Home Wiadomości Nowy rząd, banki i kredyty we frankach – Co dalej z Frankowiczami?

Nowy rząd, banki i kredyty we frankach – Co dalej z Frankowiczami?

dodał Bankingo

Sektor bankowy w Polsce od dłuższego czasu boryka się z problemem tzw. kredytów frankowych. Banki starają się znaleźć rozwiązania, które pomogą im uporać się z tym wyzwaniem. W tym kontekście, przedstawiciele Związku Banków Polskich (ZBP) wystosowali publiczny apel do nowego rządu, mający na celu zwrócenie uwagi na potrzeby sektora bankowego.

Zapotrzebowanie na usankcjonowanie programów ugodowych

Banki w Polsce do tej pory zawarły ponad 77 tysięcy ugód z klientami posiadającymi kredyty frankowe. Jednakże, wciąż istnieje brak woli ze strony klientów, którzy odrzucają propozycje banków. Sektor bankowy wierzy, że usankcjonowanie programów ugodowych poprzez ustawę frankową może stanowić rozwiązanie dla tego problemu.

Związek Banków Polskich (ZBP) zgłasza zapotrzebowanie na wprowadzenie takiej ustawy, która umożliwiłaby bankom i klientom negocjacje w celu znalezienia kompromisu. W ten sposób można by uniknąć konieczności przymusowej konwersji kredytów z waluty frankowej na złotówki.

Polityczne aspekty debaty

Wielką niewiadomą jest to, czy politycy posłuchają głosu bankowców i rozpoczną prace nad projektem odpowiedniej ustawy frankowej. Obecnie nie ma pewności co do stanowiska nowego rządu w tej sprawie. Jednakże, sektor bankowy ma nadzieję, że politycy będą bardziej otwarci na potrzeby banków i uwzględnią je w swoich działaniach.

Prezes ZBP, Tadeusz Białek, w swoim wystąpieniu podkreślił potrzebę wzmocnienia instrumentarium procesu zawierania ugód. Bankowcy są zdania, że taka strategia może przyczynić się do rozwiązania problemu kredytów frankowych. Poprzez wprowadzenie klarownych zasad negocjacji i umożliwienie bankom i klientom znalezienia wspólnego rozwiązania, można by uniknąć długotrwałych procesów sądowych.

Brak zgody między bankami a klientami

Obecnie, większość klientów frankowych kredytów odmawia zawierania ugód z bankami. Wielu z nich decyduje się na drogę sądową, ponieważ wierzą, że w ten sposób będą mogli odzyskać większe sumy pieniędzy. Banki natomiast uważają, że programy ugodowe są najlepszym rozwiązaniem dla obu stron. Jednakże, w obecnej sytuacji trudno jest osiągnąć porozumienie.

Banki w Polsce obawiają się nie tylko kredytów frankowych, ale także niepewności związanej z rynkiem WIBOR. Wiele kredytobiorców w Polsce zaczęło kwestionować wiarygodność tego wskaźnika referencyjnego i składać pozwy sądowe w tej sprawie. Banki obecnie starają się utrzymać wiarygodność WIBOR-u, aby uniknąć większych problemów.

Związek Banków Polskich apeluje również o zagwarantowanie pewności prawnej umów kredytowych. Obecnie, wiele umów jest podważanych przez klientów, co prowadzi do niepewności i niekorzystnych konsekwencji dla sektora bankowego. W związku z tym, ZBP proponuje wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych, które będą chronić interesy banków i klientów.

Wakacje kredytowe a potrzeby kredytobiorców

ZBP wyraża również swoje stanowisko w kwestii wakacji kredytowych. Banki chcą, aby działania pomocowe skierowane były tylko do osób, które faktycznie ich potrzebują. Nie chcą rozciągać wakacji kredytowych na wszystkich posiadaczy kredytów w złotówkach. Prezes ZBP jest przeciwny pomysłowi rozciągnięcia wakacji kredytowych na rok 2024, zgodnie z propozycją poprzedniego rządu.

Banki w Polsce apelują o większą współpracę rządu w kwestiach dotyczących sektora bankowego. Chcą, aby stanowiska w sprawach bankowych były wypracowywane przez cały rząd, a nie tylko przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Banki oczekują, że rząd będzie bardziej otwarty na ich potrzeby i uwzględni je w swoich działaniach.

Obecnie trudno jednoznacznie określić, jakie będą dalsze losy ustawy frankowej. Banki nadal starają się znaleźć rozwiązania, które pomogą im uporać się z problemem kredytów frankowych. Sektor bankowy oczekuje, że nowy rząd będzie bardziej otwarty na potrzeby sektora i podejmie działania, które przyczynią się do znalezienia kompromisu.

Podsumowanie

Sektor bankowy w Polsce od dłuższego czasu boryka się z problemem kredytów frankowych. Banki starają się znaleźć rozwiązania, które pomogą im uporać się z tym wyzwaniem. Związek Banków Polskich wystosował publiczny apel do nowego rządu, mający na celu zwrócenie uwagi na potrzeby sektora bankowego. Banki oczekują, że nowy rząd będzie bardziej otwarty na potrzeby sektora i podejmie działania, które przyczynią się do znalezienia kompromisu.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie