Home Wiadomości Podpisać ugodę czy pozwać bank – co lepsze dla Frankowiczów mieszkających za granicą w 2024?

Podpisać ugodę czy pozwać bank – co lepsze dla Frankowiczów mieszkających za granicą w 2024?

dodał Bankingo

Frankowicze stanęli przed trudnym wyborem: podpisanie ugody z bankiem czy wytoczenie powództwa sądowego, które może skutkować unieważnieniem umowy kredytowej. Ten dylemat dotyka nie tylko mieszkańców Polski, ale i licznych Polaków zamieszkałych za granicą, którzy również zmagają się z konsekwencjami swoich kredytowych decyzji z przeszłości. W świetle nowelizacji prawa oraz dynamicznie zmieniającego się orzecznictwa w Polsce, w 2024 roku frankowicze stoją przed szczególnie skomplikowaną sytuacją prawną, wymagającą głębokiej analizy oraz zrozumienia zarówno możliwości, jak i potencjalnych ryzyk związanych z każdym z wyborów.

Mając na uwadze wysoką skuteczność pozwów przeciwko bankom, dochodzącą do nawet 97% wygranych spraw przez frankowiczów, decyzja o podjęciu drogi sądowej może wydawać się tym bardziej kusząca. Jednakże, mieszkańcy zagranicy stają przed dodatkowymi wyzwaniami, jakimi są komplikacje proceduralne związane z prowadzeniem sprawy z daleka, niedostateczna znajomość dynamicznie zmieniającego się prawa polskiego, a także obawy związane z koniecznością udowodnienia konsumenckiego charakteru zawartej umowy kredytowej.

Niniejszy artykuł ma na celu dostarczenie frankowiczom mieszkającym za granicą szczegółowych informacji, które pozwolą na podjęcie najbardziej świadomej i korzystnej decyzji w 2024 roku – czy należy podpisać ugodę z bankiem, czy też zdecydować się na pozwanie instytucji finansowej w celu unieważnienia umowy kredytu we frankach szwajcarskich.

Możliwości frankowiczów mieszkających za granicą w 2024 roku

Rozważając opcję pozwanie banku o unieważnienie umowy kredytu we frankach, kluczowym czynnikiem jest zrozumienie, że taki krok może być opłacalny i korzystniejszy finansowo niż podpisanie ugody z bankiem. Z uwagi na fakt, że prawomocnie wygrywanych przez frankowiczów spraw jest obecnie około 97%, złożenie pozwu wydaje się być uzasadnione. Osoby mieszkające za granicą, które zdecydowały się na emigrację m.in. ze względu na wysokie raty kredytu frankowego, znajdują się w podobnej sytuacji jak ich krajowi odpowiednicy i mogą skorzystać z opcji pozwania banku o unieważnienie umowy.

Chociaż ugoda z bankiem może wydawać się być szybszym i mniej skomplikowanym wyjściem , jest to rozwiązanie dużo mniej opłacalne a czasami wręcz krzywdzące dla frankowiczów. Warto pamiętać, że negocjacjom z bankiem w sprawie ugody często towarzyszą znaczące ustępstwa ze strony frankowicza. Dlatego przed podjęciem decyzji o rozwiązaniu sprawy kredytu frankowego drogą ugody konieczne jest przemyślane rozważenie wszystkich za i przeciw, w tym potencjalnego zysku z tytułu pozwu o unieważnienie kredytu.

Rok 2023 przyniósł znaczącą zmianę w prawie, wprowadzając ograniczenie co do miejsca składania pozwów przeciwko bankom w sprawach kredytów we frankach. Zmiana ta narzuciła obowiązek składania pozwów w sądzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania kredytobiorcy, co stworzyło pewne trudności dla osób mieszkających za granicą. Warto jednak mieć na uwadze, że polska jurysdykcja pozostaje niekwestionowana w przypadku zaciągnięcia kredytu we frankach na zakup nieruchomości w Polsce, a nowelizacja prawa może również oznaczać, że pozew można złożyć do dowolnego sądu w Polsce.

 

Procedura składania pozwu przez Polaków mieszkających za granicą

 

Miejscowość właściwego sądu – jak ją ustalić?

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wybór właściwego sądu do złożenia pozwu przez kredytobiorcę mieszkającego za granicą wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Mimo że nowe przepisy wydają się komplikować procedury, pozew może być złożony do dowolnego sądu w Polsce. Następnie to ten sąd zwróci się do Sądu Najwyższego z wnioskiem o wyznaczenie właściwego do rozpatrzenia sprawy sądu. Choć cały proces może się wydawać obciążający, jest to procedura uregulowana prawnie i możliwa do zrealizowania.

 

Proces sądowy zdalnie – czy to możliwe?

 

Dla wielu frankowiczów mieszkających poza granicami Polski, uczestniczenie w rozprawach sądowych może wiązać się z koniecznością poniesienia wysokich kosztów i organizacji czasu na podróż. Warto jednak wiedzieć, że polskie prawo umożliwia przeprowadzenie procesu zdalnie za pośrednictwem wideokonferencji. Wymaga to złożenia stosownego wniosku, którego uwzględnienie pozwoli na załatwienie wszystkich spraw procesowych bez konieczności fizycznej obecności w sądzie. Taka opcja może być szczególnie atrakcyjna dla osób, dla których przybycie do Polski jest znacznym wyzwaniem.

 

Udział Sądu Najwyższego w wyznaczaniu właściwego sądu

 

Sąd Najwyższy odgrywa kluczową rolę w procesie wyznaczania właściwego sądu do rozpatrzenia sprawy dotyczącej unieważnienia umowy kredytu we frankach dla osób mieszkających za granicami Polski. Po złożeniu pozwu, sąd – do którego trafił wniosek – występuje do Sądu Najwyższego z prośbą o wyznaczenie właściwego sądu. Sąd Najwyższy, przy podejmowaniu decyzji, kieruje się różnymi czynnikami, takimi jak dotychczasowe czynności wstępne wykonywane przez sąd czy obciążenie sądu innymi sprawami.

 

W każdej z opisanych sytuacji kluczowe jest, aby osoby składające pozew dokładnie rozumiały swoje prawa oraz proces, który muszą przejść, aby dochodzić sprawiedliwości. Opłacalność decyzji między ugodą a pozew, jak i przebieg procesu sądowego, powinny być dokładnie rozpatrzone i najlepiej skonsultowane z doświadczonym prawnikiem.

 

Kluczowe aspekty dotyczące zarządzania kredytem frankowym

Zarządzanie kredytem frankowym wyzwala liczne pytania i wątpliwości, zwłaszcza w kontekście mieszkania i pracy za granicą. Frankowicze muszą podejść do tego zadania z dużą rozwagą, uwzględniając zmieniające się przepisy oraz orzecznictwo sądowe. Poniżej przedstawiamy kluczowe aspekty, które mogą okazać się pomocne w zarządzaniu kredytem frankowym.

Aby umowa kredytowa została uznana za nieważną, konieczne jest wykazanie jej konsumenckiego charakteru. W praktyce oznacza to, iż kredyt zaciągnięto w celach niezarobkowych, przede wszystkim na zakup nieruchomości służącej do celów prywatnych. Obrona konsumenckiego charakteru umowy jest jednym z kluczowych elementów w procesie sądowym i może determinować jego pomyślne rozstrzygnięcie.

 

Ryzyko związane z wynajmem lub sprzedażą nieruchomości

Sytuacje, w których nieruchomość finansowana ze środków pochodzących z kredytu frankowego jest wynajmowana lub sprzedana, mogą skomplikować proces dowodzenia konsumenckiego charakteru umowy kredytowej. Istotne jest, by wykazać, że decyzja o wynajmie lub sprzedaży nieruchomości nie miała na celu osiągania zysku, a była podyktowana zewnętrznymi okolicznościami.

Zanim frankowicz podejmie decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko bankowi do sądu, zalecane jest skonsultowanie się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach frankowych. Prawnik może ocenić szanse na pomyślne zakończenie procesu, a także udzielić wskazówek dotyczących przygotowania i przebiegu postępowania sądowego.

 

Podjęcie decyzji: pozwać czy podpisać ugodę?

Podjęcie decyzji o pozowaniu banku o unieważnienie umowy kredytowej bądź podpisaniu ugody to jedno z najważniejszych dylematów, przed którymi stają frankowicze. Wybór odpowiedniej drogi do rozwiązania problemu kredytowego może mieć dalekosiężne konsekwencje, zarówno finansowe, jak i prawne. Poniżej przedstawiamy kilka aspektów, które warto wziąć pod uwagę.

Decydując się na pozwanie banku, frankowicz powinien dokładnie przeanalizować potencjalne korzyści i ryzyka związane z takim działaniem. Proces sądowy może trwać długo i generować dodatkowe koszty, jednak jego pomyślne zakończenie może skutkować unieważnieniem umowy kredytowej. Z drugiej strony, ugoda z bankiem zapewnia natychmiastowe rozstrzygnięcie sprawy, ale może wiązać się z większymi ustępstwami.

Wybór pomiędzy pozwaniem a ugodą zależy także od indywidualnej sytuacji frankowicza. Osoby mieszkające stałe za granicą mogą napotkać na dodatkowe trudności proceduralne, które należy uwzględnić przy podejmowaniu tej decyzji. Ważne jest, aby rozważyć wszystkie osobiste i finansowe aspekty sprawy.

Przed podjęciem decyzji warto zorientować się w aktualnej praktyce sądowej oraz tendencjach orzecznictwa dotyczących kredytów frankowych. Poznając wyroki i opinie ekspertów z najnowszych procesów, frankowicz może lepiej oszacować swoje szanse na sukces w sądzie lub możliwości negocjacyjne w procesie ugody.

 

Podsumowanie

 

Podjęcie decyzji pomiędzy podpisaniem ugody z bankiem a wytoczeniem powództwa sądowego w celu unieważnienia umowy kredytowej jest niezwykle istotne dla osób posiadających kredyt hipoteczny w CHF, zwłaszcza dla tych, które zamieszkują za granicą. Analiza obecnej sytuacji prawnej oraz tendencji w orzecznictwie sądowym w Polsce daje nam jasny obraz możliwości oraz dylematów, przed jakimi stoją frankowicze w 2024 roku.

 

– Zgłoszenie do Polskiego Sądu: Osoby, które zdecydowały się na emigrację, ale nadal posiadają kredyt hipoteczny zaciągnięty w Polsce powinny mieć świadomość, że polskie prawo umożliwia im dochodzenie swoich praw przed polskimi sądami. Jest to możliwe niezależnie od obecnego miejsca zamieszkania kredytobiorcy.

 

– Konsumencki charakter umowy: Kluczowe znaczenie w procesie sądowym ma argumentacja, świadcząca o konsumenckim charakterze umowy kredytowej. Walcząc o unieważnienie kredytu CHF, istotne jest przedstawienie dowodów na to, że zaciągnięty kredyt służył celom niezarobkowym, na przykład sfinansowaniu zakupu domu lub mieszkania dla własnych potrzeb życiowych.

 

– Konsultacja z prawnikiem: Decyzja o podjęciu działań sądowych powinna zostać poprzedzona szczegółową analizą i konsultacjami z prawnikiem specjalizującym się w tej dziedzinie. Profesjonalne doradztwo prawne pozwoli na ocenę szans na sukces oraz na zaplanowanie odpowiedniej strategii działania.

 

– Aktualizacja wiedzy o przepisach: Obserwując dynamicznie zmieniający się krajobraz prawny dotyczący kredytów we frankach, ważne jest, by być na bieżąco z wszelkimi nowelizacjami oraz orzecznictwem sądowym, które mogą wpływać na możliwość skutecznego dochodzenia swoich roszczeń.

 

Podjęcie decyzji o wytoczeniu powództwa przeciwko bankowi, choć obarczone jest ryzykiem, w świetle pozytywnych tendencji w orzecznictwie, może okazać się dla frankowiczów znacznie bardziej korzystne niż akceptowanie proponowanych przez banki ugód. Dla osób mieszkających za granicą szczególnie ważne jest, aby dokładnie ocenić wszelkie za i przeciw, uwzględniając przy tym specyfikę swojej sytuacji życiowej oraz możliwości prawne dostępne w Polsce.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie