Home Wiadomości mBank oferuje ugodę dla tysięcy klientów z kredytami frankowymi -zgodziło się niewielu.

mBank oferuje ugodę dla tysięcy klientów z kredytami frankowymi -zgodziło się niewielu.

dodał Bankingo

mBank wysłał propozycje ugody niemal wszystkim swoim klientom z kredytami hipotecznymi we frankach szwajcarskich (CHF), z czego ponad 5 tys. osób już zdecydowało się na podpisanie ugody. W wyniku tego, pokrycie całego portfela kredytów hipotecznych w CHF wzrosło do 61,3% z 54,3% na koniec 2022 roku.

Zysk netto grupy mBanku w I kwartale 2023 roku wyniósł 142,8 mln zł, co jest niższe niż oczekiwano, głównie z powodu wyższych niż przewidywano kosztów ryzyka oraz rezerw na kredyty w CHF. Przyczyną niższego zysku są także wysokie rezerwy na kredyty frankowe, które wyniosły 808,5 mln zł.

W I kwartale 2023 roku, liczba aktywnych umów kredytów hipotecznych w CHF spadła do 38,8 tys., a wartość tych kredytów zmniejszyła się do 2,3 mld CHF. mBank poinformował również o wzroście liczby nowych pozwów frankowych do 18 840, o łącznej wartości roszczeń na 7,1 mld zł.

Warto zwrócić uwagę na spadek sprzedaży nowych kredytów mieszkaniowych w mBanku, który wyniósł 76% rok do roku. Jednocześnie, zanotowano wzrost depozytów klientów indywidualnych o 5% kwartał do kwartału, do 129 mld zł.

Klienci nie chcą podpisywać ugód z mBank

W kontekście oferowania ugód dla klientów z kredytami frankowymi, mBank zanotował znaczne postępy w realizacji programu ugód, który na dobre rozpoczął się w IV kwartale 2022 roku. W rezultacie, prawie wszyscy (99,3%) aktywni kredytobiorcy otrzymali propozycje ugody, a zgodziło się na nią 5050 osób.

Bank podkreśla również, że wyższe koszty ryzyka są głównie spowodowane obserwowanymi oraz przewidywanymi trudnościami, które mogą dotknąć małych przedsiębiorców. Tym samym, koszty ogółem również okazały się wyższe od oczekiwań.

W I kwartale 2023 roku, wynik odsetkowy mBanku wyniósł 2,1 mld zł, co oznacza wzrost o 39% rok do roku i 6% kwartał do kwartału. Jednocześnie, wynik z opłat i prowizji wyniósł 501 mln zł, co oznacza spadek o 15,2% rok do roku i wzrost o 7,1% kwartał do kwartału.

Jeśli chodzi o działalność biznesową banku, wartość kredytów brutto klientów korporacyjnych wzrosła kwartalnie o 4,3%, do 54,5 mld zł, podczas gdy wolumen kredytów klientów indywidualnych spadł o 1,3%, do 70,2 mld zł, głównie z powodu zapaści na rynku hipotek.

W sektorze depozytów, bank odnotował wzrost depozytów terminowych w ujęciu kwartalnym o 15%, a środków na rachunkach bieżących – o 2,1%. Poziom wskaźników kapitałowych grupy mBanku w I kwartale 2023 roku obniżył się w porównaniu do końca 2022 roku. Łączny współczynnik kapitałowy na koniec marca 2023 roku wyniósł 15,8%, a współczynnik kapitału podstawowego Tier I 13,3%.

Władze mBanku podkreślają dobre wyniki w działalności biznesowej, pomimo specyficznych warunków rynkowych. Niemniej jednak, bank musi nadal zmierzyć się z wyzwaniami związanymi z kredytami frankowymi oraz rosnącymi kosztami ryzyka i rezerw, co wpływa na ogólną sytuację finansową instytucji.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie