Home Edukacja Niezłożenie i nieterminowe złożenie deklaracji ZUS DRA – Konsekwencje i Skutki w 2024 roku

Niezłożenie i nieterminowe złożenie deklaracji ZUS DRA – Konsekwencje i Skutki w 2024 roku

dodał Bankingo

Wprowadzenie Polskiego Ładu spowodowało znaczące zmiany w procedurach związanych z przekazywaniem i rozliczaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne do ZUS. Przedsiębiorcy, zwłaszcza ci prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, muszą teraz terminowo składać deklaracje ZUS DRA. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się konsekwencjom i skutkom niezłożenia lub nieterminowego złożenia tych deklaracji po wprowadzeniu Polskiego Ładu.

Składanie deklaracji ZUS DRA po wprowadzeniu Polskiego Ładu

Do niedawna przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniali pracowników, nie musieli składać deklaracji ZUS DRA. Jeśli nie zmieniał się kod tytułu do ubezpieczenia ani podstawa do składek społecznych, nie było konieczności przekazywania deklaracji ZUS DRA co miesiąc. Jednak nowelizacja związana z Polskim Ładem diametralnie zmieniła tę zasadę. Teraz każdy przedsiębiorca, bez względu na zatrudnienie pracowników, musi przesyłać deklaracje ZUS DRA terminowo, do 20. dnia następnego miesiąca. Dotyczy to zarówno jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i spółek osobowych.

Wprowadzenie obowiązku comiesięcznego przesyłania deklaracji dotyczy wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od wybranej formy opodatkowania dochodów lub przychodów. Wpłata składek ZUS jest dokonywana w jednej kwocie na indywidualny numer rachunku składkowego.

Konsekwencje nieterminowego złożenia lub niezłożenia deklaracji ZUS DRA

Nierzadko zdarza się, że przedsiębiorcy zapominają przesłać deklarację ZUS DRA w terminie lub przesyłają ją po terminie. W takim przypadku należy pamiętać, że pomimo opóźnienia, składki muszą być wciąż opłacone w terminie ustawowym.

Brak złożenia deklaracji ZUS DRA

Jeśli przedsiębiorca nie złoży deklaracji ZUS DRA, ZUS wyśle zawiadomienie do płatnika składek. Po otrzymaniu zawiadomienia, przedsiębiorca musi przygotować i przesłać brakujące dokumenty. Jeśli wpłata składek zostanie dokonana po terminie, płatnik musi również naliczyć i przesłać odsetki za zwłokę. Jeżeli mimo wysłania zawiadomienia do płatnika o braku dokumentów rozliczeniowych takie dokumenty nie zostaną złożone, to ZUS przygotuje deklarację z urzędu. W takim przypadku metoda opodatkowania zostanie wybrana według zasad ogólnych podatku według skali podatkowej, a podstawa do naliczania składki zdrowotnej będzie wynosić minimalne wynagrodzenie za pracę, od którego zostanie naliczona składka zdrowotna w wysokości 9%.

Jednakże, nawet jeśli ZUS przygotuje deklarację z urzędu, płatnik powinien złożyć korektę, w której wykaże prawidłową kwotę składki zdrowotnej. Jeśli przedsiębiorca nie skoryguje rozliczenia w trakcie roku podatkowego, ma obowiązek przygotowania rocznego rozliczenia składki zdrowotnej według obowiązujących zasad dla wybranej formy opodatkowania. Jeśli wystąpi niedopłata w rozliczeniu za 2022 rok, należy zapłacić brakującą kwotę do 22 maja 2023 r., bez naliczania odsetek za zwłokę.

Nieterminowe złożenie deklaracji ZUS DRA

Jeśli przedsiębiorca przekaże deklarację ZUS DRA po terminie, również obowiązują go konsekwencje. ZUS może nałożyć karę grzywny do 5.000 zł. Ponadto, może być naliczone odsetki za zwłokę oraz opłata dodatkowa w wysokości do 100% nieopłaconych składek. Istnieje również możliwość wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Niezłożenie lub nieterminowe złożenie deklaracji ZUS DRA może wiązać się z poważnymi konsekwencjami finansowymi dla przedsiębiorcy. Kara grzywny, naliczenie odsetek za zwłokę i opłata dodatkowa mogą znacznie obciążyć jego budżet. Dlatego ważne jest składanie deklaracji terminowo i dbanie o prawidłowe rozliczenia.

Podsumowanie

Od wprowadzenia Polskiego Ładu, przedsiębiorcy muszą terminowo składać deklaracje ZUS DRA. Obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od zatrudnienia pracowników. Składka ZUS jest dokonywana w jednej kwocie na indywidualny numer rachunku składkowego. Niezłożenie lub nieterminowe złożenie deklaracji ZUS DRA może wiązać się z różnymi konsekwencjami, takimi jak naliczenie odsetek za zwłokę, kara grzywny czy opłata dodatkowa. Dlatego ważne jest dbanie o terminowe i prawidłowe rozliczenia, aby uniknąć tych konsekwencji.

Pamiętaj, że składanie deklaracji ZUS DRA to obowiązek każdego przedsiębiorcy. Może to wymagać poświęcenia dodatkowego czasu i uwagi, ale jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Twojej działalności. Dlatego warto skorzystać z narzędzi, takich jak system wFirma, które ułatwiają generowanie i wysyłanie deklaracji ZUS DRA, zapewniając terminowość i dokładność rozliczeń.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie