Home Wiadomości Najnowsze prognozy kursu euro i dolara na 2024 rok

Najnowsze prognozy kursu euro i dolara na 2024 rok

dodał Bankingo

Eksperci prognozują, że na koniec pierwszego kwartału 2024 roku złoty umocni się względem euro i dolara. Według PKO BP, kurs euro wyniesie 4,30 złotego, a dolara 3,84 złotego. Bank podkreśla, że umocnienie złotego będzie mniejsze w porównaniu z ostatnim kwartałem 2023 roku, jednak nadal będzie wspierane przez perspektywy silnego wzrostu polskiego PKB i napływ funduszy związanych z Krajowym Planem Odbudowy.

Prognozy dotyczące kursu euro i dolara

PKO BP przewiduje, że polskiej walucie powinien sprzyjać spadek rentowności obligacji skarbowych na rynkach bazowych oraz rosnące oczekiwania na rozpoczęcie cykli luzowania pieniężnego w USA i strefie euro. Jednakże, narastająca presja na wznowienie obniżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, brak wyraźnego ożywienia gospodarczego w Europie i Chinach oraz osłabienie koniunktury w USA mogą ograniczyć przestrzeń do umocnienia złotego.

Według „Kwartalnika Walutowego” PKO BP, na koniec pierwszego kwartału 2024 roku przewiduje się, że kurs euro wyniesie 4,30 złotego, a dolar 3,84 złotego przy kursie EUR/USD 1,12.

Poprawa koniunktury gospodarczej w Polsce

Koniunktura gospodarcza w Polsce poprawia się od połowy ubiegłego roku. Eksperci PKO BP prognozują, że dynamika wzrostu PKB w ostatnim kwartale 2023 roku przekroczyła 2%. Silniejsza konsumpcja, solidne inwestycje i eksport przyczyniły się do tego wzrostu.

W bieżącym roku ożywienie gospodarcze będzie nabierać tempa, a według prognoz PKO BP, produkt krajowy brutto ma szansę urosnąć o blisko 4%. To z kolei przyciągnie zagraniczny kapitał inwestycyjny i sprzyja umocnieniu polskiej waluty. Spadek inflacji prowadzi również do wzrostu realnych stóp procentowych, co skłania inwestorów do zawierania transakcji typu carry trade na złotym.

Nadwyżka na rachunku obrotów bieżących

Eksperci PKO BP przewidują, że na koniec 2023 roku nadwyżka na rachunku obrotów bieżących przekroczy 1% PKB i utrzyma się powyżej tego poziomu również w 2024 roku. Poprawa warunków wymiany handlowej będzie fundamentalnie wspierać złotego, jednak negatywny wpływ mocnej waluty na rentowność eksportu stanowi barierę dla silniejszej aprecjacji złotego.

Wpływ programu RePowerEU na złotego

Pod koniec 2023 roku Polska otrzymała 5 mld euro zaliczki z programu RePowerEU. Rząd zapowiada również wprowadzenie zmian legislacyjnych, które mają na celu wypełnienie kamieni milowych określonych w Krajowym Planie Odbudowy. Te działania otwierają drogę do wypłaty kolejnej transzy unijnych środków w wysokości 6,9 mld euro. Eksperci prognozują, że otrzymane środki i perspektywa napływu kolejnych będą wspierać złotego i stabilizować jego notowania.

Globalne nastroje na rynkach finansowych

Prognozy PKO BP zakładają utrzymanie pozytywnych nastrojów na globalnym rynku finansowym. Dezinflacja i spadek rynkowych stóp procentowych na rynkach bazowych przewiduje się na skutek narastających oczekiwań na rozpoczęcie cykli obniżek stóp procentowych w rozwiniętych gospodarkach. Zarówno Fed, jak i EBC mają rozpocząć łagodzenie polityki pieniężnej w pierwszej połowie 2024 roku, a większe prawdopodobieństwo wcześniejszego startu przypada na amerykański bank centralny.

Spadek realnych stóp procentowych w USA w 2024 roku będzie wspierał aktywa ryzykowne. Niskie ceny surowców energetycznych i premiowanie euro i walut rynków wschodzących kosztem amerykańskiego dolara przewiduje się na skutek stagnacji niemieckiej gospodarki i braku wyraźnego ożywienia w Chinach. Jednak obawy o nadejście globalnej recesji ograniczają popyt na ryzykowne aktywa, w tym waluty rynków wschodzących.

Podsumowanie

Eksperci przewidują umocnienie złotego względem euro i dolara na koniec pierwszego kwartału 2024 roku. Perspektywy silnego wzrostu polskiego PKB, spadek rentowności obligacji skarbowych na rynkach bazowych oraz napływ funduszy związanych z Krajowym Planem Odbudowy mają wspierać tę tendencję. Poprawa koniunktury gospodarczej w Polsce, nadwyżka na rachunku obrotów bieżących, program RePowerEU oraz globalne nastroje na rynkach finansowych również mają wpływ na przyszłe notowania złotego. Eksperci podkreślają jednak, że istnieją czynniki ryzyka, takie jak spodziewane obniżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej czy osłabienie koniunktury w USA, które mogą ograniczyć przestrzeń do umocnienia złotego.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie