Home Finanse Obciążenie najemców kosztem energii elektrycznej

Obciążenie najemców kosztem energii elektrycznej

dodał Bankingo

W ostatnich latach instalacje fotowoltaiczne stały się coraz popularniejsze w budynkach przeznaczonych na wynajem. Coraz częściej właściciele nieruchomości decydują się na posiadanie własnych instalacji fotowoltaicznych, które dostarczają energię elektryczną najemcom. W takiej sytuacji pojawia się pytanie, czy najemcy powinni ponosić koszty zużytej energii elektrycznej i czy od tego obciążenia należy naliczać podatek akcyzowy. W tym artykule przyjrzymy się bliżej tej kwestii.

Najemcy zużywają energię elektryczną wyprodukowaną z instalacji fotowoltaicznych

Instalacje fotowoltaiczne są coraz powszechniejsze w użyciu. Wiele budynków z lokalami wynajmowanymi posiada własne instalacje fotowoltaiczne, które generują energię elektryczną. Ta energia jest wykorzystywana do zaspokojenia potrzeb najemców w wynajmowanych lokalach. Najemcy są obciążani kosztami faktycznie zużytej energii elektrycznej na zasadach refaktury.

Podatek akcyzowy od energii z paneli fotowoltaicznych

W przypadku sprzedaży energii elektrycznej na rzecz nabywcy końcowego na terytorium kraju, obowiązuje podatek akcyzowy. Jednak istnieje wyjątek od tego obowiązku w przypadku energii wyprodukowanej z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW. Oznacza to, że podmioty posiadające instalacje fotowoltaiczne o mocy poniżej 1 MW mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku akcyzowego, jeżeli energia jest zużywana przez sam podmiot, który ją wytworzył.

Refakturowanie energii na najemców lokali a podatek akcyzowy

Pojawia się pytanie, czy refakturowanie energii elektrycznej na najemców lokali podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. W odpowiedzi na to pytanie, w piśmie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) z 1 lutego 2023 roku (nr DOP7.8101.4.2022) stwierdzono, że w przypadku wynajmowania przez najemcę pomieszczeń w budynku, na którym znajduje się instalacja fotowoltaiczna, możliwe jest zastosowanie zwolnienia od podatku akcyzowego dla zużycia energii elektrycznej. Warunkiem jest jednak to, że łączna moc generatorów nie przekracza 1 MW.

Obowiązki wynajmującego

Wynajmujący nieruchomość z instalacją fotowoltaiczną ma jednak pewne obowiązki. Przede wszystkim musi prowadzić odpowiednią dokumentację dotyczącą zużycia energii elektrycznej przez najemców. Powinien także rozliczać się z podatku akcyzowego, jeżeli łączna moc generatorów przekracza 1 MW.

Jakie korzyści przynosi refakturowanie energii elektrycznej na najemców lokali?

Refakturowanie energii elektrycznej na najemców lokali może przynieść korzyści zarówno dla wynajmującego, jak i dla najemców. Po pierwsze, najemcy mają możliwość korzystania z ekologicznej energii elektrycznej, co przyczynia się do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Po drugie, wynajmujący może czerpać dodatkowe korzyści finansowe z refakturowania energii, co może wpłynąć na opłacalność posiadania instalacji fotowoltaicznej.

Jak rozliczać refakturowanie energii elektrycznej?

Aby właściwie rozliczać refakturowanie energii elektrycznej na najemców lokali, wynajmujący powinien prowadzić szczegółową dokumentację dotyczącą zużycia energii przez poszczególnych najemców. W dokumentacji powinny znaleźć się informacje dotyczące ilości zużytej energii, kosztów oraz sposobu refakturowania. Właściwe prowadzenie dokumentacji pozwoli uniknąć ewentualnych problemów związanych z rozliczeniem podatku akcyzowego.

Jakie są obowiązki najemców?

Najemcy mają obowiązek płacenia za zużytą energię elektryczną na zasadach refaktury. Powinni regularnie regulować swoje zobowiązania finansowe związane z zużytą energią. Ponadto, mogą być zobowiązani do dostarczania informacji dotyczących swojego zużycia energii, co umożliwi wynajmującemu prawidłowe rozliczenie podatku akcyzowego.

Podsumowanie

Obciążenie najemców kosztem energii elektrycznej wyprodukowanej z instalacji fotowoltaicznych może być korzystne zarówno dla wynajmującego, jak i dla najemców. Zastosowanie zwolnienia z podatku akcyzowego dla zużycia energii elektrycznej przez najemców jest możliwe, o ile łączna moc generatorów nie przekracza 1 MW. Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji oraz prawidłowe rozliczanie podatku akcyzowego są kluczowe dla wynajmującego. Natomiast najemcy mają obowiązek płacenia za zużytą energię na zasadach refaktury. Refakturowanie energii elektrycznej na najemców lokali stanowi zatem ciekawą alternatywę, która może przynieść korzyści zarówno ekologiczne, jak i finansowe.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie