Home Finanse Kwartalne rozliczanie VAT w 2024 roku – jakie korzyści przynosi?

Kwartalne rozliczanie VAT w 2024 roku – jakie korzyści przynosi?

dodał Bankingo

Obecnie w Polsce przedsiębiorcy mają możliwość wyboru różnych metod rozliczania podatku VAT. Jedną z opcji, która może okazać się korzystna dla wielu małych podatników, jest kwartalne rozliczanie VAT. W tym artykule omówimy, jakie korzyści niesie za sobą ta forma rozliczeń w roku 2024.

Dla kogo kwartalne rozliczanie VAT w 2024 roku?

W roku 2024 kwartalne rozliczanie VAT mogą wybrać mali podatnicy, których obrót w ciągu roku podatkowego nie przekracza 2 000 000 euro. Warto zaznaczyć, że limit 2 000 000 euro obowiązuje od 1 lipca 2023 roku, wcześniej wynosił on 1 200 000 euro. Przeliczenie limitu na złotówki dokonuje się według średniego kursu NBP z pierwszego dnia roboczego października roku poprzedniego, zaokrąglając do 1 000 zł. Oznacza to, że w 2024 roku kwartalne rozliczenie podatku VAT jest możliwe, jeśli w 2023 roku obrót ze sprzedaży wraz z kwotą podatku nie przekroczył 9 218 000 zł.

Podatnicy, którzy zarejestrowali się jako czynni podatnicy VAT w ciągu ostatnich 12 miesięcy, nie mają możliwości skorzystania z kwartalnego rozliczania VAT. Dotyczy to również podatników, którzy dokonali dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT o łącznej wartości przekraczającej 50 000 zł w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach. Dodatkowo, osoby, które dokonują importu towarów na zasadach określonych w art. 33a ust. 1 ustawy o VAT, nie mogą korzystać z kwartalnego rozliczania VAT.

Jakie korzyści niesie w 2024 roku kwartalne rozliczanie VAT?

Kwartalne rozliczanie VAT przynosi szereg korzyści dla podatników. Jedną z najważniejszych zalet tej metody rozliczeń jest możliwość rozliczania faktur kosztowych w kwartale, w którym faktura została otrzymana lub w jednym z dwóch następnych kwartałów. W przypadku rozliczeń miesięcznych faktura mogłaby stanowić podstawę do odliczenia VAT jedynie w deklaracji za miesiąc, w którym została otrzymana. Dzięki temu podatnik unika konieczności składania korekt deklaracji wstecz w przypadku opóźnienia w otrzymaniu faktury.

Kolejną korzyścią dla podatników korzystających z kwartalnego rozliczania VAT jest uproszczenie procesu korygowania błędów. Jeśli podatnik zauważy błąd na gruncie podatku VAT w tym samym kwartale, w którym został popełniony, nie ma konieczności składania korekty deklaracji VAT (część deklaracyjna JPKV7K). Wystarczy jedynie złożyć korektę ewidencyjną, jeśli zmieniają się dane mające wpływ na deklarację. Dzięki temu podatnik ma więcej czasu na sprawdzenie poprawności swoich księgowań. Natomiast w przypadku błędów w poprzednich okresach rozliczeniowych nie jest konieczne korygowanie wielu plików JPKV7K, jak w przypadku rozliczania miesięcznego.

Rozliczanie podatku VAT kwartalnie umożliwia również stosowanie metody kasowej. Metoda kasowa polega na tym, że VAT należny, naliczony przy sprzedaży, wykazuje się dopiero w deklaracji za okres, w którym podatnik otrzymał płatność od kontrahenta za daną fakturę. Podatek VAT naliczony (od zakupów) można odliczyć również w okresie, kiedy zobowiązanie to zostało opłacone. Przy wyborze kwartalnego rozliczania VAT, podatnicy mogą korzystać z metody kasowej, co może ułatwić zarządzanie finansami i zwiększyć płynność finansową firmy.

Jak przejść na kwartalne rozliczanie VAT w 2024 roku?

Przedsiębiorcy, którzy chcą zmienić sposób rozliczania podatku VAT na kwartalny, muszą złożyć zgłoszenie w naczelniku właściwego urzędu skarbowego. W przypadku nowo powstałych podmiotów, zgłoszenie to powinno zostać złożone przed wykonaniem pierwszej czynności opodatkowanej. Przy rejestracji do VAT podatnicy mogą wybrać jedynie miesięczny okres rozliczeniowy i zobowiązani są go stosować przez pierwszy rok. Po upływie tego okresu mają możliwość dokonania zmiany sposobu rozliczania podatku z miesięcznego na kwartalny poprzez złożenie aktualizacji formularza VAT-R.

Podatnicy, którzy rozliczają się miesięcznie i chcą zmienić rozliczenie VAT na kwartalne, muszą złożyć aktualizujący formularz VAT-R najpóźniej do 25 dnia drugiego miesiąca kwartału, za który chcą rozliczać się kwartalnie. Terminy na 2024 rok przedstawiają się następująco:

  • 25 lutego – termin zgłoszenia chęci rozliczenia za I kwartał,
  • 25 maja – termin na II kwartał,
  • 25 sierpnia – termin na III kwartał,
  • 25 listopada – termin na IV kwartał.

W przypadku, gdy ustalony termin przypada na dzień wolny od pracy, zostaje on przesunięty na najbliższy dzień roboczy.

Podsumowanie

Kwartalne rozliczanie VAT w 2024 roku może okazać się korzystne dla małych podatników, których obrót nie przekracza 2 000 000 euro. Ta forma rozliczeń przynosi szereg korzyści, takich jak możliwość rozliczania faktur kosztowych w kwartale, uproszczenie procesu korygowania błędów oraz możliwość stosowania metody kasowej. Przejście na kwartalne rozliczanie VAT wymaga złożenia zgłoszenia do urzędu skarbowego i można to zrobić najpóźniej do 25 dnia drugiego miesiąca kwartału, za który chce się rozliczać kwartalnie. Pamiętaj, że wybór metody rozliczania podatku VAT powinien być dokładnie przemyślany i dostosowany do indywidualnych potrzeb i specyfiki działalności Twojej firmy.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie