Home Wiadomości Nowelizacja ustawy Prawo restrukturyzacyjne: Przyspieszenie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Nowelizacja ustawy Prawo restrukturyzacyjne: Przyspieszenie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych

dodał Bankingo

Ministerstwo Sprawiedliwości kontynuuje dążenie do wprowadzania ułatwień dla przedsiębiorców oraz zapewnienia uczciwej konkurencji i większego bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. W tym celu, Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Prawo restrukturyzacyjne, który ma na celu przyspieszenie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, zmniejszenie kosztów tych postępowań oraz poprawę jakości prowadzenia procesów związanych z wyborem syndyków, zarządców i nadzorców sądowych.

Zmiany w wyborze syndyków, zarządców i nadzorców

Obecnie, przy każdym sądzie upadłościowym i restrukturyzacyjnym powstaną listy doradców restrukturyzacyjnych posiadających licencję. Te listy będą dostępne w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe. Sąd będzie wyznaczał doradców według kolejności z sądowej listy doradców. Takie rozwiązanie pozwoli na eliminację nadużyć i nieprawidłowości związanych z wyborem syndyków, zarządców i nadzorców, co istotnie poprawi jakość prowadzenia postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

„Wprowadzenie przydziału spraw upadłościowych według kolejności, w oparciu o listy doradców restrukturyzacyjnych, wyeliminuje podejrzenia o braku przejrzystości w przydzielaniu spraw.” – Ministerstwo Sprawiedliwości

Objęcie układem we wszystkich postępowaniach restrukturyzacyjnych

Projekt nowelizacji przewiduje również bezwarunkowe objęcie układem we wszystkich postępowaniach restrukturyzacyjnych wierzycieli rzeczowych, głównie banków. Wcześniej, banki były wyłączone z układu i miały możliwość blokowania restrukturyzacji. Przyjęcie nowych przepisów wprowadzi kompleksową regulację ochrony przed egzekucją dla dłużników, którzy złożyli wniosek o otwarcie jednego z czterech postępowań restrukturyzacyjnych. Ochrona ta będzie aktualizować się z dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego i będzie trwała pierwotnie 4 miesiące. Jeżeli negocjacje dłużnika z wierzycielami wskazywałyby na prawdopodobieństwo zawarcia układu, okres ochrony mógłby zostać przedłużony przez sędziego-komisarza lub sąd na kolejny termin, nie przekraczający łącznie 12 miesięcy.

„Wprowadzone zmiany w postępowaniu o zatwierdzenie układu spopularyzowały postępowania restrukturyzacyjne, a proponowane regulacje poprawią skuteczność pozostałych typów postępowań restrukturyzacyjnych.” – Ministerstwo Sprawiedliwości

Dostosowanie do przepisów Unii Europejskiej

Projekt nowelizacji ustawy Prawo restrukturyzacyjne ma również na celu dostosowanie polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej. Poprzez eliminację wątpliwości interpretacyjnych i zapewnienie spójności rozwiązań, które dotyczą różnych typów postępowań restrukturyzacyjnych, Ministerstwo Sprawiedliwości tworzy kompleksową i klarowną regulację na rzecz przedsiębiorców.

Podsumowanie

Nowelizacja ustawy Prawo restrukturyzacyjne, przyjęta przez Radę Ministrów, wprowadza ważne zmiany mające na celu przyspieszenie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, zmniejszenie kosztów, a także poprawę jakości procesów związanych z wyborem syndyków, zarządców i nadzorców sądowych. Dodatkowo, objęcie układem we wszystkich postępowaniach restrukturyzacyjnych, w tym w przypadku banków, oraz dostosowanie do przepisów Unii Europejskiej, stanowią istotne kroki w kierunku lepszej ochrony przedsiębiorców i większej przejrzystości w prowadzeniu procesów restrukturyzacyjnych. Ministerstwo Sprawiedliwości kontynuuje swoje starania na rzecz zapewnienia uczciwej konkurencji i zwiększenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego w Polsce.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie