Home Wiadomości Nowy pozew o WIBOR przeciwko Velo Bank S.A. w sądzie: kluczowe informacje

Nowy pozew o WIBOR przeciwko Velo Bank S.A. w sądzie: kluczowe informacje

dodał Bankingo

Ostatnio do sądu trafiło nowe powództwo dotyczące WIBOR wytoczone przeciwko Velo Bank S.A. (poprzednio jako Noble Bank S.A. – oddział specjalistyczny Metrobank) z Warszawy. Jest to kolejny krok w złożonym procesie związanym z kontrowersyjnymi umowami kredytów opartych o wskaźnik WIBOR.

Podstawy powództwa o WIBOR

Z analizy Umowy Kredytu Hipotecznego „Tradycyjny” z 2009 roku, oferowanej przez dawnego Noble Bank S.A., wyłania się szereg wad prawnych informuje Kancelaria Radcy Prawnego Beata Strzyżowska, prowadząca sprawę. 

W szczególności, umowa kredytowa złotówkowa oparta o WIBOR posiada elementy, które mogą być podstawą do stwierdzenia jej nieważności lub dokonania tzw. „odwiborowienia”. Ostateczne decyzje w tych sprawach mogą przynieść znaczące korzyści dla kredytobiorców, głównie poprzez eliminację nieuczciwych klauzul umownych związanych z WIBOR.

Sprzeczności w dokumentach

Kluczowym argumentem w powództwie jest sprzeczność między różnymi dokumentami umownymi. W treści umowy kredytu wskazano na zastosowanie stawki WIBOR 12M jako bazowej dla oprocentowania. Tymczasem, zgodnie z regulaminem – integralną częścią umowy – oprocentowanie miało bazować na stawce WIBOR 3M. Kredytobiorcy zostali zatem postawieni w sytuacji niejasności co do warunków swojego kredytu.

Dodatkową kontrowersją jest sposób, w jaki bank podszedł do obowiązku informacyjnego. Bank dostarczył kredytobiorcy oświadczenie dotyczące ryzyka zmiany stopy procentowej, które odnosiło się do kredytu denominowanego do CHF, a nie do kredytu opartego o wskaźnik WIBOR. W dokumencie tym brakowało odniesień do „WIBOR” czy „Kredytu PLN”, podczas gdy często pojawiały się terminy związane z walutą obcą.

Co dalej z kredytami opartymi o WIBOR

Z analizy powyższych faktów wynika, że zawarta umowa kredytowa może być obarczona poważnymi wadami prawnymi, zarówno pod względem jej struktury, jak i realizacji obowiązków przez bank. Proces, który rozpoczął się przeciwko Velo Bank S.A., prawdopodobnie przyciągnie uwagę wielu obserwatorów i ekspertów w dziedzinie prawa bankowego i finansowego w Polsce. Będziemy informować o rozwoju tej sprawy.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie