Home Wiadomości MBANK coraz lepsze warunki ugód dla Frankowiczów? Czy teraz warto podpisać ugodę?

MBANK coraz lepsze warunki ugód dla Frankowiczów? Czy teraz warto podpisać ugodę?

dodał Bankingo

Od przeszło dwóch lat statystyki dotyczące spraw frankowych wskazują, że ponad 97% spraw sądowych jest wygrywanych przez kredytobiorców. Ta tendencja wskazuje na to, że banki coraz częściej starają się uniknąć procesów sądowych, oferując kredytobiorcom atrakcyjne ugody. Jednym z banków, który postanowił pójść tą drogą, jest mBank S.A. W tym artykule przedstawimy, na co zwrócić uwagę analizując propozycję ugody przesłaną przez mBank, jak również omówimy ważne aspekty, takie jak korzyści, zapisy umowne oraz konsekwencje podatkowe.

Korzyści wynikające z ugody z mBank

Przede wszystkim warto przeanalizować, jakie korzyści możemy uzyskać, decydując się na zawarcie ugody z mBankiem. Bank zazwyczaj proponuje jedno z trzech rozwiązań: obniżenie salda kredytu, wyzerowanie salda kredytu lub wyzerowanie salda kredytu wraz z częściowym zwrotem świadczeń spełnionych przez kredytobiorcę. Ostateczna propozycja zależy od indywidualnych warunków umowy, takich jak data jej zawarcia, okres kredytowania oraz spłacony kapitał kredytu. Przyjrzyjmy się teraz korzyściom wynikającym z procesu sądowego. W przypadku uznania umowy kredytowej za nieważną, strony zwracają sobie jedynie to, co wzajemnie świadczyły.

Oznacza to, że kredytobiorca zwraca bankowi kwotę wypłaconego kredytu, a bank zwraca kredytobiorcy wszystkie spełnione przez niego świadczenia. W praktyce, uznając nieważność umowy kredytowej, można zyskać znacznie więcej niż w przypadku ugody, nawet o kilkaset tysięcy złotych. Różnica ta zależy od kwoty kredytu i przedstawionych przez bank warunków. Przed podjęciem decyzji o zawarciu ugody warto więc dokładnie obliczyć, ile moglibyśmy zyskać w procesie sądowym, a ile dzięki ugodzie. Istnieje również możliwość negocjacji warunków ugody z bankiem. Jeśli nie jesteśmy zadowoleni z proponowanych warunków, możemy wystąpić z kontrpropozycją i oczekiwać na odpowiedź banku.

Analiza treści ugody

Po pierwszym przeglądzie korzyści, warto dokładnie zapoznać się z treścią ugody przesłanej przez mBank. Ważne jest, aby sprawdzić, czy zawiera ona odpowiednie zapisy, które chronią zarówno kredytobiorcę, jak i bank. Szczególną uwagę należy zwrócić na zapisy dotyczące zrzeczenia się roszczeń, zwłaszcza związanych ze stosowaniem tabel kursowych. Brak takich postanowień może wiązać się z wysokimi kosztami w przyszłości, gdyż bank może wówczas dochodzić roszczeń dotyczących waloryzacji lub wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału. Dlatego też, przed podpisaniem ugody, warto skonsultować jej treść z prawnikiem specjalizującym się w sprawach frankowych. Taki prawnik będzie w stanie ocenić, czy zaproponowane warunki są korzystne dla kredytobiorcy i czy nie zawierają potencjalnie niekorzystnych dla niego postanowień.

Konsekwencje podatkowe ugody

Decydując się na zawarcie ugody z mBankiem, należy pamiętać o konsekwencjach podatkowych. Umorzenie części lub całego salda kredytu będzie traktowane jako dochód kredytobiorcy przez Urząd Skarbowy. Oznacza to, że od tych kwot będziemy musieli odprowadzić podatek dochodowy, który zwykle wynosi od 12 do 32%, w zależności od formy opodatkowania wybranej przez kredytobiorcę.

Istnieje możliwość skorzystania z ulgi podatkowej w niektórych przypadkach, jednak nie dotyczy ona wszystkich kredytobiorców. Aby skorzystać z ulgi, konieczne jest spełnienie określonych warunków, takich jak przeznaczenie kredytu na cel mieszkaniowy oraz brak wcześniejszego skorzystania z ulgi podatkowej. W celu dokładnej oceny konsekwencji podatkowych ugody, zawsze warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w tej dziedzinie.

Korzyści skonsultowania ugody z prawnikiem

Ważne jest, aby przed podpisaniem ugody z mBankiem skonsultować ją z prawnikiem specjalizującym się w sprawach frankowych. Taki prawnik może okazać się niezwykle pomocny na wielu etapach procesu. Po pierwsze, prawnik będzie w stanie ocenić, czy zaproponowane warunki ugody są korzystne dla kredytobiorcy. Z naszych obserwacji wynika, że banki często są skłonne do negocjacji i mogą zaproponować lepsze warunki po negocjacjach.

Różnica pomiędzy pierwotną propozycją banku a ostateczną ugodą może wynosić nawet kilkaset tysięcy złotych, w zależności od indywidualnej sytuacji kredytobiorcy. Po drugie, prawnik będzie mógł ocenić, czy propozycja ugody zawiera jakiekolwiek postanowienia niekorzystne dla kredytobiorcy, które mogą prowadzić do roszczeń ze strony banku w przyszłości. Szczególnie osoby niezaznajomione z prawem powinny skorzystać z pomocy prawnika, który dokładnie przeanalizuje treść proponowanej ugody.

Po trzecie, prawnik będzie w stanie ocenić, czy kredytobiorca kwalifikuje się do zwolnienia z podatku dochodowego lub jakie kwoty należy odprowadzić w przypadku braku takiego zwolnienia. Wreszcie, prawnik będzie w stanie porównać korzyści wynikające z ugody z korzyściami wynikającymi z procesu sądowego i zaproponować najlepsze dalsze działanie.

Podsumowanie

mBank oferuje atrakcyjne ugody dla kredytobiorców, którzy mają kredyty we frankach szwajcarskich. Przed podjęciem decyzji o zawarciu ugody warto dokładnie przeanalizować dostępne opcje i skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach frankowych. Prawnik będzie mógł pomóc w negocjacjach z bankiem, ocenić treść proponowanej ugody, zwrócić uwagę na potencjalne ryzyka i konsekwencje podatkowe. Dzięki temu będziemy mogli podjąć dobrze poinformowaną decyzję i maksymalizować korzyści z ugody.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie