Home Wiadomości Obniżki stóp procentowych a sytuacja kredytobiorców

Obniżki stóp procentowych a sytuacja kredytobiorców

dodał Bankingo

Wprowadzanie przez Radę Polityki Pieniężnej cyklu obniżek stóp procentowych może wpłynąć na decyzje kredytobiorców, szczególnie tych, którzy posiadają kredyty z okresowo stałą stopą procentową. Wraz z obniżką stóp procentowych, osoby te mogą rozważać renegocjację warunków swoich kredytów lub refinansowanie ich na korzystniejszych warunkach. Jednakże, wdrożenie nowej rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) może utrudnić realizację tych planów.

Pojawiające się trendy

Aktualnie nie obserwuje się jeszcze znaczącego wzrostu zainteresowania kredytobiorców zmianą swoich kredytów z okresowo stałą stopą procentową na zmienną lub refinansowaniem ich na korzystniejszych warunkach. Niemniej jednak, eksperci są zgodni, że jeśli cykl obniżek stóp procentowych będzie kontynuowany, to wzrośnie zainteresowanie takimi działaniami ze strony kredytobiorców.

Prezes Związku Banków Polskich, Tadeusz Białek, zauważa, że obecnie nie ma jeszcze sygnałów wskazujących na wzrost zainteresowania zmianą kredytów, ale jest przekonany, że to tylko kwestia czasu. Im dłużej będzie trwać cykl obniżek stóp procentowych, tym większe problemy mogą pojawić się wśród klientów posiadających kredyty ze stałą stopą procentową.

Obniżki stóp procentowych a refinansowanie kredytów

Warto zauważyć, że obniżka stóp procentowych, szczególnie WIBOR 3M, który wpływa na oprocentowanie większości kredytów, może być korzystna dla klientów spłacających kredyty o stałym oprocentowaniu. Obecnie, poziom WIBOR 3M obniżył się z 6,9% pod koniec lipca do około 5,7%. Jest to rekordowo niski poziom, biorąc pod uwagę, że w listopadzie 2022 r. sięgnął nawet 7,6%. Ponadto, oprocentowanie kredytów na cele mieszkaniowe z okresowo stałą stopą również obniżyło się z 9,1% w listopadzie 2022 r. do 7,8% w sierpniu 2023 r.

W związku z tymi zmianami, klienci spłacający kredyty ze stałym oprocentowaniem mogą rozważać różne opcje, takie jak renegocjacja umowy kredytowej, zmiana na kredyt o zmiennej stopie procentowej lub refinansowanie kredytu w innym banku. Jednakże, warto zwrócić uwagę, że potencjalne refinansowanie kredytów o stałej stopie czy zamiana ich na stopę zmienną może być utrudnione ze względu na rekomendację KNF.

Rekomendacja KNF a ograniczenia dla kredytobiorców

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w czerwcu tego roku wydała rekomendację dotyczącą refinansowania kredytów o stałej stopie procentowej. Zgodnie z tą rekomendacją, banki nie powinny udzielać kredytów na refinansowanie kredytów o stałej stopie z okresem krótszym niż okres, na jaki oprocentowanie stałe zostało ustalone w umowie kredytu refinansowanego. Ponadto, KNF zakazała również refinansowania kredytów o stałej stopie kredytem o zmiennej stopie czy zamiany kredytu o stałej stopie na stopę zmienną.

W praktyce oznacza to, że klienci spłacający kredyty o stałej stopie mogą mieć ograniczone możliwości zmiany swoich umów kredytowych. Banki mają prawo stosować opłatę rekompensacyjną w przypadku spłaty kredytu przed terminem. Niemniej jednak, warto zaznaczyć, że rekomendacja KNF nie ma mocy prawnej, a większość banków nadal umożliwia refinansowanie kredytów o stałej stopie lub zmianę na stopę zmienną.

Możliwości kredytobiorców i dalsze działania

Klientom, którzy chcieliby renegocjować warunki swoich kredytów lub skorzystać z innych dostępnych opcji, zawsze przysługuje prawo do wnioskowania o obniżenie oprocentowania kredytu. Zgodnie z zasadą swobody umów, strony umowy kredytowej mają prawo do modyfikacji warunków, jednak wymaga to zgody obu stron. W przypadku braku porozumienia z bankiem, można skonsultować się z prawnikiem w celu weryfikacji postanowień umowy pod kątem klauzul niedozwolonych, które mogą stanowić podstawę do wystąpienia na drogę sądową lub mogą być argumentem w postępowaniu polubownym.

Alternatywnym rozwiązaniem takiej sytuacji może być interwencja ustawodawcy, podobnie jak miało to miejsce w przypadku wakacji kredytowych. Ustawodawca narzucił bankom zmiany w ich relacjach z klientami, aby zapewnić im pewną ulgę w obsłudze kredytu. Jednakże, należy pamiętać, że każda sytuacja jest inna, a decyzje dotyczące renegocjacji kredytów powinny być podejmowane indywidualnie, z uwzględnieniem wszystkich aspektów i konsekwencji.

Podsumowanie

Obniżki stóp procentowych mogą stanowić okazję dla kredytobiorców, którzy posiadają kredyty o stałej stopie procentowej, do renegocjacji warunków swoich kredytów lub refinansowania ich na korzystniejszych warunkach. Niemniej jednak, rekomendacja KNF ogranicza możliwości refinansowania kredytów o stałej stopie lub zamiany na kredyt o zmiennej stopie. W przypadku zainteresowania takimi działaniami, warto skonsultować się z bankiem lub prawnikiem, aby uzyskać odpowiednie wsparcie i informacje dotyczące konkretnych możliwości i ograniczeń. Ostateczne decyzje należy podejmować indywidualnie, uwzględniając wszystkie aspekty finansowe i konsekwencje.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie