Home Wiadomości Ostatnie posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej a wpływ na kredytobiorców

Ostatnie posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej a wpływ na kredytobiorców

dodał Bankingo

Ostatnie posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, które odbyło się w grudniu 2023 roku, było jednym z ostatnich podczas kadencji rządu Prawa i Sprawiedliwości. Choć można o nim pisać na wiele sposobów, to dla posiadaczy kredytów, zwłaszcza hipotecznych, najważniejsze jest zrozumienie, w jaki sposób decyzje Rady mogą wpłynąć na ich portfele.

Warto jednak zauważyć, że niezależnie od podejmowanych przez Radę Polityki Pieniężnej decyzji, raty większości kredytów mają szansę obniżyć się. Nawet w przypadku mało prawdopodobnej obniżki stóp procentowych, utrzymania obecnego poziomu stóp lub niewielkiej podwyżki, kredytobiorcy mogą spodziewać się niższych rat.

Wpływ poziomu stawek WIBOR na raty kredytów

Jednym z kluczowych czynników wpływających na wysokość rat kredytowych jest poziom stawek WIBOR. WIBOR to wskaźnik, na którym oparte są m.in. kredyty hipoteczne w Polsce. Obecnie trzymiesięczny WIBOR wynosi 5,84%, co oznacza spadek o 0,8 pkt proc. w porównaniu do stanu sprzed trzech miesięcy. Podobnie sześciomiesięczny WIBOR wynosi obecnie 5,84%, w porównaniu do 6,9% w czerwcu. Warto zauważyć, że osoby, które zaktualizowały swoje kredyty w październiku i listopadzie, mogą być szczęściarzami, ponieważ miały okazję skorzystać z obecnie niskiego poziomu WIBOR.

Oczekiwane zmiany w wysokości rat kredytowych

Decyzje podejmowane przez Radę Polityki Pieniężnej mają bezpośredni wpływ na wysokość rat kredytów. Dla przykładu, aktualizacja raty w grudniu dla kredytu w wysokości 300 tys. zł, zaciągniętego w listopadzie 2020 r., opartego na trzymiesięcznym WIBOR, przyniesie spadek o ponad 160 zł. W przypadku kredytu opartego na sześciomiesięcznym WIBOR, spadek wyniesie około 230 zł miesięcznie.

W perspektywie dłuższej, utrzymanie stóp procentowych na obecnym poziomie i ich dalsze cięcie w 2024 r. oznaczać będzie odciążenie domowych budżetów z kosztów walki z inflacją. Według ekspertów od szczytu z listopada 2022 r. rata przeciętnego kredytu powinna spaść łącznie o około 10-15%. Jeśli spojrzymy na oczekiwania rynku, które wskazują, że podstawowa stopa procentowa na koniec przyszłego roku będzie wahać się w przedziale 4,25-4,5% z perspektywą dalszych cięć w 2025 r., możemy spodziewać się dalszego obniżania kosztów zobowiązań kredytowych.

Perspektywa przyszłości

Z punktu widzenia osób zadłużonych, oznacza to, że raty kredytów hipotecznych w perspektywie dwóch lat mogą spaść nawet o ponad 15%. Warto jednak pamiętać, że w tym samym czasie można spodziewać się spadku oprocentowania depozytów bankowych. Oczywiście należy brać pod uwagę fakt, że mówimy tu o rynkowych notowaniach i prognozach.

Podsumowując, ostatnie posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej może przynieść korzyści dla kredytobiorców. Niezależnie od podejmowanych decyzji, raty kredytów mają szansę obniżyć się, co może przynieść ulgę domowym budżetom. Perspektywa utrzymania i dalszego obniżania stóp procentowych daje nadzieję na dalsze obniżenie kosztów zobowiązań kredytowych w przyszłości.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie