Home Wiadomości Millennium Bank i wyzwania związane z kredytami we frankach

Millennium Bank i wyzwania związane z kredytami we frankach

dodał Bankingo

W ostatnich latach Millennium Bank stał się jednym z najczęściej pozywanych banków w Polsce z powodu kredytów frankowych. Podmiot ten wprowadził program ugód frankowych, który cieszył się dużą popularnością, jednak obecnie bank boryka się z trudnościami w przekonaniu klientów do zawierania ugód. Liczba ugód spada, a liczba powództw rośnie. Wspomniane wyzwania wynikają m.in. z wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), które mają ogromny wpływ na sytuację banku. Warto zastanowić się, jakie są perspektywy Millennium Banku w negocjacjach z frankowiczami w przyszłości.

Aktualna sytuacja Millennium Banku

Według danych na koniec III kwartału bieżącego roku, Millennium Bank miał 19 849 indywidualnych spraw o frankowe kredyty hipoteczne oraz 1 635 postępowań w związku z frankowym portfelem dawnego Euro Banku. Bank utworzył rezerwy na ryzyka prawne kredytów w CHF w wysokości prawie 7 mld zł, co pokrywa 73,5% portfela wadliwych hipotek. Mimo tego, liczba zawieranych ugód spada. W okresie styczeń – wrzesień 2023 roku bank zawarł z frankowiczami jedynie 2600 ugód, podczas gdy w analogicznym okresie w 2022 roku było to 6631 ugód. Wyroki TSUE, które zapadły na początku grudnia 2023 roku, z pewnością wpłyną na decyzje klientów banku w sprawie ugód.

Wpływ wyroków TSUE na sytuację Millennium Banku

Po grudniowych wyrokach TSUE frankowicze będą jeszcze mniej chętni na dobrowolne ugody. Wyroki te mogą skłonić ich do skierowania spraw do sądu i żądania nie tylko zwrotu nienależnych świadczeń, ale również wysokich odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie. Bank musi być przygotowany na tę falę powództw, która najprawdopodobniej nadejdzie po wyrokach TSUE.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że Millennium Bank ma już pokaźne rezerwy na ryzyka, jednak nie można uznać, że rozwiązał już w całości swoje problemy związane z kredytami frankowymi. Bank musi wziąć pod uwagę również spłacone kredyty, których posiadacze mają takie samo prawo do złożenia pozwu jak osoby, które mają kredyty wciąż w toku.

Ponadto, wyrok TSUE może spowodować drastyczny wzrost kosztów ryzyka po stronie banku. Odsetki ustawowe za opóźnienie będą liczone od wezwania banku do zapłaty, a nie od złożenia w toku postępowania sądowego przez kredytobiorcę oświadczenia. To oznacza, że bank może ponieść ogromne koszty z tytułu odsetek ustawowych. Przykładowo, klient banku, który pożyczył 700 tys. zł, może zyskać dodatkowo 236 tys. zł na odsetkach ustawowych za zwłokę, jeśli proces potrwa trzy lata. Wszystko to sprawia, że szanse na zwiększenie zainteresowania ugodami Millennium Banku są bardzo nikłe.

Wyroki sądowe przeciwko Millennium Bankowi

W ostatnich latach, sądy wydawały wiele wyroków przeciwko Millennium Bankowi w sprawach dotyczących umów kredytowych indeksowanych do franka szwajcarskiego. Przykładowo, Sąd Okręgowy w Krakowie unieważnił umowę kredytową zawartą przez klientów banku na jednej rozprawie, przyznając im znaczną kwotę pieniędzy wraz z odsetkami za opóźnienie. Podobne wyroki unieważniające umowy kredytowe zostały wydane również przez inne sądy, takie jak Sąd Apelacyjny w Lublinie i Sąd Okręgowy w Warszawie.

Sukcesy frankowiczów w sądach stanowią ważny bodziec dla innych klientów banku, którzy również zaczynają występować przeciwko Millennium Bankowi. Wyroki sądowe pokazują, że sądy są skłonne uznać umowy kredytowe za nieważne, jeśli bank nie spełnił swoich obowiązków informacyjnych wobec konsumentów. Frankowicze, którzy odzyskali pieniądze dzięki unieważnieniu umowy kredytowej, stanowią przykład dla innych osób, które również chcą odzyskać swoje pieniądze.

Perspektywy Millennium Banku w negocjacjach z frankowiczami

Biorąc pod uwagę obecną sytuację Millennium Banku, w tym spadającą liczbę zawieranych ugód i rosnącą liczbę powództw, szanse na zwiększenie zainteresowania ugodami są bardzo nikłe. Dodatkowo, wyroki TSUE i wyroki sądowe przeciwko bankowi wpływają na oczekiwania klientów i podnoszą motywację do skierowania spraw do sądu.

Bank powinien być przygotowany na falę powództw, która najprawdopodobniej nadejdzie po wyrokach TSUE. Musi dostosować swoje strategie negocjacyjne i być przygotowany na wysokie koszty związane z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Również musi pamiętać, że nie tylko aktywne hipoteki, ale także spłacone kredyty mogą stanowić podstawę dla pozwów sądowych.

Wnioski z wyroków sądowych, które unieważniają umowy kredytowe w sposób korzystny dla frankowiczów, stanowią ważne punkty odniesienia dla osób, które chcą dochodzić swoich praw. Przy odpowiedniej strategii negocjacyjnej i odpowiednich argumentach, frankowicze mogą mieć szansę na odzyskanie swoich pieniędzy.

Podsumowując, Millennium Bank stoi przed wieloma wyzwaniami związanymi z powództwami frankowymi. Obecna sytuacja banku, liczba zawieranych ugód, wyroki TSUE i wyroki sądowe przeciwko bankowi mają ogromny wpływ na perspektywy Millennium Banku w negocjacjach z frankowiczami. Bank musi dostosować swoje strategie negocjacyjne i być przygotowany na wzrost liczby powództw. Wsparcie frankowiczów przez wyroki sądowe stanowi dodatkowe wyzwanie dla banku.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie