Home Finanse Mały ZUS a praca dla byłego pracodawcy

Mały ZUS a praca dla byłego pracodawcy

dodał Bankingo

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy warto podjąć współpracę z byłym pracodawcą jako samozatrudniony. Jest wiele zalet takiego rozwiązania, ale również wiele ograniczeń, z którymi należy się liczyć. W tym artykule omówimy korzyści i ograniczenia związane z współpracą z byłym pracodawcą oraz składkami ZUS.

Współpraca z byłym pracodawcą: korzyści dla obu stron

Współpraca z byłym pracodawcą może przynieść wiele korzyści zarówno przedsiębiorcy, jak i byłemu pracodawcy. Dla przedsiębiorcy jest to szansa na względnie stabilne źródło przychodu, zwłaszcza na początku prowadzenia działalności gospodarczej. Może on również korzystać z wiedzy i doświadczenia, które zdobył będąc pracownikiem.

Z drugiej strony, dla byłego pracodawcy współpraca z byłym pracownikiem oznacza zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy. Może on nadal korzystać z umiejętności i wiedzy pracownika, jednocześnie oszczędzając na kosztach związanych z zatrudnieniem.

Ulga na start a współpraca z byłym pracodawcą

Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą może skorzystać z tzw. „ulgi na start”, która pozwala na nieopłacanie składek ZUS przez pierwsze 6 miesięcy kalendarzowe od dnia rozpoczęcia działalności. W tym czasie przedsiębiorca opłaca jedynie składkę zdrowotną. Jednak istnieją pewne warunki, które muszą być spełnione, aby móc skorzystać z tej ulgi.

Przede wszystkim, przedsiębiorca musi być osobą fizyczną, która rozpoczyna działalność gospodarczą po raz pierwszy lub po upływie co najmniej 60 miesięcy od ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności. Dodatkowo, nie może on wykonywać działalności na rzecz byłego pracodawcy, dla którego pracował na etacie w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym. Ważne jest również, że przedsiębiorca nie podlega ubezpieczeniu w KRUS.

Warto zauważyć, że okres 6 miesięcy kalendarzowych należy liczyć od dnia faktycznego rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. Jeżeli dzień ten przypada na pierwszy dzień miesiąca, to cały ten miesiąc jest wliczany do okresu ulgi. Jeśli jednak działalność gospodarcza zostanie rozpoczęta w trakcie miesiąca, ten miesiąc nie jest wliczany do okresu ulgi.

Ograniczenia dotyczące składek ZUS

W przypadku współpracy z byłym pracodawcą, istnieją pewne ograniczenia dotyczące składek ZUS, których należy być świadomym. Przede wszystkim, jeśli przedsiębiorca wykonuje te same czynności, które wykonywał na podstawie umowy o pracę w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym, nie może skorzystać z preferencyjnych składek ZUS.

Ograniczenie dotyczy tylko czynności wykonywanych na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczego stosunku pracy. Nie dotyczy ono umów zlecenia ani umów o dzieło. Przedsiębiorca może zatem świadczyć tożsame usługi dla byłego pracodawcy na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło bez utraty prawa do preferencyjnych składek ZUS.

Forma opodatkowania a usługi na rzecz byłego pracodawcy

Ważnym aspektem współpracy z byłym pracodawcą jest również wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej. Przedsiębiorca ma możliwość wyboru formy opodatkowania, takiej jak opodatkowanie na zasadach ogólnych według skali podatkowej, podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Należy jednak pamiętać, że jeśli przedsiębiorca uzyskuje przychody z działalności gospodarczej świadcząc usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, może stracić prawo do opodatkowania podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Ograniczenie to dotyczy tylko tych usług, które przedsiębiorca wykonywał na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczego stosunku pracy.

Przykładem może być sytuacja, w której przedsiębiorca rozpoczyna działalność gospodarczą po rozwiązaniu umowy o pracę i wykonuje te same czynności, które wcześniej wykonywał na podstawie umowy o pracę. W takim przypadku przedsiębiorca musi opodatkować swoje przychody według skali podatkowej. Dopiero w kolejnym roku rozliczeniowym będzie mógł zmienić formę opodatkowania na podatek liniowy lub ryczałt.

Składki ZUS dla przedsiębiorcy współpracującego z byłym pracodawcą

Osoby rozpoczynajĄce działalność gospodarczą mogą skorzystać z „ulgi na start” przez pierwsze 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności. Po tym okresie, przez kolejne 24 miesiące, mogą skorzystać z preferencyjnych składek ZUS. Jednakże, jeśli przedsiębiorca świadczy te same czynności, które wykonywał na podstawie umowy o pracę dla byłego pracodawcy, nie ma prawa do preferencyjnych składek.

Warto zauważyć, że preferencyjne składki ZUS dotyczą tylko składek społecznych. Przedsiębiorca nadal musi opłacać składkę zdrowotną w pełnej wysokości. Oznacza to, że współpraca z byłym pracodawcą może wpłynąć na wysokość opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne.

Podsumowanie

Współpraca z byłym pracodawcą jako przedsiębiorca ma swoje korzyści, takie jak względnie stabilne źródło przychodu i możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia byłego pracodawcy. Jednakże, istnieją pewne ograniczenia związane z opłacaniem składek ZUS oraz formą opodatkowania. Przed podjęciem decyzji o współpracy z byłym pracodawcą, warto dokładnie przeanalizować wszystkie aspekty i konsultować się z ekspertami w dziedzinie prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie