Home Wiadomości Polska gospodarka mocno zwolni? – NOWE Prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski na 2023 i 2024 rok

Polska gospodarka mocno zwolni? – NOWE Prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski na 2023 i 2024 rok

dodał Bankingo

Prognozy dla wzrostu gospodarczego Polski na najbliższe lata zostały obniżone przez Komisję Europejską. Według najnowszych prognoz, oczekuje się, że polska gospodarka mocno spowolni, osiągając jedynie 0,5 proc. wzrostu w 2023 roku. Ta obniżona prognoza wynika z kilku czynników, takich jak negatywna kontrybucja zapasów, spadająca konsumpcja prywatna, wzrost eksportu netto oraz inwestycji. Jednakże, istnieją pewne czynniki, które mogą przyczynić się do ożywienia wzrostu gospodarczego w drugiej połowie 2023 roku.

Pierwszym czynnikiem wpływającym na wzrost gospodarczy jest wsparcie fiskalne dla gospodarstw domowych, szczególnie w obszarze energii. Dochody do dyspozycji gospodarstw domowych korzystają ze znacznego wsparcia fiskalnego, co przekłada się na zwiększenie dochodu rozporządzalnego. Jednakże, prognozuje się, że spadające płace realne, niższe zaufanie konsumentów oraz wyższe koszty kredytowania mogą negatywnie wpływać na konsumpcję prywatną w 2023 roku.

Z drugiej strony, prognozowana dynamika wzrostu inwestycji przyspieszyła w pierwszej połowie 2023 roku. Przyczyną tego są większa odporność inwestycji prywatnych oraz większe inwestycje publiczne, w tym z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej. Ożywienie inwestycji może przyczynić się do wzrostu gospodarczego w drugiej połowie 2023 roku.

Prognozy na rok 2024

W przyszłym roku, tj. w 2024 roku, oczekuje się, że wzrost PKB wyniesie 2,7 proc., pozostając poniżej średnich historycznych. Głównym motorem wzrostu gospodarczego będzie konsumpcja prywatna. Spodziewa się, że słabnąca presja inflacyjna oraz dodatkowe środki fiskalne zwiększą dochód rozporządzalny gospodarstw domowych, co przyczyni się do wzrostu konsumpcji prywatnej. Jednakże, wkład eksportu netto oraz zapasów będzie raczej neutralny dla wzrostu gospodarczego w 2024 roku.

Prognozy inflacji dla Polski

Komisja Europejska obniżyła również prognozy dla inflacji HICP w Polsce na rok 2024. Oczekuje się, że inflacja HICP wyniesie 6,1 proc., w porównaniu do wcześniejszej prognozy wynoszącej 6,0 proc. Ponadto, prognozowana inflacja HICP dla 2023 roku wynosi 11,4 proc., a więc niższa niż wcześniej przewidywano.

Wzrost cen energii zostanie zauważony już w pierwszym kwartale 2024 roku, w związku z wygaśnięciem rządowego wsparcia związanego z cenami energii elektrycznej, gazu, węgla i ogrzewania. Dodatkowe środki fiskalne oraz znaczna podwyżka płacy minimalnej w 2024 roku mogą przyczynić się do wzrostu presji inflacyjnej.

Porównanie prognoz dla Polski i Unii Europejskiej

Obniżone prognozy dla wzrostu gospodarczego nie dotyczą tylko Polski, ale również innych krajów w Unii Europejskiej. Komisja Europejska skorygowała w dół przewidywany wzrost gospodarki UE na 2023 rok, prognozując jedynie 0,8 proc. wzrostu, w porównaniu do 1 proc. prognozowanego wcześniej.

Podobnie, wzrost gospodarki strefy euro został skorygowany w dół, do 0,8 proc. w 2023 roku, z wcześniejszego prognozowanego wzrostu wynoszącego 1,1 proc.

W przypadku inflacji, oczekuje się, że inflacja HICP w UE wyniesie 6,5 proc. w 2023 roku, w porównaniu do 6,7 proc. wcześniej przewidywanych. W strefie euro, inflacja HICP ma wynieść 5,6 proc. w 2023 roku.

Mimo pewnej odbudowy gospodarki w UE po zimie, wciąż istnieje duża niepewność i konieczność monitorowania ryzyka. Czynniki takie jak wysoka inflacja oraz wstrząsy związane z pandemią i konfliktem na Ukrainie wpływają na tempo wzrostu gospodarczego.

Wnioski z prognoz dla Polski i UE pokazują, że polska gospodarka może odczuć spowolnienie, ale przewiduje się pewne ożywienie w kolejnych latach. Kluczowym czynnikiem dla wzrostu gospodarczego będzie konsumpcja prywatna, jednakże należy monitorować presję inflacyjną oraz ryzyka związane z sytuacją gospodarczą w UE.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie