Home Wiadomości mBank znów przygotował 1 MLD złotych dla Frankowiczów

mBank znów przygotował 1 MLD złotych dla Frankowiczów

dodał Bankingo

mBank, jeden z czołowych komercyjnych banków w Polsce, znów znajduje się w centrum uwagi z powodu swojej polityki dotyczącej kredytów frankowych. Niedawno ogłosił, że zarezerwował kolejny miliard złotych na pokrycie przyszłych strat związanych z roszczeniami frankowiczów. To kolejny znaczący ruch banku w odpowiedzi na liczne wyroki sądowe i zawierane ugody, które są efektem trwającej od lat batalii prawnej z posiadaczami kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego.

Od wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Dziubaków, który kulminacyjnie przyczynił się do lawiny pozwów przeciwko bankom, mBank zarezerwował już łącznie 14,5 miliarda złotych. Te środki miały na celu pokrycie zarówno przewidywanych porażek w sądach, jak i zawieranych ugód, co świadczy o skali wyzwania, z którym seriat do czynienia instytucja. Co ciekawe, pomimo ogromnych kwot zarezerwowanych na potrzeby sądowe, bank kontynuuje uzyskiwanie pozytywnych wyników finansowych w działalności podstawowej.

Przyczyny zawiązania kolejnego miliarda złotych rezerwy przez mBank

Zgodnie z ostatnimi wydarzeniami na rynku bankowym, mBank ponownie musiał zwiększyć rezerwy finansowe z powodu porażek sądowych z klientami, którzy wzięli kredyty we frankach szwajcarskich. Wiele spraw sądowych, które zakończyły się niekorzystnie dla banku, wymusiło dodatkowe zabezpieczenie środków na wysokość równą 1 miliard złotych. Zjawisko to jest bezpośrednio powiązane z ciągłymi i intensywnymi działaniami prawno-sądowymi prowadzonymi przez tzw. frankowiczów, którzy domagają się rekompensat za niekorzystne warunki umów kredytowych.

Jednym z głównych powodów dla których mBank musiał utworzyć kolejne rezerwy finansowe, jest aktualizacja prognoz spraw sądowych oraz założeń modelowych dotyczących ryzyka. Bank, biorąc pod uwagę nie tylko aktualne, ale i przewidywane przegrane sprawy, musi stale rewidować swoje założenia dotyczące kosztów, co obejmuje odsetki karne oraz inne parametry rynkowe. Te zmienne mają bezpośredni wpływ na finanse banku i jego zdolność do zarządzania ryzykiem w niepewnym środowisku prawnym.

Nie jest to pierwszy raz, gdy mBank musiał dokonać tak znaczących rezerw. Od końcówki 2019 roku, kiedy to wyrok TSUE ws. państwa Dziubaków rozpoczął falę pozwów sądowych, mBank zawiązał już ogółem rezerwy o wartości 14,5 mld złotych. Te środki stanowią zabezpieczenie zarówno na przyszłe, przewidywane porażki sądowe, jak i na bieżące ugody z klientami. Mimo że wskazana kwota nie uwzględnia już pokrytych strat, bilans rezerw wymaga ciągłej aktualizacji w kontekście bieżących i przyszłych zobowiązań.

Analiza wpływu nowych rezerw na sytuację finansową mBanku

Pomimo ogromnych rezerw wyznaczonych na spory sądowe z frankowiczami, mBank zdołał utrzymać pozytywny wynik finansowy. W drugim kwartale 2024 roku, wynik netto banku był dodatni, co jest sygnałem kontynuacji efektywnej działalności podstawowej tego instytucji finansowej. Przychody banku pozostają zatem stabilne, co jest pozytywnym sygnałem dla jego inwestorów i klientów, pomimo zawirowań związanych z kredytami hipotecznymi.

Wpływ na współczynniki kapitałowe i płynnościowe

Wpływ zawiązania dodatkowych rezerw na sprawy frankowe jest znaczący także w kontekście współczynników kapitałowych i płynnościowych banku. Mimo dodatkowych obciążeń finansowych, mBank utrzymuje współczynniki kapitałowe znacznie przekraczające wymogi regulacyjne. W drugim kwartale 2024 roku, nadwyżki kapitałowe były na poziomie ponad 4 punkty procentowe ponad minimalnymi wymaganiami, co świadczy o solidnej pozycji kapitałowej banku. Współczynniki płynnościowe również znacząco przewyższają standardy, co zapewnia bankowi elastyczność w zarządzaniu potencjalnymi szokami finansowymi.

Podsumowanie i przewidywania na przyszłość

W obliczu znaczących strat finansowych, jakie poniosły banki z powodu negatywnego rozwoju spraw frankowych, mBank postanowił utworzyć kolejną rezerwę w wysokości 1 miliarda złotych na pokrycie przyszłych kosztów prawnych i ugód z frankowiczami. To świadczy o trudnej sytuacji, w której znajdują się banki mieszając się w niejednoznaczne sprawy związane z kredytami frankowymi.

Równocześnie, mBank kontynuuje osiąganie pozytywnych wyników w działalności podstawowej, co może być sygnałem o stabilizacji sytuacji finansowej mimo trudności prawnych. Jest to dowód na to, że mimo nieustających wyzwań, bank jest w stanie utrzymać swoją pozycję na rynku.

Należy przypuszczać, że przyszłość przyniesie kolejne wyzwania dla sektora bankowego związane z kredytami we frankach szwajcarskich. Jednak dzięki ostrożnej polityce i dalszym rezerwom, mBank wydaje się być przygotowany na napotkanie tych przeszkód. Prognozy na przyszłość są niepewne, ale z pewnością bank będzie kontynuował swoje zabiegi w celu minimalizacji negatywnego wpływu frankowych kredytów na swoją działalność.

Oprócz wyzwań, bank stoi przed potencjalnymi możliwościami, jakie mogą wynikać z nowych regulacji rządowych i zmian na rynku finansowym. Wzmacnianie kapitału i przekraczanie wymogów kapitałowych to kroki, które mogą pomóc mBankowi na dłuższą metę utrzymać silną pozycję na rynku oraz zabezpieczyć się przed przyszłymi kryzysami.

Podsumowując, choć przyszłość rynku frankowego pozostaje pełna niewiadomych, zdaje się, że mBank jest dobrze przygotowany, aby stawić czoła tym wyzwaniom, co daje klientom i inwestorom powód do umiarkowanego optymizmu co do długoterminowej stabilności banku.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie