Home Wiadomości Nadal można legalnie nie spłacać kredytu we frankach w Getin Bank

Nadal można legalnie nie spłacać kredytu we frankach w Getin Bank

dodał Bankingo

W obliczu ogłoszenia upadłości przez bank, kredytobiorcy będący frankowiczami często obawiają się utraty wpłaconych już rat i braku możliwości odzyskania tych środków. Jednak istnieje możliwość udzielenia zabezpieczenia przez sąd, które pozwoli na niepłacenie rat z umowy, która prawdopodobnie zostanie uznana za nieważną. Choć istnieją pewne trudności związane z tym procesem, to coraz więcej sędziów akceptuje wnioski o takie zabezpieczenia.

Zawieszenie postępowań

W momencie ogłoszenia upadłości, sprawy przeciwko bankowi zostają zawieszone w sądach. Powodztwa o zapłatę mogą być wznowione dopiero po zatwierdzeniu listy wierzytelności, co może potrwać wiele lat. Natomiast powodztwa o ustalenie nieważności umowy ulegają odwieszeniu po wskazaniu syndyka.Jednak zabezpieczenia mogą być rozpatrywane nawet w trakcie zawieszenia postępowań.

Możliwość udzielenia zabezpieczeń

Prawnicy w tym sędziowie twierdzą, że udzielanie zabezpieczeń frankowiczom jest możliwe, ponieważ nie dotyczą one bezpośrednio masy upadłościowej, a jedynie zawieszają pewne postanowienia umowne do czasu wydania wyroku. Przy czym, zabezpieczenia te powinny być udzielane po ogłoszeniu upadłości.

Wskazują również, że udzielenie takich zabezpieczeń jest istotne ze względu na możliwość znalezienia nabywcy dla masy upadłościowej. Bez takiego zabezpieczenia, kredytobiorcy mogliby stracić ochronę, gdyby nowy nabywca automatycznie przejął prawa i obowiązki upadłego banku.

Pierwsze zabezpieczenia Frankowicze już otrzymali

Pierwsze zabezpieczenie na korzyść frankowiczów zostało udzielone przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy. Zgodnie z tym postanowieniem, kredytobiorcy nie muszą płacić rat do czasu wzruszenia orzeczenia przez sąd II instancji. Jednak nie jest to powszechne rozwiązanie, a większość wniosków o zabezpieczenie jest odrzucana.

Zabezpieczenia a upadłość

Wbrew powszechnemu przekonaniu, upadłość banku nie anuluje udzielonych zabezpieczeń.Przepisy prawa upadłościowego precyzują, że zabezpieczenia nie tracą ważności z dniem ogłoszenia upadłości.

Dotyczy to jednak tylko zabezpieczeń udzielonych w postępowaniu o ogłoszenie upadłości, a nie zabezpieczeń udzielonych przez sądy w sporach dotyczących nieważności umowy.

Kwestia wzajemności umowy kredytu

Jedną z kontrowersji jest kwestia wzajemności umowy kredytu, która jest kwestionowana w niektórych sprawach. Zgodnie z art. 98 ust. 3 prawa upadłościowego, kredytobiorca może wstrzymać się ze spełnieniem świadczenia, dopóki nie zabezpieczy świadczenia wzajemnego.

Niektórzy sędziowie uważają, że kredytobiorcy nie mają interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia, ponieważ mają już takie zabezpieczenie na podstawie przepisów prawa upadłościowego.

Jednak prawnicy podkreśla, że art. 98 ust. 3 prawa upadłościowego nie dotyczy tej konkretnej sytuacji.

Wniosek

Wnioski o udzielenie zabezpieczeń frankowiczom w przypadku upadłości banku są coraz częściej rozpatrywane przez sądy. Udzielenie takich zabezpieczeń pozwala kredytobiorcom na niepłacenie rat do czasu wydania wyroku dotyczącego nieważności umowy.

Choć istnieją pewne kontrowersje dotyczące wzajemności umowy kredytu, to sądy coraz częściej akceptują takie wnioski. Ostatecznie, udzielenie zabezpieczeń po ogłoszeniu upadłości jest korzystne dla frankowiczów, którzy nie muszą płacić rat kredytu, gdyż ich odzyskanie po upadłości banku jest niepewne.

 

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie