Home Wiadomości Perspektywy kursu franka szwajcarskiego w 2024 roku: Czy Frankowicze znów mają powody do niepokoju?

Perspektywy kursu franka szwajcarskiego w 2024 roku: Czy Frankowicze znów mają powody do niepokoju?

dodał Bankingo

Obecna sytuacja franka szwajcarskiego w stosunku do innych walut i perspektywy na przyszłość budzą zainteresowanie inwestorów i ekonomistów. Czy francuzi powinni obawiać się dalszego umocnienia tej waluty? W tym artykule przeanalizujemy najnowsze informacje na temat kursu franka szwajcarskiego oraz czynniki, które mogą mieć wpływ na jego przyszłe wartości.

Aktualna sytuacja franka szwajcarskiego

Według najnowszych danych, frank szwajcarski okazał się najsilniejszą walutą wśród gospodarek rozwiniętych, przewyższając nawet dolara amerykańskiego. Gospodarka Szwajcarii odnotowuje stabilny wzrost PKB, a inflacja utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie. To sprawia, że CHF nadal cieszy się statusem „bezpiecznej przystani” dla inwestorów.

Wzrost wartości franka jest częściowo wynikiem dużej nadwyżki na rachunku obrotów bieżących Szwajcarii. Pomimo tego, Narodowy Bank Szwajcarii (SNB) również kupuje CHF, aby zrównoważyć wysoką inflację w przypadku zagranicznych partnerów handlowych. Sprzedaż rezerw walutowych przez SNB wyniosła 75 mld CHF w pierwszej połowie roku 2023 i jest kontynuacją polityki interwencji walutowych, którą bank podjął już w 2022 r.

Powody spodziewanego spadku inflacji

Warto zauważyć, że Szwajcaria utrzymuje stabilnie niską inflację w porównaniu do innych krajów, takich jak Niemcy czy Stany Zjednoczone. Jednym z głównych powodów takiego stanu rzeczy jest mocny kurs franka, który zyskuje na wartości od kilkunastu lat. W ostatnich latach 1 frank kosztował już około 1,0 euro w porównaniu do około 0,6 euro w 2008 r.

Wpływ na spadek inflacji ma również wydajny system energetyczny Szwajcarii. Kraj w dużej mierze pokrywa swoje zapotrzebowanie na energię za pomocą energii wodnej i jądrowej, co zmniejsza narażenie na wstrząsy cenowe. Ponadto, wiele produktów na rynku podlega regulacji cen, co sprawia, że są one mniej podatne na krótkoterminowe wahania. Organy regulacyjne uwzględniają kryteria niezwiązane z rynkiem przy ustalaniu cen, co ogranicza ekonomiczne skutki.

Prognozy na przyszłość

Według ekonomistów ING, w 2024 roku SNB nie podejmie decyzji o obniżce stóp procentowych, ponieważ bank centralny zrezygnuje z poszukiwania bodźca w postaci słabszego realnego CHF. Frank pozostanie stabilną walutą, a różnice w inflacji między Szwajcarią a jej partnerami handlowymi będą się zmniejszać. Aby utrzymać stabilny kurs walutowy, nominalny kurs wymiany CHF również powinien pozostać stabilny.

Analitycy uwzględnili w swoich prognozach głównych partnerów handlowych Szwajcarii, takich jak strefa euro, Stany Zjednoczone, Chiny i Wielka Brytania. Przy założonych kursach innych walut, prognozowany kurs EUR/CHF wynosi około 0,95/96.

Warto jednak zaznaczyć, że recesja w strefie euro może sprzyjać osłabieniu kursu EUR/CHF. W pierwszym kwartale 2024 roku oczekuje się technicznej zapaści, która może przyczynić się do spadku tej pary walutowej. SNB może tolerować spadek kursu EUR/CHF w kierunku 0,95 w 2024 roku, ale nadal będzie zaniepokojony wysoką inflacją powyżej 2% r/r.

Perspektywy dla kursu franka w stosunku do złotego

W kwestii kursu franka względem złotego, eksperci wskazują na różnicę w stopach procentowych między Polską a Szwajcarią. Różnica ta może wspierać polską walutę wobec CHF przy spadającej inflacji w Polsce. Bank Szwajcarii ustalił stopę procentową na poziomie 1,75%, podczas gdy stopa referencyjna NBP wynosi 5,75%, czyli aż 4 punkty procentowe więcej.

Jeśli do tego dodamy szybki spadek inflacji w Polsce, inwestorzy mogą zainteresować się złotym, pożyczając taniej franki. To może wpłynąć na spadek kursu CHF/PLN w kierunku 4,2 PLN.

Warto jednak mieć na uwadze, że kurs franka do złotego może być długotrwałym procesem. Frank stopniowo powinien zrównywać się wartością ze wspólną walutą, ale nie spodziewamy się obniżek stóp procentowych z obecnego poziomu ani przejścia do osłabiania waluty w celu wsparcia eksporterów.

Podsumowując, perspektywy kursu franka szwajcarskiego w 2024 roku wydają się być stabilne. SNB będzie kontynuować sprzedaż rezerw walutowych w celu ograniczenia deprecjacji waluty, a inflacja utrzymuje się na umiarkowanym poziomie. Względem innych walut, frank pozostanie mocny, ale stopniowo powinien zrównywać się wartością ze wspólną walutą. Francuzi mogą być pewni stabilności franka, ale ważne jest monitorowanie sytuacji na rynkach finansowych i dostosowanie strategii inwestycyjnej do zmieniających się warunków.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie