Home Wiadomości Liczba aktywnych kredytów we frankach spadła, rośnie liczba pozwów

Liczba aktywnych kredytów we frankach spadła, rośnie liczba pozwów

dodał Bankingo

W ostatnich latach polski rynek kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich przeszedł znaczące zmiany. Liczba aktywnych kredytów we frankach gwałtownie spadła, a jednocześnie zauważalny jest wzrost liczby pozwów w sprawach dotyczących tych kredytów. Dane Biura Informacji Kredytowej (BIK) wskazują na istotne zmiany w tym obszarze.

Spadek liczby aktywnych kredytów we frankach

Według danych przekazanych przez Biuro Informacji Kredytowej, liczba aktywnych kredytów we frankach spadła w 2022 roku o blisko 46,5 tysiąca. Na koniec 2021 roku liczba aktywnych kredytów przekraczała 388,4 tysiące, natomiast na koniec 2022 roku wyniosła niespełna 342 tysiące. Oznacza to, że w ciągu jednego roku liczba aktywnych kredytów we frankach zmniejszyła się o prawie połowę. Wartość środków do spłaty kredytów również zmalała, o ponad 5,5 miliarda złotych.

Liczba aktywnych kredytów frankowych spadła o prawie połowę

Wzrost liczby pozwów

Jednocześnie, wraz ze spadkiem liczby aktywnych kredytów we frankach, wzrasta liczba pozwów przeciwko bankom wnoszonych przez posiadaczy tych kredytów. Przykładem jest PKO BP, które w swoim raporcie finansowym podaje, że na koniec grudnia 2022 roku przeciwko bankowi toczyło się 19,5 postępowań sądowych, co oznacza wzrost o przeszło 7 tysięcy w stosunku do końca roku 2021. Wartość roszczeń na koniec roku wynosiła ponad 7,7 miliarda złotych, podczas gdy na koniec 2021 roku było to ponad 3,85 miliarda złotych.

Podobną sytuację można zaobserwować w przypadku innych banków. Santander informuje, że na koniec 2022 roku przeciwko grupie banków złożono ponad 12,2 tysiąca pozwów dotyczących kredytów we frankach, podczas gdy rok wcześniej było to prawie 8,5 tysiąca pozwów. Wartość roszczeń wyniosła nieco ponad 3,6 miliarda złotych na koniec 2022 roku, a rok wcześniej było to niespełna 2,01 miliarda złotych.

Przyczyny spadku liczby aktywnych kredytów we frankach

Spadek liczby aktywnych kredytów we frankach może być wynikiem kilku czynników. Po pierwsze, wiele osób, które posiadały takie kredyty, zdecydowało się na ich wcześniejszą spłatę lub refinansowanie. Wzrost liczby pozwów może być spowodowany większą świadomością kredytobiorców na temat ich praw i możliwości dochodzenia roszczeń w związku z nieprawidłowościami w umowach kredytowych.

Problem kredytów we frankach w Polsce i innych krajach

Problem kredytów we frankach dotyczy nie tylko Polski, ale także innych państw, takich jak Francja, Węgry, Rumunia czy Hiszpania. Wiele z tych krajów również boryka się z podobnymi trudnościami związanymi z rosnącymi kosztami kredytów we frankach. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest istotne dla rozwiązywania tych problemów i wpływa na podejście sądów w rozpatrywaniu spraw dotyczących kredytów we frankach.

Wpływ kryzysu gospodarczego na wartość kredytów

W 2008 roku pojawiły się pierwsze zwiastuny problemów związanych z kredytami we frankach. Rynki finansowe doświadczyły kryzysu gospodarczego, który miał wpływ na wzrost kursu franka i spadek stabilności tej waluty. W ciągu kilku lat kurs franka w stosunku do złotego znacznie wzrósł, co oznaczało, że raty kredytów we frankach również znacznie się zwiększyły. Wielu frankowiczów boryka się z problemem, że wartość ich nieruchomości jest niższa od zadłużenia, co utrudnia spłatę kredytu.

Brak informacji o ryzyku kredytów we frankach

Jednym z problemów związanych z kredytami we frankach jest brak odpowiedniej informacji dla kredytobiorców na temat ryzyka związanego z takimi kredytami. Banki rzadko informowały o możliwościach wzrostu kursu franka i spowodowanych tym wzrostem kosztów kredytów. Wiele osób, które zaciągnęły kredyty we frankach, nie były świadome ryzyka związanego z takim zobowiązaniem.

Działania organizacji frankowiczów

W odpowiedzi na problemy związane z kredytami we frankach, wiele organizacji i społeczności frankowiczów powstało w Polsce. Organizacje te dążą do ochrony praw frankowiczów i dochodzenia roszczeń wobec banków. Jedną z takich organizacji jest Pro Futuris, założone z inicjatywy Tomasza Sadlika. Organizacje te często organizują manifestacje i działania mające na celu zwrócenie uwagi na problemy związane z kredytami we frankach.

Perspektywy dla frankowiczów

Perspektywy dla frankowiczów są różne. Niektórzy zdecydowali się na wcześniejszą spłatę kredytów, inni natomiast wybierają drogę sądową i dochodzą swoich praw. Coraz większa świadomość praw frankowiczów oraz orzecznictwo sądów może przyczynić się do uzyskania korzystnych rozstrzygnięć w sprawach dotyczących kredytów we frankach. Jednak sytuacja każdego frankowicza jest indywidualna, dlatego ważne jest indywidualne podejście do rozwiązania problemów związanych z takimi kredytami.

Podsumowanie

Liczba aktywnych kredytów we frankach w Polsce spadła w 2022 roku, a jednocześnie wzrosła liczba pozwów w sprawach dotyczących tych kredytów. Problem kredytów we frankach dotyczy nie tylko Polski, ale także innych państw. Brak informacji o ryzyku związanym z takimi kredytami oraz nieuczciwe postanowienia umowne w umowach kredytowych były głównymi przyczynami problemów frankowiczów. Perspektywy dla frankowiczów są różne, jednak coraz większa świadomość praw frankowiczów oraz orzecznictwo sądów może przyczynić się do poprawy sytuacji tych osób.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie