Home Edukacja Limit zwolnienia od VAT po wznowieniu działalności gospodarczej

Limit zwolnienia od VAT po wznowieniu działalności gospodarczej

dodał Bankingo

W niniejszym artykule omówimy kwestię limitu zwolnienia od podatku VAT po wznowieniu zawieszonej działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy, którzy zawieszają i później wznowią swoją działalność, mogą mieć wątpliwości co do wysokości limitu zwolnienia od VAT. Czy nadal mogą korzystać z pełnej kwoty 200 000 zł, czy też należy uwzględniać dni zawieszenia działalności gospodarczej? Dokładnie przeanalizujemy te kwestie na podstawie odpowiednich przepisów prawnych i interpretacji organów skarbowych.

Pojęcie zawieszenia działalności gospodarczej

Przed przejściem do wyjaśnienia limitu zwolnienia od VAT po wznowieniu działalności gospodarczej, warto najpierw przyjrzeć się pojęciu zawieszenia działalności gospodarczej. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców zawiera odpowiednie przepisy dotyczące tej kwestii.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na zasadach określonych w niniejszej ustawie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych. Natomiast art. 23 ust. 1 tej samej ustawy stanowi, że przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni.

Interpretacja organów skarbowych

W związku z wnioskiem przedsiębiorcy o udzielenie informacji na temat limitu zwolnienia od VAT po wznowieniu działalności gospodarczej, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał stosowną interpretację. Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Warto tu zaznaczyć, że do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Interpretacja organu skarbowego wskazuje, że przedsiębiorca, który wznowił działalność gospodarczą po jej zawieszeniu, nadal może korzystać z pełnej kwoty limitu zwolnienia od VAT w wysokości 200 000 zł. Oznacza to, że nie jest uwzględniana liczba dni zawieszenia działalności w trakcie roku podatkowego. Przedsiębiorca może skorzystać z tego zwolnienia niezależnie od tego, czy zawieszenie miało miejsce w trakcie roku podatkowego, a następnie zostało wznowione.

Przykład

Aby lepiej zrozumieć, jak działa limit zwolnienia od VAT po wznowieniu działalności gospodarczej, rozważmy następujący przykład. Przedsiębiorca otworzył jednoosobową działalność gospodarczą w czerwcu 2016 r. Zawiesił ją w czerwcu 2018 r., a wznowił z dniem 4 lipca 2023 r. Przedsiębiorca jest również zwolniony z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotu w wysokości 200 000 zł.

W przypadku wznowienia działalności gospodarczej, przedsiębiorca nadal może korzystać z pełnej kwoty limitu zwolnienia od VAT w wysokości 200 000 zł, niezależnie od dni zawieszenia działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego.

Podsumowanie

W niniejszym artykule omówiliśmy kwestię limitu zwolnienia od VAT po wznowieniu zawieszonej działalności gospodarczej. Interpretacja organów skarbowych wskazuje, że przedsiębiorca, który wznowił działalność gospodarczą po jej zawieszeniu, nadal może korzystać z pełnej kwoty limitu zwolnienia od VAT w wysokości 200 000 zł. Nie jest uwzględniana liczba dni zawieszenia działalności w trakcie roku podatkowego. Przedsiębiorca może skorzystać z tego zwolnienia niezależnie od tego, czy zawieszenie miało miejsce w trakcie roku podatkowego, a następnie zostało wznowione.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie