Bankingo

Ostatnie wydarzenia na rynku walutowym w Polsce budzą poważne obawy dotyczące przyszłości polskiego złotego. Decyzja Rady Polityki Pieniężnej (RPP) o obniżce stóp procentowych oraz rosnące zadłużenie budżetowe budzą niepokój wśród ekonomistów.

Słabość złotego a decyzja RPP

W ostatnim czasie polski złoty osłabiał się głównie na skutek słabości euro wobec dolara. Jednak decyzja RPP o obniżce stóp procentowych o 75 punktów bazowych spowodowała dalsze pogłębienie tej tendencji. Analitycy obawiają się, że to tylko początek słabości złotego.

Jednym z powodów tego pesymistycznego scenariusza jest projekt budżetu państwa na 2024 rok, który zakłada wysoki deficyt sektora finansów publicznych na poziomie 4,5% PKB.

Analicy zauważają, że ten deficyt w wysokości 165 mld złotych jest zbyt skromny, biorąc pod uwagę obietnice wyborcze różnych ugrupowań przed wyborami.

Zadłużenie a słabość złotego

Zadłużenie państwa ma istotny wpływ na wartość waluty. W przypadku Polski, wzrost zadłużenia sektora finansów publicznych z poniżej 50% PKB do 54% w 2024 roku może wywierać presję na osłabienie złotego. Szacuje się, że potrzeby pożyczkowe brutto wyniosą aż 420 mld złotych, co może prowadzić do wysokich kosztów obsługi długu i negatywnie wpływać na wartość waluty.

Ryzyko rosnących cen i walka z inflacją

Obniżka stóp procentowych przez RPP może utrudnić walkę z inflacją, zwłaszcza w kontekście rosnących kosztów, takich jak wzrost płacy minimalnej o 20% w 2024 roku. Wzrost cen ropy naftowej oraz inne czynniki zewnętrzne mogą jeszcze bardziej podgrzewać inflacyjny ogień.

Analiztycy wskazują, że jeśli ocena polityki finansowej rządu i monetarnej RPP będzie negatywna po wyborach, to złoty będzie się nadal osłabiać, co utrudni walkę z inflacją. Wartość waluty ma kluczowe znaczenie w kontroli inflacji, a słabość złotego może zwiększać ryzyko wzrostu cen.

Konsekwencje dla polskiej gospodarki

Słabość złotego może mieć poważne konsekwencje dla polskiej gospodarki. Osłabienie waluty może prowadzić do wzrostu kosztów importu, co z kolei może wpływać na wzrost inflacji. Wpływ na gospodarkę mogą mieć również rosnące koszty obsługi długu, które mogą ograniczać możliwości inwestycyjne kraju.

Ponadto, słabość złotego może wpływać na zaufanie inwestorów do polskiej gospodarki, co może prowadzić do odpływu kapitału i spowolnienia wzrostu. W dłuższej perspektywie, utrzymujący się trend osłabiania złotego może wymagać działań ze strony rządu i banku centralnego w celu stabilizacji waluty.

Podsumowanie

Obniżka stóp procentowych przez RPP oraz rosnące zadłużenie państwa to główne czynniki wpływające na słabość polskiego złotego. Ryzyko rosnących cen i utrudnienia w walce z inflacją stwarzają dodatkowe problemy dla gospodarki. Konsekwencje tego mogą obejmować wzrost kosztów importu, ograniczenie inwestycji oraz odpływ kapitału.

Aby zapobiec dalszej słabości złotego, konieczne mogą być działania ze strony rządu i banku centralnego w celu stabilizacji waluty. Warto również monitorować sytuację na rynku walutowym oraz rozwój sytuacji gospodarczej, aby być świadomym ewentualnych zmian i ryzyk związanych z wartością polskiego złotego.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie